Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Rękopis VI tomu Kroniki Miasta Brzeska obejmujący lata 1945-1960 przekazany do RCK-B   (Zb. Stós, Jacek Filip)  2013-08-29

Rękopis VI tomu Kroniki Miasta Brzeska  obejmujący lata 1945-1960

 przekazany do RCK-B


Pięć tomów "Kroniki Miasta Brzeska 1385-1944" autorstwa Jana Burlikowskiego wydane zostało drukiem w roku 2005 przez Wydawnictwo ZETO SA Tarnów.

 

Stanisław Burlikowski, syn Kronikarza, we wspomnieniu o swoim tacie, zamieszczonym na brzesko.ws w maju 2011 roku, napisał: "Tato miał zamiar pozostawić dzieło swojego życia rodzinie. Jeszcze w listopadzie 1996 roku w wywiadzie dla BIM-u powiedział, że cały dorobek powierzy synowi. Jednak krótko przed śmiercią zmienił zdanie i postanowił przekazać go Miastu. Pozostał jedynie nieoprawiony 6. tom Kroniki Miasta Brzeska obejmujący lata 1945-1960. " (całość wspomnień przeczytać można w linku podanym na końcu tej informacji).

 

Podczas mojego lipcowego pobytu w Brzesku udało mi się nakłonić Stanisława Burlikowskiego, żeby przekazał ten "nieoprawiony 6. tom Kroniki Miasta Brzeska obejmujący lata 1945-1960" do Rejonowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznemu (pośrednio do UM w Brzesku).

 

Od tego momentu Maria Marek, dyrektor RCK-B, przejęła inicjatywę i w poniedziałek 26 sierpnia zaaranżowała spotkanie, na którym nastąpiło przekazanie wspomnianego rękopisu.

 

Zbigniew Stós

 

 

 

fot. Jacek Filip

 

Maria Marek: Bardzo się cieszę z tego daru, gdyż przekazane przez Stanisława Burlikowskiego materiały stanowią kolejny ważny dokument pozwalający lepiej poznać historię naszego miasta. Oprócz materiałów tekstowych otrzymaliśmy 93 zdjęcia; wśród nich znajdują się fotografie wykorzystane w poprzednich tomach Kroniki, są też dotąd niepublikowane. Wszystko zostanie poddane u nas cyfryzacji, następnie tekst musi zostać sprawdzony pod kątem historycznym (m.in. trzeba rozpoznać osoby znajdujące się na fotografiach), a ostatnim etapem będzie wydrukowanie całości.


Być może to ostatnie zadanie weźmie na siebie ponownie ZETO SA, z prezesem Jerzym Ożegalskim już wstępnie na ten temat rozmawiałam. Sądzę, że podobnie jak w przypadku pięciu pierwszych tomów Kroniki Jana Burlikowskiego, także i ten będzie dobrze służył zainteresowanym historią Brzeska.


Historyk Jerzy Wyczesany: Materiały przekazane przez syna Jana Burlikowskiego przejrzałem na razie pobieżnie. Nawiązują układem do Kronik poprzednich. Opisy niektórych wydarzeń w poszczególnych latach są rozbudowane, ale trafiają się też ograniczone do jednego zdania. Pisząc pięć pierwszych tomów, autor oparł się na opowieści świadków i dokumentach, natomiast tom szósty stanowi rekonstrukcję wydarzeń, w których Jan Burlikowski już uczestniczył; na pewno fakt ten wzmacnia wartość opisów. Ponieważ w niektórych miejscach tekstu litery niezbyt wyraźnie się odbiły, dlatego trzeba będzie pewne rzeczy dokładnie sprawdzić, skonfrontować ze świadkami opisywanych wydarzeń. Być może w archiwum Urzędu Miejskiego znajdują się dokumenty, które także pomogą wyjaśnić powstałe wątpliwości.

 

Rozmowy przeprowadził

Jacek Filip


Burlikowski Jan, kronikarz Brzeska, urodził się 19 października 1912 roku w miejscowości Brzozdowce, położonej około 50 km na południe od Lwowa. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do gimnazjum w Rawie Ruskiej a następnie do szkoły we Lwowie, w której wyuczył się zawodu litografa. W tym zawodzie pracował we lwowskiej Książnicy „Atlas” pod kierunkiem profesora Eugeniusza Romera. Po utracie pracy powrócił do Brzozdowiec, gdzie po pewnym czasie podjął pracę w Zarządzie Gminnym. W okresie międzywojennym brał czynny udział w życiu społecznym rodzinnej miejscowości. Był prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Brał udział w przedstawieniach teatralnych, a także w zawodach sportowych organizowanych przez klub sportowy „Strzelec”, którego był kapitanem. -->>

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com