Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Obchody powstania styczniowego w Bielczy; Zgromadzenie publiczne w Szczurowej  (Przyjaciel Ludu)  1913-03-09

Obchody powstania styczniowego w Bielczy

Bielcza (pow. Brzesko). Mimo trudności i przeszkód, stawianych przez tutejszego ks. A.Całkę, urządziła Czytelnia T. S.  L. w Bielczy dnia 9 lutego obchód powstania styczniowego. Obchód ograniczał się tylko do słowa wstępnego p. Łanowskiego o losach powstań polskich i objaśnienia przez p. Hamielca obrazów świetlnych, dotycz4cyeh czasów ostatniej walki o niepodległość. Zgromadzeni po odśpiewaniu pieśni, złożyli na cele pracy oświatowej dla T. S. L. 4 kor. 30 hal.

źródło: Przyjaciel Ludu, 9 marca 1913 r. nr.11 str.8 (pisownia oryginalna)


Zgromadzenie publiczne w Szczurowej

Szczurowa. Dnia 23 lutego 1913 odbyło się u nas zgromadzenie publiczne, zwołane przez Dyrekcję „Włościańskiego Związku producentów paszy i zboża w Krakowie".  Obecnych było około 150 włościan miejscowych i z pobliskich wsi Niedzielisk i Ząchowy.

Celem zgromadzenia było założenie filji Włosciańskiego Związku producentów paszy i zboża w Szczurowej. Wysłany w tym cela pan Jan Biedroń w dosadnych słowach przedstawił rozwój  gospodarstwa rolnego w kraju. naszym w dzisiejszym czasie i znaczenie produkcji pasz dla gospodarstw chłopskich. Pouczając o uprawie zboża, pielęgnacji nasion, ulepszaniu łąk, wskazał na wielki wyzysk handlarzy, przez których ręce rolnicy produkty swoje sprzedają; to też, aby temu zaradzić, został utworzony dla włościan Związek producentów paszy i zboża w Krakowie, który po wsiach zakłada Spółki miejscowe producentów paszy czyli Filje.Potem zachęcił wszystkich tych gospodarzy, którzy mają do sprzedania rok rocznie paszę lub zboże, aby się do Związku, a względnie miejscowej Spółki w Szczurowej zapisywali.

Po przemówieniu dyrektora Związku Franciszka Gizy, który przedstawił historję rozwoju Towarzystwa, jego stosunek do Towarzystwa Rolniczego w Krakowie, które popierając Związek obszarników założony przez siebie, stara się przez rozpuszczanie nieprawdziwych pogłosek Związek włościański utrącić.

W dalszym ciągu pan Dr. Staśko przedstawił znaczenie włościańskiego Związku, jako Stowarzyszenia kooperatywnego, oraz wyjaśnił stosunek prawny Związku. Na skargi i żale obecnych z powodu niesłusznego rozdziału zapomóg, subwencji, oraz rozdziału soli i otrąb wojskowych, z których korzystają obszarnicy i ludzie stojący blizko Towarzystwa Rolniczego w Krakowie, postanawia zebranie domagać się od Rządu, by szczególnie otręby wojskowe po zniżonych cenach sprzedawał także przez Filję włościańskiego Związku producentów paszy i zboża w Krakowie.

Po przemówieniu Litarowicza, dyrektora szkoły, który wezwał zgromadzonych do usilnej pracy w Kółkach Rolniczych i  Kasach Raiffeisenowskich, a szczególnie w Związku producentów paszy, który właśnie dąży do polepszenia bytu mniejszych rolników, postanowiono Spółkę miejscową producentów paszy i zboża w Szczurowej utworzyć. Po wpisaniu się do Związku nowych 28 członków rolników, przystąpili wszyscy członkowie, których liczba z dawno już wpisanymi wynosi 43 do założonej filji. Wybrano kierownika w osobie Jana Dziedzica rolnika ze Szczurowej.

Na życzenie zebrania, by Dyrekcja dostarczyła dobrej odmiany owsa do siewu dla członków Filji, oświadczył dyrektor Giza, że właśnie do Szczurowej jest przeznaczony jeden wagon takiego owsa, zakupiony przez Dyrekcję. Zebrani zażądali następnie przysłania worków wojskowych na owies i żyto, które w przyszłym tygodniu Filja od swych członków dostarczy wojskowości w Krakowie.

Jan Dziedzic, rolnik.

źródło: Przyjaciel Ludu, 9 marca 1913 r., nr.11 str.10 i 11 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek

14 czerwca 2013 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com