Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Pan Prezes BZK w Brzesku ma problemy z nadesłaniem odpowiedzi.  (Marcin Prusak)  2013-06-03

Pan Prezes BZK w Brzesku ma problemy z nadesłaniem odpowiedzi na pytania postawione w informacji "Kilka pytań do dyrektora Brzeskich Zakładów Komunalnych." Przypominam, że obowiązkiem pana prezesa było dać odpowiedź niezwłocznie. Podstawa: art. 6 pkt 2 Prawo Prasowe (Dz. U. z 1984 r Nr 5 poz. 24) w brzmieniu od 2 listopada 2012 (to nie jest sprawa skomplikowana).

Pan prezes BZK zobligowany jest odpowiedzieć na publikację prasową czy publikację strony internetowej. Obliguje go do tego prawo prasowe, o którym wspomniałem powyżej bez zbędnej zwłoki. Ostatnią z możliwości przyjętych w przepisach prawa jest „milcząca zgoda”, tzn. brak odpowiedzi jest równocześnie wyrażeniem zgody lub jej akceptację.

Na stronie internetowej Zakładu Pogrzebowego w Brzesku (zobacz -->>) , działającego przy Brzeskich Zakładach Komunalnych znajduje się Regulamin Porządkowy Cmentarza powołujący się na Zarządzenie Burmistrza Nr 20/2011 w sprawie opłat za miejsce pod groby ziemne i grobowce rodzinne na terenie Cmentarza Komunalnego w Brzesku. Czy zarządzenie dotyczy cmentarza parafialnego - odpowiedź brzmi Nie (przynajmniej brak jest takiej informacji).

Jak już jestem przy przepisach, to musze wspomnieć, że oddanie cmentarza w zarządzanie BZK przez parafię nie oznacza utraty kontroli nad cmentarzem. Parafia nadal ma pełną kontrole właścicielską. Decydujący głos w sprawie opłat i innych …….. spraw - ma proboszcz z radą parafialna.

Ustawa z 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r Nr 118 poz.2013),

Art. 2 - utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do burmistrza, prezydenta na którym terenie cmentarz jest położony,

          - utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do związków wyznaniowych.

Wracam do tematu,

  • grobowiec, to jest samodzielna budowa, kompozycja architektoniczna umieszczona nad podziemna mogiłą, gdzie pochowano zmarłego na cmentarzu. Kulturowo przyjęto ten sposób chowania zwłok od  połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e.
  • termin 20-letni, czy odnowienie opłaty nie maja zastosowania w przypadku chowania zmarłych w grobach  murowanych (piwnica betonowa) dla więcej niż jednej osoby lub chowania urn. Opłata wniesiona przy pogrzebie jest opłata wieczystą. 
  •  nagrobek, np. z lastrico lub granitu nie zmienia charakteru grobu. Grób (z pomnikiem) jest grobem ziemnym i nie może być grobem wieczystym. Opłatę wnosi się co 20-lat.
Wracając do prawa do grobowca, jeżeli jest murowany i zawiera miejsce do pochówku dla co najmniej 2 osób (a więcej niż dla jednej) to prawo do takiego grobu jest ważne 99 lat i wydłuża się o kolejne 99 lat gdy dokonujemy kolejnego pochówku.

Dla wszystkich czytelników tak zaszczytnej strony, jaką jest strona „brzesko.ws” (może się przydać przy dochodzeniu swoich praw).

Podstawa – patrz:

  • art. 7 ust. 1, 2, 3, 4 -  ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U.118 poz.687 póż. zm.
  • Wyrok SN- izba cywilna i administracji z 17.09.1986 r., CR236/86 OSNCP 12/ 1987 p 206,
  • Uchwała SN  - Izba Cywilna 29.03.1997 r., III CZP 17/77,
  • Konkordat, zarządzenia, umowy.
Jeszcze moje spostrzeżenie, na cmentarzach buduje się piwniczki pojedyncze, tj. tzw. unik od wieczystej dzierżawy. Powiem krótko – zarządy firm dokładnie wiedzą o co chodzi z tą wieczystą dzierżawą na 99 lat i z piwniczką pojedynczą, betonową z odpłatnością co 20 lat.

Proszę o opublikowanie moich spostrzeżeń nie z myślą o zarządzie spółki czy prezesie ale z korzyścią dla mieszkańców Brzeska i okolic.

Marcin Prusak

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com