Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zebranie P. S. L. w Borzęcinie  (Piast)  1914-02-22

Dnia 21. stycznia odbyło się w Borzęcinie, zebranie P. S. L. Obecnych było przeszło 150 gospodarzy i tutejszej inteligencyi. Zebranie zagaił Dr. Łukasz Staśko, wyjaśniając zebranym cel przy, bycia posła Witosa.

Następnie p. Witos omówił zmiany- zaszłe w Stronnictwie, stanowisko Stapińskiego w rozwoju P. S. L. w czasie dawniejszym a dzisiejszym, jego zobowiązania konserwatystom kosztem idei Stronnictwa, likwidacyę Banku parcelacyjnego, ustawę łowiecką i jej niedomagania. W dalszym ciągu wyjaśnił p. Witos politykę ludowców w walce o reformę wyborczą, haniebną zdradę i podłe zaprzedanie się Stapińskiego rządowi i konserwatystom, wreszcie usunięcie go z Koła polskiego.

W dyskusyi ożywionej zabierali głos liczni gospodarze, prosząc p. Witosa o różne wyjaśnienia ustawy o reformie wyborczej, polityki ludowców, regulacyi rzek, ciężarów gminnych i. t. d. W końcu odczytano zebranym następujące rezolucye, które jednomyślnie z zapałem uchwalono:

1.) Politykę posłów ludowych około "Piasta" się grupujących uznajemy za politykę P. S. L. i wyrażamy nadzieję, że reprezentanci nasi w sejmie i parlamencie pracę wśród ludu podejmą i podtrzymywać będą dla dobra ludu.

2.) W sprawie reformy wyborczej domagamy się zniesienia kuryi średniej własności, a zaprowadzenia nowej ordynacyi na zasadzie katastru narodowego, przy zniesieniu pluralności i załatwienia tej sprawy w jak najkrótszym czasie.

3) Zmiany na stanowiskach naczelnych w klubie parlamentarnym uznajemy za naturalny skutek polityki Stapińskiego i uznajemy stanowisko p. Witosa, że w Kole pol. wraz innymi posłami pozostał
i polecamy mu, aby pracę w naszym okręgu nadal energicznie prowadził, za dotychczasową zaś działalność wyrażamy mu wotum ufności.

4.) Wreszcie wzywamy p. Witosa, aby w najbliższym czasie urządził wiec publiczny.

Uczestnik.

źródło: Piast, 22 luty 1914 r. nr.8 str.9 (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Mariusz Gałek

12 listopada 2013 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com