Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Studenci UJ w latach 1860 – 1918 pochodzenia chłopskiego z terenu powiatu brzeskiego  (Lucjan Kołodziejski)  2013-12-01

W  1997 r. wydana została rozprawa habilitacyjna Andrzeja Kazimierza Banacha „Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61 – 1917/18”. Przed kilku tygodniami dzięki uprzejmości dra Jana Hebdy i mgr inż. Jerzego Jabłońskiego mogłem zapoznać się z jej treścią.


Autor książki korzystając z zasobów archiwalnych wybrał spośród studiującej w/w latach grupę 3480 nazwisk studentów określanych mianem synów rolników. Z tej to grupy przedstawiam poniżej informacje dotyczące 120 synów chłopskich pochodzących z powiatu brzeskiego w obecnych granicach administracyjnych. 

 

Objaśnienie użytych skrótów:

WP – Wydział Prawa.

WF – Wydział Filozoficzny.

WL – Wydział Lekarski.

WT – Wydział Teologiczny.

UJ K – Uniwersytet Jana Kazimierza.

(n) – student nadzwyczajny.

Sem. – semestr.

Gim. – gimnazjum.

S-strona.

 

1.    Bach Stanisław, ur. w 1889 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Franciszka, rolnika. II Gim. w Tarnowie. Stud. na WP 1909/10- 1912/13., s. 171.

 

2.    Baran Stanisław, ur. w 1899 r. w Łękach, pow. brzeskim. Syn Albina, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WF (rolnictwo) 1911/12.,s. 173.

 

3.    Bobrowski Józef, ur. w 1882 r. w Okocimiu,  w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Stud. w Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu, następnie na WF UJ (rolnictwo)1907/08.Studia rolnicze ukończył w Wiedniu w 1909 r. w Wiedniu. ,s. 179.

 

4.    Bobrowski Ludwik Wawrzyniec, ur.10 VIII 1879 r. w Okocimiu, w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WT 1899/1900 I sem. oraz WP 1899/1900 II semestr. Dr. praw uzyskał 15 VI 1905 r. ,s. 179.

 

5.    Bodurkiewicz Antoni, ur. W 1846 r. w Gnojniku, w pow. brzeskim. Syn Aleksandra, rolnika w Zarzycach Wielkich, w pow. wadowickim. Stud. na WT 1870/71 – 1872/73.,s.  180.

 

6.    Budzioch Stanisław, ur. 1886 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WP 1907/09 – 1912/13. ,s.  183.

 

7.    Bujak Franciszek, ur. 16 VIII 1875 r. w Maszkienicach, w pow. brzeskim. Syn Jakuba, rolnika. Gim. w Bochni, Stud. na WF 1894/95 – 1897/98 oraz na WP 1898/99 – 1899/1900.  Dr. z filozofii uzyskał 24 XI 1899 r.,s.183. więcej »

 

 

8.    Cholewa Stanisław, ur. w 1884r. w Rylowej, w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Gim. w Podgórzu. Stud. (n) na WF (farmacja) 1907/08 – 1908/09.,s.185.

 

9.    Chudyba Stanisław, ur. 2 II 1859 r. w Szczepanowie, w pow. brzeskim. Syn Kazimierza, rolnika. Gim. św. Anny w Krakowie (VIII kl.). Ukończył 8 półroczy w  Seminarium Duchownym w Tarnowie. Stud. (n) na WT 1881/82.,s.186.

 

10.    Ciochoń Wojciech, ur. w 1869 r. w Borzęcinie w pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun Jędrzej Ciochoń, rolnik. Seminarium Duchowne w Tarnowie. Stud. na WP 1891/ 92 – 1894/95.,s.187

11.    Cierniak Jędrzej, ur. 15 X 1886 r. w Zaborowie, w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WF 1908/1911/12.,s.187.

 

12.    Cierniak Józef, ur. 1896 r. w Zaborowie, w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Stud. na WF 1910/11 – 1912/13 oraz 1917/18. ,s. 187.

 

13.    Cnota Wojciech, ur.  W 1888 w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WP 1912/13-1913/14 oraz 1916/17-1917/18.,s.188.

 

14.    Curyło Jan, ur. W 1894 r. w Borzęcinie, pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika. III Gimn. w Tarnowie. Studia na WP 1913/14  oraz 1916/17-1917/18. Dr. praw uzyskał 31 V 1922 r.,s.188.

