Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Powiat brzeski przed kampanią wiosenną  (Dziennik Polski)  1954-02-12

Czas jeszcze usunąć niedociągnięcia

 

Od należytego przygotowania maszyn do wiosennych orek  i siewów zależeć będzie w dużym stopniu jakie uzyskamy plony. A powiecie brzeskim nie można niestety powiedzieć, aby wszystko było przygotowane tak, jak należy. Nienajgorzej przedstawia się stan gotowości maszyn. Tak np. na ogólny stan 196 siewników w powiecie - 189 jest już gotowych do akcji wiosennej, na 31 siewników do wysiewania nawozów sztucznych, gotowych jest 29. Jednak istnieją poważne braki organizacyjne. Odpowiedzialność za to ponoszą nie tylko kierownicy  poszczególnych GOM, ale  i prezydia rad narodowych.

 

Przeprowadzone kontrole ujawniły, że dotychczas nie zdołano opracować i zatwierdzić (przez prezydia GRN) planów rozmieszczenia maszyn w poszczególnych gromadach. Kierownicy GOM nie przystąpili jeszcze do zbierania zamówień na prace maszyn w takich gromach jak. Szczurowa, Radłów, Wojnicz, Zakliczyn i Dębno. W większości przypadków GRN nie umieściły w swoich biurach kierowników GOM, mimo że otrzymały takie zalecenie z prezydium PRN. Brak jest niejednokrotnie troski ze strony GRN o należyte zabezpieczenie i pomieszczenie maszyn (np. Szczurowa, gdzie część maszyn stoi na polu).

 

Wydział rolnictwa prezydium PRN nie wie dotychczas, jak przedstawia się stan prywatnych siewników, które winny być wliczone do akcji siewnej w ramach pomocy sąsiedzkiej: a zatem należy dla nich opracować marszruty, podobnie jak dla maszyn gomowskich. Plan rozmieszczenia tych maszyn winien być uzgodniony z planami pomocy sąsiedzkiej, których opracowanie wymaga dużej wnikliwości i czujności klasowej. Musimy uniknąć tu zeszłorocznych błędów. A w ub. r. niejednokrotnie chłopi małorolni nie chcieli korzystać z pomocy sąsiedzkiej, bałamuceni wrogą kułacką propagandą. Tak np. było w Strzelcach Wielkich i Biskupicach Radłowskich. Winę za ten stan rzeczy ponosi aktyw gminny i gromadzki.

 

Brak też było kontroli jakości prac wykonanych w ramach pomocy sąsiedzkiej, a bardzo często to zła jakość tych prac odstręczała biedotę od korzystania z pomocy. Obecnie. kiedy przed rolnictwem stoi zagadnienie podniesienia produkcji rolnej na możliwie najwyższy poziom, ustawę o pomocy sąsiedzkiej należy tym konsekwentniej realizować.

 

Dużą troskę o należyte przygotowanie maszyn do kampanii siewów wiosennych wykazuje załoga POM w Dębnie, która dla uczczenia II Zjazdu Partii zobowiązała się o 21 dni przyspieszyć termin remontu maszyn, Na ukończeniu jest opracowanie planów prac maszynowych w spółdzielniach produkcyjnych w powiecie brzeskim, z którymi POM w Dębnie spisuje umowy. Pełne przygotowanie do rozpoczęcia robót w polu zameldowały PGR w Okocimiu i Radłowie. (dz)

 

źródło: Dziennik Polski, 12 luty 1954 r. nr 37 (pisownia oryginalna)

 

Nadesłał: Mariusz Gałek

20 lutego 2013 r

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com