Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Kilka dokumentów od rodziny Stanisława Sułka;   (Zb. Stós)  2013-09-24

Kilka dokumentów od rodziny Stanisława Sułka
 
Nazwisko Stanisława Sułka pierwszy raz pojawiło się w artykule o budynku poczty na Słotwinie, czytaj -->>. Pan Sułek wraz z żoną Albiną z domu Bernacką i dziećmi mieszkał w tym budynku przed II wojną światowa. Pracował wówczas na kolei jako maszynista.

 


Stanisław i Albina Sułek z domu Bernacka

(zdjęcie z przełomu lat 1950/19060)

(z arch. Grażyny Stańczykiewicz)

Z zachowanych w archiwach rodzinnych dokumentów, wynika, że pobierał nauki w Szkole Przemysłowej Uzupełniającej w Brzesku (patrz świadectwo poniżej).  Zanim zamieszkał na Słotwinie, mieszkał na terenie ówczesnej gminy Okocim.

Z tamtego okresu zachowała się tzw. "karta przynależności" (poniżej)

Karta przynależności z 1912 roku 

Dokument potwierdzający prawo Stanisława Sułka do zamieszkania na terenie gminy Okocim, podpisany przez Wojciecha Zydronia - wójta (naczelnika) gminy. Przy wydawaniu takiego dokumentu kierowano się takimi przesłankami, jak: długoletni niezakłócony pobyt, posiadanie stałego zatrudnienia i mieszkania; dobra opinia; otrzymanie świadectwa moralności od władz policyjnych; wniesienie opłaty.

 

 
(z arch. Grażyny Stańczykiewicz)
 
Prawo swojszczyzny było prawem mieszkańca gminy do niezakłóconego pobytu i zamieszkiwania na terenie gminy, korzystania z zakładów gminnych oraz prawa do opieki i zabezpieczenia społecznego ze strony władz. Prawo to nabywało się z chwilą urodzenia, ale można było je zmienić (tj. nabyć nowe) w nowym miejscu zamieszkania, czyli w nowej gminie, do której się przyjechało i na stałe osiedliło. Osoby nieposiadające prawa swojszczyzny mogły zostać wydalone z obszaru gminy w razie popełnienia przestępstwa, naruszania porządku i moralności publicznej. Prawo swojszczyzny nadawała rada gminy na podstawie swobodnego uznania i za opłatą też swobodnie ustalaną. Wydawano wówczas tzw. "kartę przynależności" (Heimat-Schein). (za pl.wikibooks.org)

--- *** ---

Świadectwo Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej w Brzesku z 1907 roku.
 
Z dokumentu dowiadujemy się, że Stanisław Sułek uczęszczał do Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej w latach 1904-1907. Zadaniem szkoły było umożliwienie uzupełnienia wykształcenia ogólnego uczniów rzemieślniczych z terenu miasta i powiatu brzeskiego.  Stanisław Sułek podnosząc swoje wykształcenie terminował równocześnie jako ślusarz.

 

 
(z arch. Grażyny Stańczykiewicz)
 
Możemy także zobaczyć jakich przedmiotów nauczano w szkole i nazwiska kilku nauczycieli:

Henryk Szczepka - kierownik szkoły od jej założenia do śmierci.

Jan Burlikowski, w t.3 "Kronik Miasta Brzeska" pisze: Henryk Szczepka Dyrektor szkoły męskiej i przemysłowej. Na posiedzeniach w dniu 25 listopada i 16 grudnia 1908 roku Rada Gminna wyraziła mu uznanie za dobre prowadzenie szkoły męskiej 5-klasowej i szkoły przemysłowej, którą założył dla uzupełnienia wykształcenia ogólnego uczniów rzemieślniczych z terenu miasta i powiatu brzeskiego. Podkreślono, że interesuje się ubogimi uczniami bez różnicy wyznania, zbiera składki po różnych instytucjach na ubranie, obuwie, zajmuje się młodzieżą nie tylko w szkole, ale także i poza szkołą. Szkoła przemysłowa, którą założył i był jej dyrektorem, powstała przed rokiem 1904. (najprawdopodobniej w 1902 r.-przypis Zb.S) (..) Zmarł 24 października 1913 roku w wieku 47 lat na gruźlicę. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Brzesku.