 

15.    Cyga Józef, ur. W 1834 r. w Maszkienicach w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Gim. W Krakowie. Stud. na WP 1857/58 – 1860/61.,s188.

 

16.    Cyga Władysław Zygmunt, ur. w 1875 r. w Jadownikach Podgórnych, w pow. brzeskim. Syn Piotra, rolnika. Gim. W Bochni i Krakowie. Stud. na WP 1894/95 – 1900/01. Dr. praw uzyskał 15 V 1902 r.,s.188.

 

17.    Czuj Jan – ksiądz, ur. 20 V 1886 r. w Borzecinie, w pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Seminarium Duchowne w Tarnowie. Stud na WT 1912/13 oraz WF 1916/17.Dr. teologii uzyskał 22 III 1916 r. W latach 1920-1922 stud. na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie otrzymał stopień „magister aggregatus”.,s.190.,więcej »

 

 

18.    Dadej Józef, ur. W 1890 R. w Bielczy, w pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun Franciszek Duda, rolnik. Seminarium Duchowne w Tarnowie. Stud. na WP 1911/12.,s.  190.

 

19.    Daniło Jan, ur. W 1861 r. w Łękach, w pow. brzeskim Syn Michała, rolnika. Gim. Św. Anny w Krakowie. Stud. na WT 1884/85 – 1885/86, następnie na  WP 1887/88 – 1890/91.,s.191.

 

20.    Dominik Karol, ur. W 1977 r. w Tymowej, pow. brzeskim Syn Józefa, rolnika. Stud. na WF 1902/03.,s.193.

 

21.    Fasula Józef, ur. W 1891 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Franciszka, rolnika. Stud. na WL 1912/13  - 1913/14. Dr. wszech nauk lekarskich uzyskał 1 VII 1925 r.,s.198.

 

22.    Fela Jan ur. 14 V 1876 r. w Zaborowie, w pow. brzeskim. Syn Pawła, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WL 1897/98 I sem., następnie na WF 1897/98 II sem. – 190/01.,s. 198.

 

23.    Gagatek Jan, ur., 1885. we wsi Biesiadki, w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Stud. na WP 1908/09 – 1913/14, na WF 1913/14 II sem. – 1916/17 I sem. oraz na WL 1917/18.Dr. praw uzyskał 7 III 1916 r.,s.202.

 

24.    Gałek Józef, ur. W 1890 r. w Mokrzyskach, w pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun Jan Turlej, rolnik. Gim. W Bochni. Stud. na WF (rolnictwo)1911/12 – 1913/14.,s.203.

 

25.    Gąsiorek Ludwik, ur. W 1885 r. w Biadolinach Szlacheckich, w pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun Filip Chajdo, rolnik. I Gim. w Tarnowie. Stud. na WF 1910/11 – 1912/13.,s.205.

 

26.    Giza Franciszek, ur. w Szczurowej, w pow. brzeskim. Syn Stanisława, rolnika. Stud. na WF Uniwersytetu Wiedeńskiego 1905/06, następnie na WF UJ 1907/08 1909/10 I sem. oraz na WP UJ 1909/10 II sem.,s.205.

 

27.     Giza Stanisław, ur. w  1883 r. w Szczurowej, w  pow. brzeskim. Syn Stanisława, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WF 1903/04 – 1904/05.,s.205.

 

28.     Gnatek Sylwester ur. w 1861 r. w Szczurowej, w pow. brzeskim. Syn Kaspra, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WP 1884/85.,s.207.

 

29.    Gofron Bartłomiej, ur. 4 VII 1883 r., w pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun Jan Sulma, rolnik. Gim. oraz Seminarium Duchowe w Tarnowie. Studiował na uniwersytetach w Wiedniu 1905/06, Heidelbergu 1906/07 I sem., Lipsku 1906/07 II sem. oraz UJ  1907/08 – 1908/09. Dr. filozofii uzyskał 9 VII 1908 r. na UJ.,s.207.

 

30.     Golik Bartłomiej Władysław, ur. 19 VIII 1852 r. w Szczurowej, w pow. brzeskim. Syn Jakuba, rolnika. Gim. św. Jacka w Krakowie. Stud. na WP 1873/74 – 1876/07.,s.208.

