Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Niekontrolowana emisja gazu podczas wykonywania odwiertu głębinowego  (bap)  2013-04-11

W dniu 10.04.2013 r. o godzinie 19:36 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku wpłynęło zgłoszenie o niekontrolowanej emisji gazu na terenie stacji paliw w Brzesku.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostki ratowniczo gaśniczej i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na terenie stacji paliw w miejscu budowy nowego obiektu wydobywa się pod wysokim ciśnieniem chmura wodno gazowa. Z wywiadu przeprowadzonego z operatorem wiertni oraz pracownika firmy odpowiedzialnego za odwiert wynikało, że podczas prac natrafiono na złoże wodno gazowe na głębokości 100 m.

Działania straży w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (wydzielenie strefy zagrożenia, zamkniecie stacji paliw oraz ulicy Słonecznej przebiegającej wzdłuż budowy). Urządzenia pomiarowe będące w dyspozycji JRG wykazywały obecność gazów wybuchowych. W celu określenia rodzaju gazów oraz rozmiaru zagrożenia na miejsce zdarzenia przyjechał lekki samochód rozpoznania chemicznego z Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie. Prowadzony monitoring wykazywał zmienne wartości obecności związków chemicznych typu Metan, Amoniak, Kobalt.
Dodatkowo zabezpieczono studzienkę kanalizacyjną przed dostępem szkodliwego medium oraz powiadomiono mieszkańców okolicznych budynków o pozamykaniu okien.

Wraz z upływem czasu emisja chmury wodno gazowej systematycznie się zmniejszała. Od godziny 22:00 urządzenia pomiarowe przestały wykazywać szkodliwe związki w otoczeniu. Monitoring był prowadzony do godziny 22:56.

Następnie przeprowadzono dekontaminację wstępną strażaków i sprzętu.

Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi celem dalszego zabezpieczenia odwiertu.

źródło: KP PSP w Brzesku

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com