Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Już po raz dziesiąty...  (Jacek Filip)  2013-11-09

Już po raz dziesiąty...

Inauguracja 10. roku działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzesku miała 7 listopada br. wyjątkowo uroczystą oprawę. Na miejsce uroczystości wybrano brzeską „perełkę”, a mianowicie pałac Goetzów. Rozpoczęcie głównej części inauguracji poprzedziła pogadanka Jerzego Wyczesanego o historii pałacu, zakończona zwiedzaniem niektórych jego części. Pałac po rekonstrukcji, jak to się mówi, robi wrażenie, choć jego remont nie został jeszcze zakończony. Wśród zaproszonych gości było wielu absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, mieszczącego się przez kilkadziesiąt lat w tymże miejscu, dlatego nie należy się dziwić emocjom towarzyszącym oglądaniu dobrze znanych miejsc.

 

Zgodnie z tradycją naszego UTW uroczystość inauguracji kolejnego roku akademickiego otworzył chór mieszany z Bazyliki św. Marii Magdaleny i św. Stanisława w Szczepanowie, wykonując pod dyrekcją Wojciecha Oleksyka piękną pieśń „Gaude Mater Polonia”.

 

 

Po niej zabrała głos prezes brzeskiego UTW Cecylia Jabłońska. Poniżej fragmenty jej wystąpienia: „Poczytuję sobie za wielki zaszczyt otwierać tę uroczystość w tak szacownym gronie oraz w tak pięknym miejscu, które dla wielu tu obecnych jest miejscem wspomnień z czasów młodości, okresu nauki, pierwszych uniesień. Państwo Wiesława i Zbigniew Urbanowie, właściciele pałacu, otworzyli go przed nami szeroko, by nasz jubileusz nabrał godnej oprawy.”

 

 

W ciepłych słowach prezes Jabłońska powitała przybyłych gości: prof. dr. hab. Franciszka Ziejkę, prof. dr. hab. Janusza Zdebskiego, prof. dr. hab. Edwarda Dobrzańskiego, prof. dr. hab. Mariana Stolarczyka, prof. Jana Blecharza, dr. hab. n. med. Tomasza Konopkę, przedstawiciela Jagiellońskiego UTW Janusza Janasa, grupę przyjaciół z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: Zbigniewa Kreskę, Annę Rojek-Leśnik, Stanisława Leśnika oraz Wiesława Piprka, ks. dr. Andrzeja Jedynaka, ks. prałata Józefa Drabika, władze miasta Brzeska z burmistrzem Grzegorzem Wawryką, radnych miasta z przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Pasierbem, wicestarostę Ryszarda Ożóga, przedstawicieli mediów, studentów i studentki, młodzież z brzeskich szkół.

 

 

„Kiedy 10 lat temu w Jagiellońskim UTW zrodziła się myśl powołania oddziału w Brzesku, trudno było przewidzieć tego efekty. Nie wiadomo było, czy uda się w naszym mieście stworzyć taką placówkę, znaleźć słuchaczy i wykładowców. Mimo wątpliwości i obaw podjęliśmy się tego zadania. Wzorem do naśladowania stał się dla nas Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wykłady otwarte w Collegium Novum stały się comiesięcznym kontaktem z wielką uczelnią, wspaniałymi wykładowcami, jak również okazją do realizacji stałego programu poznawania Krakowa, jego historii i kultury. Sesje wyjazdowe, bo tak nazwaliśmy ten panel, trwają regularnie do dnia dzisiejszego i coraz większa ilość słuchaczy bierze w nich udział. Skorzystaliśmy z tych wzorów i wprowadziliśmy je do naszej działalności.

 

Wykłady otwarte w Brzesku – dzięki przychylności wielu profesorów oraz wykładowców z dziedziny historii, geografii, medycyny i ochrony zdrowia, literatury, teatru, prawa, ekonomii – gromadziły licznych słuchaczy, inspirowały do dalszego samokształcenia, pobudzały aktywność psychiczną, rozbudzały następne zainteresowania, sprawiały coraz większą radość.