 

31.    Grzybek Franciszek, ur. w 1881 r. w Borzęcinie, pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WP 1906/07 – 1909/10 – 1913/14.,s.212.

 

32.    Grzymek Stanisław, ur. W 13 XII 1881 r. w Iwkowej, w pow. brzeskim. Syn Wincentego, rolnika. Gim. W Nowym Sączu oraz św. Jacka w Krakowie. Stud. na WP 1903/04 – 1909/10.,s.212.

 

33.    Gulik Franciszek, ur. w 1848 r. w Dołędze, pow. brzeskim. Syn Franciszka, rolnika. Seminarium Duchowne w Tarnowie. Stud (n) na WT 1873/74 – 1874/75. ,s.  212

 

34.    Hamielec Jan, ur. 21 XII 1884 r. w Bielczy, w pow. brzeskim. Syn Franciszka, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WF 1907/08 – 1912/13.,s.214.

 

35.    Jantos Jakub, ur. 7 VII 1884 r. w Jurkowie, pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika w Tworkowej. Gim. w Bochni. Stud. na WP 1904/05 – 1907/09.,s.220.

 

36.    Japa Stanisław ur. W 1883 r., w Jadownikach, pow. brzeskim. Syn Macieja, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WP 1884/85 – 1887/88.,s.220.

 

37.    Kądziołka Jan, ur. W 1881 r. w Jasieniu, w pow. brzeskim. Syn Franciszka, rolnika. Gim. w Wadowicach. Stud. na WP 1904/05 – 1907/08.,s.228.

 

38.    Kądziołka Jan ur. W 1886 r. w Łękach, pow. brzeskim. Syn Jana , rolnika. Studia na UJK we Lwowie oraz WP UJ 1911/12 – 1912/13.,s.228.

 

39.    Kijak Józef, ur. W 1886 r. w Borzęcinie, pow. brzeskim. Syn Jana , rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WF 1906/07 – 1911/12.,s.229.

 

40.    Klisiecki Józef, ur. w 1866 r. w Borzęcinie, pow. brzeskim. Syn Andrzeja, rolnika. Seminarium Duchowne w Tarnowie. Stud. na WP 1889/9- - 1895/96.,s.230.

 

41.    Klisiewicz Stanisław Wojciech, ur. 1868 r. w Borzęcinie, pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika. Stud. na WF 1890/91 – 1891/92.,s.230.

 

42.    Klisiewicz Walenty ur. 14 II 1880 r. w Borzęcinie, pow. brzeskim. Syn Józefa , rolnika. II Gim. w Tarnowie. Stud. na WL 1908/09 – 1913/14.Dr. wszech nauk lekarskich uzyskał 27 VIII 1914.,s.230., więcej »

 

 

43.    Klisiewicz Władysław, ur. 18 VI 1877 r. w Borzęcinie, pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud na WF 1899/1900 – 1904/1905.,s.230.

ze zbiorów

  Anny Obtułowicz, 

przyp. J.K

 

44.    Kociołek Błażej, ur. w 1885 r. w Tymowej, w pow. brzeskim. Syn Stanisława, rolnika. Stud. na WP 1909/10 – 1910/1911.,s.232.

 

45.    Koczwara Józef, ur. 29 I 1879 r. w Mokrzyskach, pow. brzeski. Syn Antoniego, rolnika. Gim. w  Bochni. Stud. na WP 1897/98 – 1898/99, następnie na WF 1902/03 – 1904/05 i ponownie na WP 1907/1908 – 1911/12.,s.232., więcej »

 

 

46.    Kołodziej Jan, ur. 5 VII 1881 r. w Szczepanowie, w pow. brzeskim. Syn Wojciecha, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WF 1903/04 – 196/07. ,s.  233

 

47.    Komęza Stanisław, ur. 21 XI 1882 r., w Mokrzyskach. Pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WF 1904/05 – 1907/08.,s.234.

 

48.    Kosała Mikołaj, ur. w 1891 r. w Strzelcach Wielkich, w pow. brzeskim. Syn Mikołaja , rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WP 1912/13 – 1917/18.Dr. praw uzyskał 29 IV 1925 r.,s.236.

 

49.    Król Jan ur. w 1851 r. w Niedzieliskach, w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Stud. na WP 1871/72 – 1875/76.,s.240.

