Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Policjanci podsumowali ubiegły rok  (bap)  2013-02-18

W Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku odbyła się narada roczna, podczas której podsumowano wyniki osiągnięte przez policjantów. W spotkaniu z kierownictwem i pracownikami komendy wziął udział Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek oraz Starosta Brzeski Andrzej Potępa.

Odchodzący komendant brzeskiej Policji insp. Robert Biernat dokonał oceny stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu brzeskiego za 2012 r.

W minionym roku brzeska jednostka odnotowała 847 zgłoszonych zdarzeń przestępczych (z wyłączeniem zdarzeń drogowych).

Funkcjonariusze w ramach pełnionej służby o charakterze prewencyjnym załatwili 4 318 interwencji. Ujawniono 10 104 wykroczeń, z czego najwięcej w kategoriach kradzieży, niszczenia mienia, zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz przeciwko przepisom Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ogółem na przestrzeni 2012 r. policjanci izolowali 386 osób, gdzie 180 osób doprowadzono do wytrzeźwienia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych miejscowej komendy, 87 przewieziono do miejsca zamieszkania, 9 osób trafiło do placówek służby zdrowia.

Oceniając pracę policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendant wskazał, że nastąpił spadek wypadków drogowych do roku poprzedniego (2012 r. - 177; 2011 r. - 184), jak również kolizji drogowych (2012 r. - 739; 2011 r. - 810). W 2012 r. ujawniono ogółem 279 nietrzeźwych kierujących.

Przedstawiając strukturę przestępczości należy wskazać, że w ubiegłym roku stwierdzono 4 599 przestępstw, przy czym 4 103 przestępstwa zostały wykryte. To daje bardzo dobry wynik brzeskich policjantów w zakresie wykrywalności, która wyniosła 88,8%.

Komendant podkreślił również, że wysokie osiągnięcia pod względem wykrywalności są wynikiem wytężonej pracy wszystkich brzeskich policjantów.

Skierował też słowa podziękowania do zaproszonych gości za wsparcie i owocną współpracę w minionym roku. A było za co dziękować. Dzięki wsparciu lokalnych samorządów udało się otworzyć nową siedzibę Komisariatu Policji w Czchowie. Ponadto starania o lokalizację działki pod budowę nowej siedziby Komendy zakończyły się powodzeniem.

Słowa podziękowania Komendant skierował również do policjantów – za ich pracę i zaangażowanie w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu brzeskiego.


źródło: KP Policji w Brzesku

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com