Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

ks. Ignacy Piwowarski Honorowym Obywatelem Miasta Brzeska  (MB)  2013-05-04

Na uroczystej Sesji w dniu 3 maja, Rada Miejska w Brzesku przyznała ks. Ignacemu Piwowarskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Brzeska, jako wyraz uznania i zasług w Jego pracy duszpasterskiej na rzecz niepodległej Polski.

 
Laudacje na cześć Honorowego Obywatela wygłosił Piotr Wyczesany - radny miejski, a zarazem Rodak ks. Piwowarskiego, na co dzień mieszkający w Buczu, który przedstawiając osobę Honorowego Obywatela, zacytował 12. księgę Jana Kochanowskiego:  „A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba, że co im zazdrość ujmie. Bóg nagradzać będzie, a cnota kiedykolwiek miejsce swe osiądzie”.
 

Radny Wyczesany, powiedział również, że „ks. Ignacy był kapłanem dla którego słowa: Ojczyzna i Patriotyzm od zawsze stanowiły wartości najwyższe! Jego niezłomna postawa wobec minionego ustroju, zasadnicze i konserwatywne poglądy, a także wyznawane zasady moralne - zgodne z nauką Kościoła, w dużym stopniu przyczyniły się, że dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce. (…) Dzisiejszy świat potrzebuje takich ludzi, ludzi, którzy będą autentycznymi Patriotami, o których można mówić i stawiać Ich za wzór młodym pokoleniom. Dzisiejszy świat potrzebuje ludzi, dla których partykularne interesy polityczne, tytuły, zaszczyty, pochwały … nie znaczą NIC - w porównaniu z tym, co mogą lub mogli zrobić bezinteresownie dla Ojczyzny - mówił dalej brzeski radny.

 

Po zakończeniu uroczystej sesji, ks. Ignacy Piwowarski otrzymał gratulacje od władz miasta, znajomych, przyjaciół oraz mieszkańców Bucza.

(MB)


Czytaj także:

Aleksandra Pagacz-Pociask "Urodziny ks. Ignacego Piwowarskiego duszpasterza Solidarności"

Maria Pagacz, Aleksandra Pagacz-Pociask "Ks. Ignacy Piwowarski - życiorys"

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com