Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Otwarcie składnicy pocztowej w Przybysławicach (pow. Brzesko); Wiec w Strzelcach Wielkich.  (Przyjaciel Ludu)  1912-08-04

Z dniem 1 sierpnia 1912, zaprowadza się w miejscowości Przybysławice należącej do okręgu doręczeń c. k. urzędu pocztowego w Radłowie składnicę pocztową z rozszerzonym zakresem czynności i służbą doręczeń.Składnica ta połączona będzie z c. k. urzędem pocztowym w Radłowie zapomocą tygodniowo cztery razy kursującego (t. j. poniedziałki, środy, piątki i soboty) posłańca pieszego.

 

źródło: Przyjaciel Ludu, 4 sierpnia 1912 r. nr.32 str.14 (pisownia oryginalna)

 

Wiec w Strzelcach Wielkich

 

Strzelce Wielkie (pow. Brzesko). Dnia 24 lipca b. r. odbył się w Strzelcach wielkich wiec włościan z gmin: Strzelce Wielkie, Strzelce Małe, Dąbrówka Morska. Na wiecu było obecnych 400 chłopów. Wiec zagaił pan Józef Piórek, gospodarz ze Strzelec Wielkich - poczem przystąpiono do wyboru prezydjum: Wybrano przewodniczącym wiecu p. Piórka.


Następnie zabrał głos poseł do parlamentu Wincenty Witos, który zdał szczegółowe, długie i wyczerpujące sprawozdanie z prac parlamentu.

 

Po sprawozdaniu wywiązała się dyskusja - poczem uchwalono następujące rezolucje:


I. Zgromadzeni włościanie w liczbie 400  z gmin: Strzelce Wielkie, Strzelce Małe, Dąbrówka Morska - na wiecu w Strzelcach Wielkich z dnia 21 lipca 1912 - wzywają Wysoki Wydział krajowy:


     1) by przerwane roboty koło obwałowania Wisły i dopływów jak najrychlej rozpoczął a szczególnie, by zajął się uregulowaniem Uszewki i jej dopływów, wyrządzając rok rocznie ogromne szkody;

     2) by udzielił wydatnej zapomogi włościanom z Niedzielisk, nawiedzonym pożarem w dniu 18/VII b. r.; by wpłynął na rząd, aby ten pospieszył jak najwcześniej z wydatnemi zapomogami z okazji gradobicia - i by odpisał podatek na rok 1913, okolicy dotkniętej gradobiciem. (Tę rezolucję przesłano do Wysokiego Wydziału krajowego we Lwowie).


II. Zgromadzeni protestują przeciw utworzeniu dwutypowych szkól, a żądają dla wsi i miast szkól równorzędnych.


III. Zgromadzeni uchwalają popierać i łączyć się w fachowe Związki rolnicze.


IV. Zgromadzeni włościanie z gmin: Strzelce W., Strzelce M., Dąbrówka Morska - powiatu brzeskiego - na wiecu w Strzelcach W. w dniu 21 lipca 1912, domagają się stanowczo reformy wyborczej do Sejmu w tym roku. Żądają dla włościan takiej liczby mandatów poselskich, jaka się im należy stosownie do ich siły liczebnej, kulturalnej i ekonomicznej.


V. Zgromadzeni domagają się, aby Koło polskie we Wiedniu stało na straży interesów narodowych i krajowych - prowadziło politykę narodową, wolną od wszelkich postronnych względów. W końcu uchwalono posłowi Witosowi wotum ufności.

 

Józef Piórek

 

źródło: Przyjaciel Ludu, 4 sierpnia 1912 r. nr.32 str.15  (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Mariusz Gałek

12 listopada 2013 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com