Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

WYMOWA CYFR Z POW. BRZESKIEGO  (Stolica)  1954-06-06

Na ostatnich plenarnych sesjach brzeskiej Powiatowej Rady Narodowej omawiano osiągnięcia rolnictwa w powiecie brzeskim. Nie pominięto przy tym okazji omówienia pracy aktywu sfosowskiego, czynnego we wszystkich komórkach władzy terenowej w powiecie brzeskim.

Zainteresowanie Prez. PRN w Brzesku pracą SFOS ma już swą tradycję. Kierownictwo Komitetu Powiatowego OW spoczywa w rękach członków prezydium PRN, które oddawna otacza Komitet swoją troskliwą opieką, i pomocą, doceniając znaczenie akcji sfosowskiej w upowszechnianiu wartości kulturalnych I pogłębianiu świadomości ideologicznej mas chłopskich na Podkarpaciu. - Taka ścisła współpraca PRN i PKOW powinna być przykładem dla niejednej Rady Narodowej i niejednej komórki terenowej OW. Przewodniczący Komitetu OW Piotr Mleczko i sekretarz Stanisław Osuchowski, ilustrują wyniki tej aktywnej współpracy wymownymi cyframi. W okresie realizacji planu sześcioletniego przewidziano zebranie z powiatu brzeskiego 1250 tys. zł. na SFOS, a w ciągu czterech ostatnich lat wykonano już 81.5%  planu, z czego wynika, że zadania te będą wykonane z nadwyżką jeszcze w bieżącym roku. W 1953 roku powiat brzeski przekazał na SFOS przeszło 337 tys. zł, realizując roczny plan zbiórkowy w 112.3%. Komitet Powiatowy OW w Brzesku podjął w 1953 r. kilka zobowiązań, łącznie wyznaczających przekroczenie planu rocznego o 12%.

A więc, jak z cyfr podanych wynika, wszystkie zobowiązania wykonano. Powiat brzeski jest typowym rolniczym powiatem na Podkarpaciu i aktywna działalność komórek sfosowskich wymaga tu z jednej strony dużego wysiłku I ofiarności, a z drugiej - spełnia doniosłą rolę w akcji łączności miasta ze wsią.

L. R-ch.

źródło: Stolica, 6 czerwca 1954 r. nr.23 str.15 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek

14 czerwca 2013 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com