Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Dobiega końca realizacja unijnego projektu kanalizacji miasta i gminy Brzesko  (Zb. Stós)  2013-03-12

Wczoraj w godzinach przedpołudniowych, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. zorganizowało konferencję prasową związaną z realizacją Projektu „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”.

W czasie spotkania z dziennikarzami (w tym reprezentanta portalu brzesko.ws) przedstawiciele spółki omówili stan realizacji projektu międzygminnego (projekt realizują na zasadzie porozumienia: Gminy Brzesko, Dębno i Wojnicz), którego zakończenie nastąpi do końca 2013 r.

Zgodnie z założeniami projektowymi, ustalonymi na etapie starania się o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności UE, przewiduje się, że do nowo powstałej 28 km sieci kanalizacyjnych podłączy się do końca 2015 r. - 3720 mieszkańców. (spełnienie tego warunku wymagane będzie przy rozliczaniu funduszy otrzymanych z UE).

Obecnie do sieci podłączonych jest około 100 osób. Na dzień dzisiejszy do kanalizacji sanitarnej mogą podłączać się mieszkańcy Jadownik mający posesje przy ulicach: Staropolskiej, Środkowej, Wschodniej oraz w Brzesku przy ul. Starowiejskiej i Bujaka. Wkrótce taką możliwość będą mieli także mieszkańcy os. Szczepanowskiego a także mieszkańcy ul. Wiejskiej i Leśnej.

Według przedstawicieli RPWiK w Brzesku, po zakończeniu ostatniego zadania (koniec bieżącego roku), 90 % mieszkańców miasta Brzeska i ok. 60% mieszkańców gminy Brzesko będzie miało możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

Mieszkańcy miasta i gminy, którzy planują podłączenie się do kanalizacji już obecnie powinni pomyśleć o przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej. Mieszkańcy, dla których podłączenie do liniowej sieci kanalizacyjnej będzie nieopłacalne, np. ze względu na ukształtowanie terenu, długość przyłącza itp., powinni zainteresować się "domowymi oczyszczalniami ścieków".

Wszelkich informacji i pomocy w tym zakresie można uzyskać w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o , ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko, tel: 14 66 26 534, faks: 14 66 26 511.

www.rpwikbrzesko.com.pl

Planowana rozbudowa monitoringu i sterowania na Stacji Ujęcia Wody w Łukanowicach umożliwi zwiększenie niezawodności dostawy wody, pozwoli zmniejszyć koszty eksploatacji sieci i lepiej zabezpieczyć obiekty przed dostępem osób trzecich. Monitoring ten pośrednio powinien także umożliwić lepszą kontrolę nad nielegalnym poborem wody.

Zbigniew Stós

Szczegóły przedsięwzięcia i stan realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w informacji zamieszczonej poniżej:
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com