Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zobowiązania młodzieży z gromady Zaborów   (Dziennik Polski)  1954-10-10

Młodzież ZMP-owska, a za jej przykładem cała gromada Zaborów - jako pierwsza w naszym województwie podjęła wiele cennych zobowiązań dla uczczenia zbliżającego się II Zjazdu Związku Młodzieży Polskiej i wyborów do rad narodowych. Zobowiązania te są zarazem pierwszą odpowiedzią wsi krakowskiej na apel siedmiu zakładów pracy woj. krakowskiego.


Chłopi z Zaborowa zobowiązali się m. in.: Zagospodarować w okresie jesieni ok. 5 ha pastwiska gromadzkiego, przepracować 2 dni przy melioracji Uszewki, wykonać w październiku ok. 90 proc. zaplanowanych orek zimowych, wywiązać się ze wszystkich obowiązków wobec państwa do 15 listopada, naprawić 400 metrów drogi gromadzkiej, wyremontować sposobem gospodarczym lokal Gm. Rady Narodowej.


Młodzież zobowiązała się ponadto wydawać 2 razy w miesiącu gazetkę ścienną i raz w tygodniu błyskawicę oraz zabezpieczyć drzewa owocowe we wsi przed mrozem. Dla ożywienia życia kulturalno - oświatowego w gromadzie postanowiono poszerzyć zespół artystyczny.


Wśród zobowiązań jakie podjęło koło nauczycielskie ZMP na pierwszy plan wybija się zobowiązanie założenia do II Zjazdu koła ZMP w gromadzie Pojawa. (Pojawia przypis M.G.).


Najmłodsi we wsi - uczniowie szkoły podstawowej i członkowie drużyny harcerskiej zobowiązali się podnieść wyniki nauczania ze wszystkich przedmiotów, założyć koła przedmiotowe i ożywić pracę w kołach już istniejących.


Zobowiązania podjęte zostały na uroczyście zorganizowanej masówce w której wzięło udział ponad 100 mieszkańców Zaborowa oraz przedstawiciele ZP z Brzeska i ZW z Krakowa. Po masówce odbyła się bogata część artystyczna.


Młodzież i chłopi grom. Zaborów wzywają inne gromady naszego województwa do podejmowania podobnych zobowiązań i do współzawodnictwa w ich wykonywaniu.


źródło: Dziennik Polski, 10-11 października 1954 r. nr.242 str.1 (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Mariusz Gałek

12 listopada 2013 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com