Jan Werc - bliższych informacji brak.

J(ózef) Zajchowski- był w tamtym czasie także kierownikiem szkoły w Jadownikach.

ks. J(akub) Oleksy - proboszcz parafii w Brzesku.

Kilka fotografii z późniejszego okresu funkcjonowania "szkoły przemysłowej" zobaczyć można w drugiej części artykułu.

--- *** ---
 
Świadectwo Tymczasowe z 1920 roku wydane przez Ministerstwo Skarbu potwierdzające wpłatę na Pożyczkę Państwową
 
 
(z arch. Grażyny Stańczykiewicz)
 
Jak widać Stanisław Sułek, podobnie jak wielu Polaków w okresie międzywojennym  kupował Obligacje Państwowe. Obligacje wykupione przez p. Sułka to 5% Długoterminowa Wewnętrzna Pożyczka Państwowa, zwana pod nazwą "Odrodzenie".

Wszystkich zainteresowanych przedwojennymi obligacjami odsyłam do opracowania Piotra Bykowskigo "POLSKIE OBLIGACJE PAŃSTWOWE 1918 - 1939"


Nauczyciele i młodzież 3-letniej szkoły zawodowej dokształcającej w Brzesku

Zamieszczone poniżej fotografie pochodzą z "szuflady" p. Emilii Korman. Przedstawiają uczniów i nauczycieli 3-letniej szkoły zawodowej dokształcającej w Brzesku. Zdjęcia zrobione były w drugiej połowie lat 20-tych ubiegłego stulecia.

Nazwiska zidentyfikowanych przez p. Emilię Korman nauczycieli podałem pod zdjęciami.

 
Nauczyciele - od lewej: Michał Godzik, Stefan Płachta, Stanisław Korman,
 Kazimierz Dudrewicz, dr Władysław Cyga, ks. NN, Franciszek Fortuna, Józef Pawlik
 
 
Nauczyciele - od lewej: Stefan Płachta, Michał Godzik, ks. Jakub Stosur,
Stanisław Korman,  Franciszek Fortuna, NN
 
 
Nauczyciele - od lewej: Franciszek Fortuna, ks. NN, NN, dr Władysław Cyga

Niektóre nazwiska były już wymieniane we wcześniejszych publikacjach na brzesko.ws.Franciszek Fortuna
, 16.IX.1888-26.V.1974, nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1. Przy szkole tej istniała 3-letnia Szkoła Zawodowo-Dokształcająca mieszcząca się w nieistniejącej już "harcówce".
 
Więcej na temat rodziny Fortunów przeczytać można tutaj -->>
 
 


Stanisław Korman
- przed II wojną światową zastępował przez pewien czas kierownika ludowej szkoły męskiej w Brzesku.
 
Czytelnikom portalu znane są już sylwetki dwojga z pięciorga jego dzieci: Stanisława - docenta w AGH w Krakowie, więcej -->> i Jana - sportowca , działacza i autora Kronik Okocimskiego Klubu Sportowego, więcej -->>

 

O Kazimierzu Dudrewiczu pisał Jan Burlikowski w t.3 "Kronik Miasta Brzeska" :

" Dyrektor szkoły ludowej męskiej, organizator wspólnie z ks. Pawłem Wieczorkiem przedstawień teatralnych w obydwu szkołach - męskiej i żeńskiej. Był dyrektorem w okresie wojny i budzenia się niepodległości, a także po jej odzyskaniu."
 


Co do identyfikacji uczniów to wciąż istnieje szansa, że przynajmniej niektórzy zostaną rozpoznani przez bliższych lub dalszych członków ich rodzin.

 

Na podstawie zdjęć i dokumentów udostępnionych przez p. Emilię Korman i Grażynę Stańczykiewicz opracował:

 

Zbigniew Stós

 

P.S. Droga czytelniczko i czytelniku. Masz ciekawe zdjęcia lub dokumenty zamknięte w szufladzie, które powinny ujrzeć światło dzienne? Podziel się nimi z innymi! <admin@brzesko.ws>

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com