 

50.    Król Teofil Alojzy, ur. w 1855 r. w Niedzieliskach, pow. brzeskim. Syn Jana , rolnika. Gimn. św. Anny w Krakowie. Stud. na WP 1878/79 – 1881/82.,s.241.

 

51.    Krzemieniecki M. Józef, ur. w 193 r. w Jadownikach, w pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun Józef Topolski, rolnik. Gim. w Dębicy. Stud. na WP 1912/13.,s.242.

 

52.    Kucia Jan (zmiana nazwiska na Krzemieniecki) , ur. 3 VII 1877 r. w Jadownikach Podgórnych, w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Opiekun Józef Topolski, rolnik. I Gimn. w Tarnowie. Stud. na WT 1906/07 – 1909/10.Dr. teologii uzyskał 12 VI 1914 r., s. 244.

 

53.    Kurtyka Paweł- ksiądz (misjonarz), ur. 18 I 1891r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Ukończył gim. w Tarnowie i Małe Seminarium XX Misjonarzy w Krakowie. Studiował teologie w Instytucie Teologicznym XX Misjonarzy w Krakowie oraz na WT UJ W 1916/17.Dr. teologii uzyskał 13 I 19120 r. na UJ. Studia specjalistyczne w zakresie teologii moralnej odbył na „Angelicum” i „Gregorianum” w Rzymie w latach 1921-1922.,s.246.

 

54.    Kwaśniak Jan ur. w 1865 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Jakuba, rolnika. Gim. św. Jacka w Krakowie. Stud. na WP 1889/90 – 1892/93.,s.247.

 

55.    Kwaśniak Jan ur. 1881 w Borzecinie, pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika. Gim. W Bochni. Stud. na WL 1903/04 -  194/05.,s.247.

 

56.    Kwaśniak Józef, ur. w 1891 r. w Borzęcinie, pow. brzeskim. Syn Jędrzeja, rolnika. II Gim. w Tarnowie. Stud. na WP 1912/13 – 1913/14.,s.247.

 

57.    Lechowicz Franciszek, ur. w 1869 r. w Kopalinach, w pow. brzeskim. Syn Michała, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WP 1891/92 – 1894/95.,s.248.

 

58.    Litwin Jan, ur. w  1866 r. w Podlesiu, pow. brzeskim. Syn Antoniego, rolnika. I Gim. w Tarnowie. Stud. na WT 1906/07 – 1909/10.,s.250.

 

59.    Lomber Józef, ur. w 1845 w Przyborowie, w pow. brzeskim. Syn Stanisława, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WT 1867/68.,s.250.

 

60.    Łanocha Jan, ur. 1877 r. w Pomianowej, pow. brzeskim. Syn Antoniego, rolnika. Stud. na WF 1900/01 – 1901/02.,s251.

 

61.    Łanowski Franciszek, ur. w 1888 r. w Bielczy, pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun Józef Szafraniec, rolnik. Stud. na WP 1909/10 – 1913/1914. ,s. 251.

 

62.    Łata Franciszek, ur. w 1889 r. w Bielczy , pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun Józef Szafraniec, rolnik. Gim. W Dębicy. Stud. na WP 1909/10 i ponownie na WT 1913/14.,s.  252.

 

63.    Majka Józef, ur. w 1884 r. w Zaborowie, w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Gim. W Bochni. Stud. na WP 1906/07 – 1910/11.Dr praw uzyskał 14 V 1914 r.,s.254.,więcej »

 

 

64.    Małys Stanisław ur. we wsi Bucze  koło Mokrzysk, w pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun Paweł Wąsik, rolnik. Gimn. św. Jacka w Krakowie. Stud. na WP 1883/84 – 1886/87.,s.255.

 

65.    Mazur Jan ur. 16 IV 1887 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika. Gim. w Bochni. Seminarium Duchowne w Tarnowie. Stud. na WF 1910/11- 1911/12. ,s.  258

 

66.    Mazur Jan ur. 1890 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika. I Gim. w  Tarnowie. Stud. na WP 1912/13- 1913/14.,s.258.

67.    Mączka Walenty, ur. 1862 w Uściu Solnem, powiat brzeski. Syn Józefa, rolnika. Stud. na WL 1887/88 – 1888/89., s.259.

 

68.    Mikosz Jan Konstanty, ur. 1873 r. w Uściu Solnem, pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Gim. w Krakowie. Stud. na WP 1898/99 – 1901/1902., s. 261.

