Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Rodzina Kolpinga w Brzesku-Klub Seniora (60+)  (Emilia Zydroń)  2013-11-05

Brzeska Rodzina Kolpinga, wprowadza do realizacji projekt pt. „Aktywni lokalnie, myślący globalnie" złożony przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Starszych na lata 2012-2013.

 

Celem projektu „Aktywni lokalnie myślący globalnie” jest poprawa jakości edukacji osób starszych 60+ i zwiększenie różnorodności działań na rzecz osób starszych 60+ na terenie woj. małopolskiego (powiaty wadowicki, suski, brzeski), podkarpackiego (powiat jarosławski) i opolskiego (powiat strzelecki) poprzez realizację oferty edukacyjnej i działań animacyjnych przez 5 Stowarzyszeń Rodzin Kolpinga w Polsce, w okresie realizacji projektu. Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy osób starszych w obszarze edukacji, aktywności społecznej i barier psychospołecznych będących wynikiem wykluczenia społecznego seniorów 60+.

 

W ramach projektu w każdej z Rodzin Kolpinga prowadzone są następujące działania dla 10-14 osób z grupy seniorów 60+:

  • warsztaty rozwoju osobistego „Dojrzałość na czasie"(16h)

  • kurs komputerowy „e - Senior” (36h)

  • warsztaty edukacji globalnej „Senior - społeczeństwo-system” (8h)

Projekt zakładał również stworzenie grupy 15 lokalnych liderów 60+ (po 3 osoby spośród uczestników projektu z każdej RK biorącej udział w projekcie), którzy zostali wyposażeni w wiedzę dotyczącą tego, jak zakładać i prowadzić Kolpingowskie Kluby Seniora. Z Rodziny Kolpinga z Brzeska wyłoniono 3 liderów: Pani Zuzanna Peters-Musiał, Pan Stanisław Rzepa i Pan Józef Pabian – Przewodniczący RK w Brzesku

 

W/w wymienieni liderzy ukończyli szkolenia z zakresu: Zakładania i prowadzenie KKS; Źródeł finansowania KKS i Doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność klubu Seniora oraz odbyli wizytę studyjną w Rodzinie Kolpinga w Gdańsku.

W ramach pobytu liderów w Gdańsku odbyli oni spotkania z Rodziną Kolpinga w Gdańsku, która od wielu lat realizuje szeroką ofertę społeczną dla seniorów oraz z przedstawicielami czterech Klubów Seniora. Ponadto odwiedzili oni Fundację im. Jane Beaumont’a, która prowadzi Uniwersytet III Wieku w Pruszczu Gdańskim działającym pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego. Udało się im również wygospodarować czas na zwiedzanie Gdańska, jak i na spacer nad morzem.

 

Brzeska Rodzina Kolpinga (grupa 14 osób) została już przeszkolona w temacie „Dojrzałość na czasie.” Temat ten został przeprowadzony przez psychologa. Pani psycholog starała się nam pokazać potencjał seniora jako aktywnego członka społeczności lokalnej, rozpoznać własną siłę, doświadczenie, wiedzę, uświadomić rolę jaką pełni senior w życiu osobistym i społecznym oraz zobaczenie siebie z nowej perspektywy. Zajęcia te były bardzo interesujące, wielu z nas poczuło się dowartościowanych i zrozumiało proces starzenia. Ponadto dowiedzieliśmy się co daje bycie asertywnym osobom starszym? Interesująca tematyka to: – wykluczenie społeczne – marginalizacja osób w wieku podeszłym, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, zaburzenia rozwojowe, możliwości osób starszych oraz wiele innych tematów z tego zagadnienia. (...)

 

Aktualnie kończymy zajęcia z kursu komputerowego, obejmującego: budowę i użytkowanie sprzętu komputerowego, oprogramowanie biurowe w tym Microsoft Office Word i Excel oraz aplikacje internetowe. Kurs ten jest prowadzony bardzo ciekawie – ucząc, bawimy się. (...)

 

Jak wynika z p/w pozostały nam jeszcze warsztaty edukacji globalnej „Senior – Społeczeństwo – System.”

 

Myślę , że jeżeli wszyscy zewrzemy siły, to uda się nam stworzyć cos wspaniałego dla ludzi, którzy często zostali zapomniani przez swoich najbliższych. Aktualna moda na młodych, pięknych, wykształconych i bogatych przyczyniła się do tego, że często ludzie starsi zostają na marginesie.

 

Emilia Zydroń

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com