Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zebranie ludowców w Biesiadkach i Żerkowie; Niech żyje "Piast"  (Piast)  1914-03-01

Biesiadki (pow. Brzesko) 23 lutego. Wczoraj odbyło się w naszej wsi liczne zebranie ludowców, obesłane przez wsie Łoniowy, Doły, Łewniową, Tymowę, Tworkową, Zerków. Po wyborze przewodniczącego p. Jakóba Sadego, zabrał głos p. Jan Gagatek i omówił uchwaloną reformę wyborczą, a porównując ją ze starą, wykazał wielki krok naprzód, który jest zasługą posłów ludowców. Objaśnił zebranych, że zdrajca Stapiński za pieniądze gadzinowe rządu chciał darować szlachcie ośm chłopskich mandatów, godząc się na kuryę średniej własności i dopiero posłowie jak Bojko, Witos, Bardel i inni nie dopuścili do tej krzywdy chłopskiej, a wyrzuciwszy z P. S. L. Stapińskiego, odebrali panom sprzedane przez Stapińskiego mandaty chłopskie. Zwrócił uwagę zebranych na niedalekie wybory do Sejmu, w czasie których chłopi powinni głosować na kandydata, którego poleci „Piast", jako organ Polskiego Stronnictwa Ludowego, a nie dać się wziąść na żadne obietnice kandydatów pańskich, którzy chłopa znają tylko - w czasie wyborów, a potem działają na jego szkodę, jak n, p. Goetz Okocimski.

W dalszym ciągu omówił p. Gagatek historyę ruchu ludowego i obecną zdradę Stapińskiego. W dyskusyi zabrał głos mowca socyalistyczny p. Cebula, który przyznał, że Stapiński źle zrobił, lecz powinno się mieć dla niego wyrozumienie. Wskazywał na zaniedbanie Galicyi przez rząd, który Galicyę uważa za spichlerz i czerpie z niego pieniądze, ale, gdy się rozchodzi o jego naprawę to rząd o to się nie stara. P. Cebula określał stanowisko socyalistów do chłopa i zapewniał, że socyaliści zawsze pójdą łącznie z chłopem do walki o prawa uciśnionych. W końcu postawił wniosek o wyrażenie podziękowania p. Gagatkowi za pracę dla chłopa i rozbudzenie ruchu ludowego w tych stronach wśród strasznych burz i przeciwności, kiedy trzęsła się ambona od napaści, na niego i choć starostwo dokładało starań, by go zgubić i złamać.

Wniosek pana Cebuli uchwalono, a potem zabrał głos nauczyciel p. Wąs Wojciech i złożył imieniem swych najbliższych kolegów zawodowych oświadczenie,. że nauczycielstwo pójdzie dzielnie z odrodzonem P. S. L. do walki o prawa ludu i zwalczać będzie łapownictwo i zaprzedaństwo. Przemawiali także krótko p. Myszka Walenty, Gawlik i inni, a w końcu uchwalono rezolucyę, potępiającą Stapińskiego, a wyrażającą wotum zaufania dla posłów, którzy odkryli łapownictwo i nie pozwolili sprzedawać chłopa.

Uchwalono także wezwać posła Goetza, by zdał sprawozdanie ze swej działalności poselskiej i to w najbliższym czasie. O godzinie 7-mej przewodniczący zamknął zgromadzenie.

St. Jewuła.

---*** ---
Żerków (pow. Brzesko) dnia 23 lutego,. Na zaproszenie p. Gagatka odbyło się posiedzenie naszych ludowców, na którem utworzono komitet gminny ludowców i wybrano przewodniczącego komitetu i zastępcę, sekretarza, oraz jego zastępcę. Pozatem uchwalono prenumerować "Piasta" jako organ P. S. L., a zwalczać „Przyjaciela Ludu", który wśród naszego ludu szerzy demoralizacyę.

W. Wąs.

źródło: Piast, 1 marca 1914 r. nr.9 str.10 (pisownia oryginalna)

---***---

Niech żyje "Piast"

Lewniowa (pow. Brzesko) 21 lutego. Szanowna Redakcyo!
Wszystkie egzemplarze rozdałem nietylko po naszej wsi, ale i sąsiednich, tak, że pod każdą strzechą obecnie „Piast" zagościł. „Piast" jako prawdziwie chłopska gazetka wszystkim nam się podoba i będziemy się starać, żeby każdy chłop zaprenumerował sobie tę gazetkę.

Niech żyje "Piast" i nasze chłopskie oczyszczone - Polskie Stronnictwo Ludowe.

Michał Żółty.

źródło: Piast, 1 marca 1914 r. nr.9 str.11 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek
20 czerwca 2013 r.
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com