Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Przed obrazem Matki Bożej Licheńskiej  (Marek Białka)  2013-09-17

Pięciu delegatów z terenu powiatu brzeskiego uczestniczyło w I. Krajowym Kongresie Duszpasterskich Rad Parafialnych, który odbył w Licheniu w dniach 14/15 września br.

 

 

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

wzbudza zachwyt i podziw

 

Do maryjnego sanktuarium przyjechało w sumie 1235-ciu delegatów z całej Polski, w tym 35-ciu z diecezji tarnowskiej.


Delegaci diecezji tarnowskiej.

(nie wszyscy są na zdjęciu)

Opiekunem delegatów diecezji tarnowskiej był

ks. Zbigniew Guzy (drugi od prawej)

 

- to niewątpliwie historyczne wydarzenie - powtarzał wielokrotnie ks. abp Józef Kowalczyk, prymas Polski, który przewodniczył niedzielnej Eucharystii.

 


Ziemię brzeską reprezentowali:


Krystyna Przybyło

 parafia Gnojnik

(dekanat Brzesko)

Danuta Laska

parafia Strzelce Wielkie

(dekanat Uście Solne)

Zdzisław Hebda

Parafia Dębno

(dekanat Dębno)

Marian Czarnik

parafia Szczepanów

(dekanat Szczepanów)

Marek Białka

parafia Gnojnik

(dekanat Brzesko)


Program Kongresu zawierał wspólną modlitwę oraz wykłady w różnych grupach tematycznych.

 

W pierwszym dniu, Uczestników spotkania przywitał ks. abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (KEP) oraz  przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, który również podkreślał wielkie znacznie i role osób świeckich w życiu Kościoła. Zwrócił jednak uwagę, że coraz więcej osób w sposób niewłaściwy pojmuje i realizuje swoje powołanie. Zjawisko to, przejawia się m.in. tym, że laikat przenika do sfery duchowieństwa i … odwrotnie. Hierarcha wyjaśnił, iż katechizm Kościoła katolickiego mówi wyraźnie, że właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych. Napomniał, że nadmierne „parcie na prezbiterium” nie jest wskazane, gdyż w tym miejscu sprawowane są czynności przewidziane dla sfery duchowieństwa, nie zaś dla osób świeckich - mówił.


 

W części wykładowej, prelekcję pt. "Rola świeckich w posłudze duszpasterskiej" wygłosił red. Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Następnie ks. dr Wojciech Sadłoń SAC (ISKK SAC) oraz dr Mateusz Tutak (UKSW) przedstawili "Raport z badań własnych nt. działalności Parafialnych Rad Duszpasterskich w Polsce".

 


red. Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej

 

W części wieczornej, odbyły się spotkania w trzech grupach tematycznych, a to: "Jak dzielić się wiarą? (Martyria)", "Jak świętować wiarę? (Liturgia)" i "Jak służyć? (Diakonia)". Pierwszy dzień kongresu zakończył apel maryjny oraz procesja ze świecami.

 

W drugim dniu kongresu, ks. dr Tomasz Wielebski (UKSW) przedstawił wnioski pastoralne z badań własnych Parafialnych Rad Duszpasterskich w Polsce oraz wizję ich działań w przyszłości. Kongres zakończyła uroczysta Msza św., której przewodniczył abp Józef Kowalczyk, prymas Polski, zaś homilię wygłosił bp Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej.

 


od lewej: bp Wiesław Mering - ordynariusz diecezji włocławskiej,

abp Józef Kowalczyk, prymas Polski,

abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (KEP) oraz  przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP


- Celem dwudniowego spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności Rad, ocena szansy ich dalszego rozwoju oraz wymiana wzajemnych doświadczeń - mówi Danuta Laska z parafii św. Sebastiana w Strzelcach Wielkich (dek. Szczurowa). Myślę, że owoce tego wyjazdu będą widoczne już niebawem. W drodze powrotnej, właśnie dowiedziałem się o istnieniu koronki do Krwi Chrystusa, którą można odmawiać na tzw. „czerwonym różańcu”. Na 33 ziarenkach można rozważać 7 tajemnic przelania Krwi Pana Jezusa. Przyznaje, że dotychczas o tym nie wiedziałam. Chciałabym zapoczątkować cykliczne odmawianie tej modlitwy w naszej parafii - podkreśla.

 

Duszpasterska Rada Parafialna zajmuje się sprawami szeroko rozumianych zadań duszpasterskich parafii, a jej zadaniem jest współpraca duchownych i świeckich, pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej w parafii, koordynacja działań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii w sprawach parafii, wskazywanie propozycji i wniosków dotyczących pracy parafialnej.

 

W związku z tym Parafialna Rada Duszpasterska ma obowiązek dokonywać rozeznania społecznej i duszpasterskiej sytuacji parafii, wspierać działalność grup i jednostek zaangażowanych w działalność pastoralną, koordynować pracę (poprzez oferowanie możliwości aktywnego udziału w życiu parafii, formacji, itp.), animować do współdziałania w ramach dekanatu, diecezji i społeczności lokalnej, reprezentować parafię na forum publicznym, wspierać wzajemną wymianę informacji pomiędzy wiernymi, grupami itp., przygotowywać i przeprowadzać spotkania parafialne.

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie Kongresu: www.kongres-prd.pl

 

GALERIA ZDJĘĆ

Marek Białka

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com