Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 8 i 12 MAJA  (Emilia Zydroń )  2013-05-10

PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA: Nauczyciel i doradca

We współczesnej medycynie następuje przenoszenie walki o zdrowie z instytucji medycznych na instytucje życia społecznego i indywidualne zachowanie jednostek, ponieważ zdrowie człowieka w ponad 50% zależy od jego zachowań pro-lub antyzdrowotnych, od stylu życia. Następstwem tej sytuacji jest przesunięcie ról pielęgniarskich na promocję zdrowia i zapobieganie chorobom (doradztwo zdrowotne) oraz wychowania zdrowotnego. Działanie zapobiegawcze  i wychowanie zdrowotne zawsze leżało w zakresie działań albo tak przynajmniej traktowana przez pielęgniarki czy położne.

Obecnie w stosunku do pacjenta pielęgniarka staje się nauczycielem, informatorem, doradcą. Rozwija współpracę z  pacjentem i jego rodziną, motywuje do podejmowania działań pomagających utrzymać zdrowie i kształtuje u podopiecznych poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Rola zawodowa na rzecz promocji zdrowia dotyczy nie tylko pracy z człowiekiem zdrowym.. Jest naprawdę dużo do zrobienia również w szpitalach i klinikach. To prawda że sprawą priorytetową jest ratowanie życia choremu, ale nie wolno zapominać, że wraca on do swego środowiska. Wraz z rodziną musi być przygotowany do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia, który eliminuje czynniki ryzyka chorób

Częsty kontakt pielęgniarki z pacjentem pomaga skutecznie promować zdrowie. Swoje działania edukacyjne pielęgniarka podejmuje na podstawie diagnozy pielęgniarskiej, która wynika  min. z rozpoznania sytuacji pacjenta (warunki życia, pracy, nauki, wypoczynku) oraz oceny postaw prozdrowotnych lub antyzdrowotnych i motywacji do dbania o zdrowie. Rozpoznanie zobowiązuje pielęgniarkę (położną) do oddziaływania na pacjentów: kształtowanie ich postawy prozdrowotnej przez wskazanie korzyści wynikających z prowadzenia zdrowego trybu życia

Pielęgniarka oddziałuje na pacjenta na poziomie klinicznym  przez dostarczenie mu informacji o zachowaniach prozdrowotnych i szkodzących zdrowiu, społecznym przez zachęcanie do udziału w promowaniu zachowań prozdrowotnych w grupach samopomocowych itp.i na poziomie osobowościowym przez motywowanie do przyjmowania zdrowego stylu życia i stawania się wzorem dla innych. Motywację do prowadzenia zdrowego stylu życia  kształtuje się przez pobudzanie aspiracji – adekwatnych do możliwości wiedzy chorego(sprawności fizycznej i intelektualnej, doświadczenia, zdolności i umiejętności)

Pacjent pozytywnie zmotywowany, widzący korzyści płynące z wprowadzenia zmian będzie odczuwał satysfakcję ze swoich osiągnięć w pomnażaniu swojego zdrowia.

Pielęgniarkom i  Położnym z okazji  Ich święta  życzę zdrowia, podwyżki uposażenia, uznania społecznego oraz większych osiągnięć na polu promocji zdrowia.
    
Emilia Zydroń    

Mała Pielęgniarko

Mała Pielęgniarko
Miła Pielęgniarko
Przyjdź do mnie czasem
Chcę Ci powiedzieć w sekrecie
Że nie mam siły
By walczyć z losem –

Sala szpitalna
Biała jak śnieg
A grozy w niej
Pod sam sufit.
Łóżko szpitalne
Zimne jak lód.
- Kto na nim leżeć by mógł.

Nie płacz syneczku
Mamusia przyjdzie.
Przyjdzie na pewno wieczorem.
Głowa do góry
Musi być lepiej
Dziś porozmawiam z doktorem.

Mała Pielęgniarko
Miła Pielęgniarko
Zrozum mnie czasem

Bądź przy mnie blisko
Przytul do siebie
Wtedy ból łagodnieje.
Noc jest tak długa
Sen nie przychodzi
Jesienią tak późno dnieje

Modlitwy innych
Mi pomagają
Sam modlić się nie mogę.
Gdy tylko wzywam
Syna Bożego
Zaraz popadam w trwogę.

Mała Pielęgniarko
Miła Pielęgniarko
Wspieraj mnie czasem

Emilia Zydroń
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com