 

Aktywność studentów mobilizowała Radę Programową do poszukiwania nowych działań. Wprowadzono otwarte zajęcia pt. „Brzeskie Lekcje Historii”, które skupiają nie tylko studentów UTW, ale „niezrzeszonych” mieszkańców miasta oraz szkolną młodzież. Bardzo aktywnym kierunkiem prowadzonym w UTW jest krajoznawstwo i turystyka. Czynimy to w ścisłej współpracy z Kołem PTTK w Brzesku, które należy do Oddziału Beskid w Nowym Sączu. Korzystając z doskonałej kadry przewodników i ponad 100-letniego doświadczenia Oddziału, wycieczki po Polsce i do różnych krajów Europy były imponujące.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku pomaga studentom w nauce obsługi komputera, inspiruje do twórczości poetyckiej, zachęca do prac artystycznych, nie przeszkadza młodzieży przychodzić na wspólne wykłady i zajęcia. UTW zgromadził wiele wartościowych prac semestralnych studentów oraz zdjęć, które planuje się opublikować.

 

Pozwólcie, Szanowni Zebrani, że bardzo serdecznie podziękuję wszystkim, którzy przez te lata nas wspierali, pomagali, którzy rozumieli, że Uniwersytet Trzeciego Wieku pełni ważną społeczną rolę. W sposób szczególny pragnę podziękować wszystkim wykładowcom, którzy w okresie istnienia naszej wszechnicy zechcieli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy zaś gorąco dziękujemy naszym gospodarzom, Wiesławie i Zbigniewowi Urbanom, za przyjęcie nas tutaj. Wyrażamy olbrzymie uznanie za prace, których efektem jest tak wspaniale odrestaurowany pałac. Życzymy, by przedsięwzięcie, jakiego się Państwo podjęli, przynosiło dalsze sukcesy i zapewniamy, że będziemy propagatorami tego pięknego obiektu.”

 

Wyrazem wdzięczności były upominki wręczone obecnym na sali wykładowcom i przedstawicielowi państwa Urbanów - dyrektorowi Pałacu Goetz – Tomaszowi Florczykowi.

 

 

Kolejnym punktem programu uroczystości inauguracji było wręczenie legitymacji studenckich nowym słuchaczom; zapisało się ich w tym roku akademickim czterdzieścioro.

 

 

Ponownie „zabrał głos” chór, którego wykonanie „Gaudeamus igitur” stało się asumptem do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego przez prof. Franciszka Ziejkę „Uniwersytet Jagielloński w dziejach polskiej kultury”. Warto w tym miejscu wspomnieć, że krakowska Alma Mater 1 października br. rozpoczęła obchody 650-lecia swego istnienia.

 

 

Prezes Cecylia Jabłońska odczytała adresy, jakie nadesłali prof. dr hab. Stanisław Biernat i poseł na Sejm RP Edward Czesak.

 

W tak pięknym miejscu, przy takiej uroczystości i tylu znamienitych gościach, nie mogło zabraknąć chwili poezji. Zadbał o to prof. Edward Dobrzański, recytując fragment „Promethidiona” Cypriana Kamila Norwida, mówiący o sztuce, pięknie i dobru.

 

 

Uroczystość zakończyły podziękowania za zorganizowanie w naszym mieście Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 10-letnią, niezwykle owocną, działalność na jego rzecz, jakie na ręce prezes Cecyli Jabłońskiej złożyli przedstawiciele brzeskich władz. A upiększył te podziękowania dwoma pieśniami chór z Bazyliki w Szczepanowie.

 

UTW w Brzesku od początku działa przy Miejskim Ośrodku Kultury, wzbogacając jego działalność. W nowej siedzibie, czyli w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym, współpracuje również z Powiatową i Miejską Biblioteką.Photo


GALERIA ZDJĘĆ

(fot. Jacek Filip)


GALERIA ZDJĘĆ

(fot. Anna Gaudnik)
GALERIA ZDJĘĆ
(fot. Marek Szczupak)


Jacek Filipcomments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com