Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

DECYZJA w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków nieruchomych  (Jacek Filip)  2013-05-16

W wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku i po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

decyduje wpisać

do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego
pod numerem rejestru A – 1337/M następujący zabytek:

cmentarz parafialny w Brzesku ul. Kościuszki 9, który zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 1576 objętej KW nr 40251 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

Nieruchomość jest w posiadaniu parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku.

Do rejestru zabytków wpisuje się cmentarz wraz z kaplicami grobowymi, zespołem nagrobków pochodzących z XIX i 1 połowy XX w., ogrodzeniem z kamiennymi figurami i liściastym starodrzewiem.

W listopadzie 2000 roku wpłynął wniosek proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Brzesku o dokonanie wpisu do rejestru zabytków cmentarza parafialnego przy ul. Kościuszki w Brzesku. Postępowanie administracyjne w tej sprawie zostało wszczęte 20 listopada 2012 roku po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia wniosku przez nowego proboszcza parafii. Przeprowadzone w dniu 4 grudnia 2012 roku oględziny obiektu potwierdziły zasadność wpisania cmentarza do rejestru jako spełniającego wymogi Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ. U. Nr 162, poz. 1568).

W oparciu o fragmenty w/w decyzji opracował Jacek Filip.
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com