 

69.    Musiał Franciszek, ur. w 1875 w Jasieniu , w pow. brzeskim. Syn Szczepana, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WF. 1894/95 oraz WP 1895/96 – 1897/98.,s.264.

 

70.    Niewolak Franciszek, ur. 1876 r. w Uściu Solnem, pow. brzeskim. Syn Pawła, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WF 1896/97 – 1899/1900.,s. 267.

 

71.    Nowak Julian Ignacy, ur. 10 III 1865 r. w Okocimiu, w pow. brzeskim. Syn Kazimierza, rolnika. Gim. św. Jacka w Krakowie. Stud. na WL 1886/87 – 1891/92. Dr. Wszech nauk lekarskich uzyskał 6 II 1893 r. na UJ. Studia specjalistyczne odbył na uniwersytetach w Pradze,(1893) Monachium, Heidelbergu, i we Frankfurcie nad Menem (1896), w I’Institut Pasteur w Paryżu (1897-1898) oraz w Akademie fur Veterinarie w Wiedniu ( 1898-1899).,s.268.

Z naszego LeksykonuOd 1899 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdzie między 1921 a 1922 piastował stanowisko rektora; od 1931 członek PAU. Jako naukowiec zajmował się badaniem mikroorganizmów oraz chorób zakaźnych. Autor ponad 50 publikacji, m.in. atlasu mikrobiologicznego. Członek Stronnictwa Prawicy Narodowej; od 1903 działał w Krakowskim Towarzystwie Rolnym, w latach 1921-27 był jego wiceprezesem. Między 31 VII a 14 XII 1922 był premierem pozaparlamentarnego gabinetu, 31 VII-21 VIII 1922 także ministrem wyznań, religii i oświecenia publicznego. Nie zrywając kontaktów z konserwatystami krakowskimi, sympatyzował z PSL "Piast", które reprezentował w Senacie 1922-27, członek senackiej Komisji Oświaty i Kultury.

 

72.    Pabian Antoni, ur. 5 VI 1855 r. w Porąbce Uszewskiej, pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun Mateusz Pabian , rolnik ze wsi Łoniowy. Gim. oraz Seminarium Duchowe w Tarnowie. Stud. na WF 11879/80 – 1882.83.,s.272.

 

73.    Pabian Jędrzej, ur.1868 w Porąbce Uszewskiej, w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WP 1894/95 – 1895/96.,s.272.

 

74.    Pabian Wojciech, ur. w 1882 r. w Porąbce Uszewskiej, w pow. brzeskim. Gim. W Tarnowie. Stud. na WP 1905/06  – 1911/12,s.272.

 

75.    Pacyna Jakub, ur. w 1875 r. w Zaborowie, w pow. brzeskim. Syn Marcina, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WT 1900/01 – 1904/05,s.273.

 

76.    Piotrowicz Franciszek, ur. w 1869 r. w Brzesku. Syn Michała, rolnika. Stud. na WP 1891/92, s.279.

 

77.    Pizdo Józef, ur. w 1899 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Ignacego , rolnika. I Gim. W Tarnowie. Stud (n) na WF 1910/11.s.279.

 

78.    Pluskwa Adolf, ur. w 1890 r. w Okocimiu, w pow. brzeskim. Syn Adama, rolnika. V Gim. w Krakowie. Stud. na WT 1914/15 – 1916/17,s.280.

 

79.    Prokopek Jan Józef, ur. 24 X 1883 r. w Borzęcinie, pow. brzeskim. Syn Stanisława, rolnika. I gim. w Tarnowie. Stud. na WF 1905/06 – 1908/09,s.,s.283.

 

80.    Prokopek Józef, ur. w 1867 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika. Seminarium Duchowne w Tarnowie. Stud. na WF 1891/92,s.283.

 

81.    Prus Józef, Stanisław, ur. w 1881 r. w Bielczy, w pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika. Gim. św. Jacka w Krakowie. Stud. na WP 1905/06, 1911/12 I sem. oraz na WF 1911/12 II sem. - 1912/13,s. 284.

 

82.    Przyborowski Karol, ur. w 1845 r. w Przyborowie, w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Seminarium Duchowne w Tarnowie. Stud. na WT 1866/67 – 1867/68,s.284.

