Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zielonka w Comeniusie  (Marta Aleksiewicz)  2013-10-23

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku otrzymał dofinansowanie w ramach programu  Comenius - „Uczenie się przez całe życie” na realizację międzynarodowego projektu pod hasłem – „Nie tylko budować mosty, lecz także z nich korzystać - Zawody i ich środowiska pracy”. Projekt potrwa 2 lata od sierpnia 2013 do lipca 2015 roku.  

Celem projektu jest zmierzenie się uczniów z tematem zawód i środowisko pracy z uwzględnieniem rzeczywistości krajów partnerskich i porównanie z własnym systemem, oraz większe zrozumienie kraju i kultury  uczniów z innego kręgu kulturowego, a także typowych dla danego kraju tradycji  i rozważenie ich w odniesieniu do własnego systemu.Uczniowie z „Zielonki” wraz z rówieśnikami z Turcji, Niemiec i Szwajcarii zbadają za pomocą ankiet środowiska zawodowe we własnych krajach i następnie opublikują wyniki badań na stronie internetowej. W ten sposób młodzież z krajów partnerskich otrzyma możliwość zapoznania się ze swoim zawodem w innych krajach.

W drugiej fazie projektu odbędą się wizyty w poszczególnych krajach partnerskich. Zostaną utworzone zespoły, które odwiedzą różne zakłady i przeprowadzą wywiady z pracownikami, tak, żeby były w stanie utworzyć sobie obraz zawodu w danym państwie.Dzięki zagranicznym wyjazdom młodzież pozna kulturę i  zwyczaje  panujące w innych krajach, udoskonali znajomość języka angielskiego i niemieckiego, szczególnie w sytuacjach dnia codziennego, a także będzie miała możliwość zweryfikowania własnych sądów, uprzedzeń i stereotypów.

Jesteśmy szkołą zawodową i chcemy naszych uczniów przygotować profesjonalnie do wymagań współczesnego rynku pracy. Ze względu na duże bezrobocie i trudności w znalezieniu pracy młodzi ludzie muszą być dzisiaj mobilni. Udział w projekcie jest więc doskonałą szansą dla naszej młodzieży.

Marta Aleksiewicz
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com