Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Przygotowania do wyborów. Okręg: Radłów-Wojnicz-Zakliczyn-Tarnów-Tuchów.  ( Przyjaciel Ludu)  1907-04-07

Z Brzeskiego. Dnia 15 marca b. r. odbyło się w Strzelcach Wielkich zgromadzenie publiczne, w którem wzięło udział około 200 włościan i miejscowe nauczycielstwo. Zagaił obrady tutejszy naczelnik gm., p. Józef Piórek, po wyborze prezydjum zabrał glos p. Stanisław Cholewicki z Szczurowy, który w dwugodzinnem przemówieniu referował nieboszczkę kurjalną reformę wyborczą, przyczem wykazał cyfrowo dochody państwa austrjackiego na podstawie statystyki urzędowej, zaznaczając, że lud do tych najwięcej się przyczynia i że przy nadaniu prawa wyborczego lud ten byl bardzo pokrzywdzony. Następnie p. Cholewicki wykazywał doniosłość nowej ustawy wyborczej przy jedności ludzi, pomimo przedziurawienia jej przez galicyjskich nieproszonych opiekunów ludu, omówił też jak to stańczycy jednają sobie przyjaciół przez podniesienie 44 miliony 800.000 kor. pensji urzędnikom i księżom przy wyborach. Omówił jeszcze dążności Rady narodowej utworzonej dla rozbijania jedności ludu, założonych z najzagorzalszych stańczyków, Centrum ludowego w rodzaju lokai i żydów galicyjskich, a zakończając temi słowy Nie kto inny, ale my o swoje prawa i lepszy byt dla siebie przyszłego pokolenia walki tej podjąć się musimy, by spełnić ten święty obowiązek stanu chłopskiego.

 

Następnie Oleksy, radca pow. wykazał lekceważenie włościan ze strony stańczyków, którzy uchwalili ustawę w Sejmie, dzielącą ludność wiejską od ludności miejskiej, nadając dwa typy nauki szkolnej w tym duchu, by chłopskie dzieci były uczone przez nauczycieli gorzej wykształconych, aniżeli nauczyciele przeznaczeni do miasta. Na wniosek p. Oleksego uchwalono rezolucje >> Protestujemy przeciw rozdzieleniu seminarjum nauczycielskiego na dwa typy, a żądamy nauki równomiernej z miastami w szkołach ludowych << Na wniosek zaś tutejszego nauczycielstwa wyrażono hołd i cześć dziatwie polskiej, za meżną walkę o język polski w Księstwie Poznańskiem. W końcu odśpiewano kilka patrjotycznych pieśni. >>Serdeczna matko<< i zgromadzeni z żywą otuchą w zwycięstwo, spokojnie rozeszli się do domów.

 

Jan Oleksy, członek Rady powiatowej.

 

Strzelce Małe, pow. Brzesko. Dnia 15 marca mieliśmy tu zgromadzenie publiczne przy udziale kilkudziesięciu włościan. Po gorących słowach p. Cholewickiego o dzisiejszych ważnych dla chłopa sprawach, rozszerzono Komitet z pięciu do dziesięciu członków, poczem wszyscy oświadczyli jednogłośnie iść przy wyborach pod sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odśpiewano > >Boże coś Polskę << i inne pieśni, poczem uchwalono odpowiednie rezolucje.

 

Paweł Grzesik.

 

Kwików, pow. Brzesko. Na zgromadzenie publiczne dnia 4 bm. zeszło się kilkudziesięciu włościan. Referował Cholewicki przedstawił obowiązki chłopów przy wyborach, następnie wyjaśnił nam nową reformę wyborczą. Wybraliśmy sobie Komitet Gminny, byśmy i my mogli się przyczynić do obalania rządów stańczykowskich.

 

Uczestnicy.

 

źródło: Przyjaciel Ludu, 7 kwietnia 1907 r. nr.15 str. 2 i 3 (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Mariusz Gałek

11 lipca 2013 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com