 

83.    Pudełko Paweł, ur. w 1891 r.  w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun Jędrzej Kowal, rolnik. I Gim. w  Tarnowie. Stud. na WF 1911/12 – 1913/14,s.285.

 

84.    Put Stanisław, ur. w 1891 r. w Porąbce Spytkowskiej, w pow. brzeskim. Syn Andrzeja, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WP 1915/16 oraz 1917/16 – 1919/20,s.285.

 

85.    Radzięda Teofil, ur. w 1851 r. w Porąbce Spytkowskiej, w pow. brzeskim. Syn Marcina, rolnika. Stud. na WP 1873/74,s.287.

 

86.     Rataj Jan, ur. 1890 r. w Uściu Solnem, pow. bocheńskim. Syn Pawła, rolnika. Gim. w Krakowie. Stud. na WP 1913/14 – 1916/17. Dr. Praw uzyskał 17 X 1923 r. ,s. 288.

 

87.    Rogóż Roman, ur. w 1889 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Sylwestra, rolnika. I Gim. w Tarnowie. Stud. na WP 1910/11 – 1913/14, 1917/18 II sem. oraz 1918/19 IIsem,s.289.

 

88.    Rosa Paweł, ur. w 1890 r. w Szczurowej, w pow. brzeskim. Syn Franciszka, rolnika. Studia na WP 1912/13 – 1913/14,s.289.

 

89.    Rudnicki Wacław, ur. w 1889 r. w Dębnie w pow. brzeskim. Syn Stanisława, rolnika. II Gimn. w Tarnowie. Stud. na WP 1910/11 – 1913/14,s.291.

 

90.    Rychlicki Józef, ur. 2 XII 1880 r. w Bielczy, w pow. brzeskim. Syn Franciszka, rolnika. Gim. W Bochni. Stud. na WT 1904/05 – 1905/06 oraz na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał dr. Teologii w 1911 r,s.292.

 

91.    Siudut Andrzej, ur. w 1871 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Jana, wyrobnika wiejskiego. Gim. w Tarnowie. Studia na WP 1891/92 – 1894/95,s.296.

 

92.    Skórnóg Paweł, ur. w 1866 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun Stanisław Turski. Rolnik. Gim. w Krakowie. Stud. na WP 1889/90 – 1893/94,s.297.

 

93.    Solak Jakub, ur. w 1874 r. w Borzęcinie w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WP 1893/94 – 1896/97 oraz 1904/05,s.300.

 

94.    Solak Stanisław, ur. w 1889 r. w Tymowej, w pow. brzeskim. Syn Sebastiana , rolnika. Maturę uzyskał jako ekstern w gim. w Bochni. Stud. na WP 1912/13 – 1913/14, 1915.16 II sem. oraz 1917/18 II sem. Dr. Praw uzyskał 20 VI 1925,s.300.

 

95.    Stasiek Marcin , ur. w 1886 w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun Adam Płonka, rolnik. Gim. św. Anny w Krakowie. Stud. na WP 1908/09,s.303.

 

96.    Stolarz Andrzej, ur. w 1855 r. w Borzęcinie, pow. brzeskim. Syn Jędrzeja, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WF 1878/79 – 1881/82,s.304.

 

97.    Sulma Stanisław, ur. w 1893 r. w Szczurowej, w pow. brzeskim. Syn Kazimierza, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WF 1913/14.,s.306.

 

98.    Sulma Franciszek, ur. w 1894 r. w Szczurowej, pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WP 1913/14,s.306.

 

99.     Sworonóg Józef, ur. w 1890 r. w Strzelcach Małych, w pow. brzeskim. Syn Jędrzeja, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WF 1910/11 – 1913/14. 307,s.307.

 

100.    Szpil Władysław, ur. w 1891 r. w Iwkowej, w pow. brzeskim. Syn Marii, rolniczki z Tworkowej. Gim. w Nowym Targu. Stud. na WL 1913/14-1917/18 . Dr. Wszech nauk lekarskich uzyskał 27 VI 1927 r,s. 311.

 

101.    Szydłowski Jan ur. 1852 r. w Słotwinie, w pow. brzeskim (?). Syn Błażeja, rolnika. Stud. na WF 1876/77 – 1877/78,s.313.

 

102.    Śliwa Kazimierz, ur. w 1892 r. w Uściu Solnem, w pow. bocheńskim. Syn Andrzeja, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WP 1910/11., s. 314.

