Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Najlepiej w Brzesku, Wyniki nauki w szkołach dla pracujących  (Dziennik Polski)  1954-05-20

Szkoły podstawowe dla pracujących spełniają ważne zadanie. Uczy się w nich bowiem wielu robotników i chłopów, którzy dawniej nie mieli możliwości ukończenia szkoły. Nauka daje im możność zdobycia awansu społecznego, pomaga lepiej wykonywać pracę zawodową. W woj, krakowskim jest obecnie 46 szkół dla pracujących, liczących 132 oddziały: 10 klas wstępnych, 19 klas piątych, 39 klas szóstych i 64 klasy siódme.

Na początku roku szkolnego do szkół dla pracujących zapisało się 2.359 uczniów. W ciągu I półrocza przybyło 138 uczniów, a ubyło prawie trzy razy tyle, bo 321, tak, że stan uczniów 31. I. wynosił 2.176. Ale nawet i z tej liczby 323 uczniów nie było sklasyfikowanych na końcu I półrocza. Świadczy to o tym, że wielu uczniów nie uczęszcza systematycznie do szkół i nie przygotowuje się dobrze do lekcji. Wyniki półroczne w szkołach podstawowych dla pracujących nie są dobre: bez ocen niedostatecznych jest tylko 1.352 uczniów, z jedną oceną niedostateczną lub dwoma jest 128, z trzema - 101.

Co jest tego powodem? M. in. braki w wiadomościach z zakresu podstawowych przedmiotów, (takich, jak matematyka, język polski, historia, nauka o Konstytucji), spowodowane długoletnią przerwą w nauce, słaba frekwencja (uczniowie często opuszczają lekcje z powodu licznych zebrań i konferencji w zakładach pracy, które odbywają się w tym samym czasie, co nauka w szkole) oraz - najczęściej, brak większego zainteresowania się uczniów nauką. Np. w szkole podstawowej dla pracujących w Bochni, liczącej dwie klasy VI i VII z liczbą 19 uczniów – sklasyfikowanych zostało 17, a 4 ma oceny niedostateczne z matematyki, fizyki lub chemii. Mimo 6 narad roboczych, przeprowadzonych z radami zakładowymi i pracownikami większych zakładów, frekwencja w szkole w Bochni. jest niezadowalająca, bo wynosi tylko 70 proc. Lepiej wypadło półrocze w szkole podstawowej dla pracujących w Brzesku, gdzie wszyscy uczniowie w liczbie 26, zostali sklasyfikowani, 21 jest bez ocen niedostatecznych, a frekwencja wynosi średnio 76 proc. Przyczyniły się do tego m. in. liczne narady z udziałem przedstawicieli zakładów pracy, dobra praca koła ZMP, które organizuje na zebraniach prasówki. przyczyniające się do pogłębienia światopoglądu uczniów oraz rozwój czytelnictwa, Uczniowie szkoły podstawowej dla pracujących w Brzesku korzystają z biblioteki własnej i powiatowej, robią konspekty z lektur, pracują w kółkach samokształceniowych: ma tematycznym i miłośników książek i biorą udział we współzawodnictwie międzyszkolnym. Niedługo skończy się już rok szkolny i dlatego uczniowie szkół podstawowych dla pracujących powinni zabrać się do intensywnej nauki, aby uzyskać w II półroczu lepsze wyniki, niż w pierwszym.


źródło: Dziennik Polski, 20 maja 1954 r. nr.116 str.6 (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Mariusz Gałek

9 czerwca 2013 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com