 

103.    Świderski Karol, ur. 1838 r. w Uściu Solnem, w pow. bocheńskim. Syn Jakuba, rolnika. Stud. na WF 1860/61.,s. 315.

 

104.    Trytek Stanisław, ur. w 1889 r. w Bielczy, w pow. brzeskim. Syn Jana, rolnika. Gim. w Bochni. Studia na WP 1908/09- 1912/13,s.318.

 

105.    Urbański Józef, ur. w 1863 r. w Uściu Solnem, pow. bocheńskim. Syn Franciszka, rolnika. Gim. św. Anny w Krakowie. Stud. na WF 1886/87.,s. 321.

 

106.    Urbański Stanisław, ur. w 1887 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Jakuba, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WP 1909/10 – 1913/14,s.321.

 

107.    Wąs Michał, ur.24 VIII 1883 r. w Żerkowie, w pow. brzeskim. Syn Stanisława, rolnika. I Gim. w Tarnowie. Stud. na WF 1907/08 – 1911/12,s.323.

 

108.    Wąs Wojciech, ur. 1883 r., w Żerkowie, w pow. brzeskim. Syn  Wojciecha, rolnika. I Gim. w Tarnowie. Stud. na WF 1907/08 – 19010/11,s.323.

 

109.    Więcław Teofil, ur. w 1870 w Łysej Górze, w pow. brzeskim. Syn Błażeja, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WP 1892/93 – 1898/99. Dr. praw uzyskał 29 VII 1901 r,s.326.

 

110.    Wojcieszek Andrzej, ur. w 1841 r. w Niedzieliskach, w pow. brzeskim Syn Piotra , rolnika. Stud. na WT 1864/65,s.328.

 

111.    Wolnik Jan, ur.   W 1877 r. w Borzęcinie Syn (?) rolnika. Opiekun Franciszek Wolnik, rolnik. Gimn. w Krakowie. Studia na WP 1899/ 1900 – 1903/04,s.330.

 

112.    Woźniczka  Paweł, ur. w 1877 r. w Woli Przemykowskiej, w pow. brzeskim. Syn Macieja, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WP 1910/11 – 1913/14,s.330.

 

113.    Wrębski Jan , ur. w  1887 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Franciszka, rolnika. Stud. na WP 1910/11 1913/14,s.331.

 

114.    Wrębski  Stanisław , ur. w 20 I  1885 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn (?), rolnika. Gim. w Tarnowie, Krakowie i Nowym Sączu. Stud. na WF 1906/07 1910/11,s. 331.

 

115.    Zachara Jan ur. 6 VIII 1877 r. w Mokrzyskach,  w pow. brzeskim. Syn (?) rolnika. Opiekun (ojczym) Walenty Wszołek, rolnik. Gim. w Bochni. Stud. na WT 1894/95,s. 333.

 

116.    Zachara Józef, ur. 6 VIII 1877 r. w Borzęcinie, w pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika. Gim. w Tarnowie. Stud. na WF 1899/1900 – 1903/04,s.333.

 

117.    Zachara Stanisław ur.  w 1881 r. w Szczepanowie, w pow. brzeskim. Syn Jacentego, rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WP 1902/03,s.333.

 

118.    Zachara Wilhelm, ur. w 1789 r. w Szczepanowie, w pow. brzeskim . Syn Jacka , rolnika. Gim. w Bochni. Stud. na WP 1902/03. ,s. 333.

 

119.    Zagrodzki  Adolf, ur. 6 I 1894 r. w Mokrzyskach, pow. brzeskim. Syn Adama , rolnika. Stud. na  WT 1916/17 – 1917/18,s.333.

 

120.    Zaranek Stanisław, ur. 19 VIII 1888 r. w Czchowie, w pow. brzeskim. Syn Józefa, rolnika. I Gim. w Tarnowie. Stud. na WF UJ 1911/12 – 1913/14, następnie na WF Uniwersytetu Wiedeńskiego 1914/15 i ponownie na WF UJ 1915/16 – 1916/17,s. 334.

 

Dziękuję prof. Andrzejowi K. Banachowi za zgodę na przedruk w/w informacji.

 

Lucjan Kołodziejski


Od admina: Uzupełniłem przesłaną listę o zdjęcia i biografie osób, które są zamieszczone w naszym Leksykonie

 

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com