Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Baczność Brzeskie!; Z wieców i zgromadzeń. Powiat brzeski  (Piast)  1925-08-16

Baczność Brzeskie!

 

Dnia 16 sierpnia b. r. odbędzie się w Szczepanowie, po sumie, sprawozdawczy wiec poselski. Dnia 23 sierpnia b. r. w Szczurowej po sumie, a w Zaborowiu po nieszporach odbędzie się sprawozdawczy wiec poselski

 

poseł Jan Brodacki.

 

źródło: Piast. 16 sierpnia 1925 r.nr.33 str.7 (pisownia oryginalna)


 *****

 

Z wieców i zgromadzeń. Powiat brzeski

 

Dnia 4 maja b, r. odbyło się w Brzesku, w sali magistratu zebranie delegatów i mężów zaufania P. S. L, "Piasta" z całego powiatu, na które przybyli posłowie okręgu prezes Witos i poseł Brodacki. Przy wypełnionej po brzegi sali zagaił zebranie poseł Brodacki, który też z urzędu, jako prezes Zarządu powiatowego, objął przewodnictwo, poczem udzieli głosu prez. Witosowi.

 

Prezes Witos, zabrawszy głos - wypowiedział - cały szereg interesujących poglądów na sytuacje polityczną i gospodarczą naszego państwa, zobrazował wyraziście choć bez przesady ciężką sytuacje tak państwa, jakoteż i obywateli w nim żyjących, wyliczył te wszystkie złowrogie, tajne czy jawne siły, które dążą do zniszczenia ojczyzny i chłopa polskiego. Ponieważ stronnictwa skrajnie lewicowe rozsiewają najpotworniejsze wieści o konkordacie, poseł Witos wykazał, że konkordat był potrzebnym. (Z konkordatu nie są w wielkiej mierze zadowoleni księża, no, i... komuniści razem z Wyzwoleńcami).

Dłuższą część swej mowy poświęcił prez. Witos reformie rolnej, objaśniając najważniejsze jej artykuły, przyczem napiętnował zachowanie się tych stronnictw, tak lewych, jak i prawych, które krytym sztychem lub nawet jawnie, do ostatniej chwili ją zwalczały i za nią nie głosowały. "Reforma rolna jest uchwalona - może nie wszystko, cośmy chcieli przeprowadzić, ale zrobiliśmy to, cośmy mogli zrobić" - zakończył prez. Witos wśród oklasków swe piękne, głębokich myśli, wywody.

 

W dyskusji, jaka się wyłoniła, zabierali kolejno głos pp. dyr. Gołąbek, który podniósł ogromną doniosłość ustawy o reformie rolnej, nadto pp. Chmura, Meczka, Stec, Pietrzyk, Rożkowicz, Nowak i inni, nie szczędząc skarg na różne dotkliwe bolączki, jakie im przychodzi znosić z powodu klęsk i opieszałości rządu, który w najmniejszej mierze nie daje ludowi pomocy.

 

Osobny, drugi punkt porządku dziennego poświecony był sprawie uroczystości Reymontowskiej, przy którym przemawiał dyr. Witek, wzywając zebranych do tłumnego udziału w uroczystości, urządzonej na cześć wielkiego pisarza. i członka P. S. L., aby udział powiatu wypadł okazale, co zebrani przyjęli z entuzjazmem.

 

Zawiązano też natychmiast komitet, na którego czele stanęli: dyr. Witek, przew., Padło, skarbnik, i Czuła Jako sekretarz. Jako pierwszą wkładkę na potrzeby komitetu, zabrano od delegatów 120 zł - reszt funduszów mają uzupełnić fundusze z list składkowych, które zostaną do gmin rozesłane wraz z odpowiedniemi odezwami do ludu.

 

W końcu prezes Witos odpowiadał jeszcze na kilka poruszonych w dyskusji zapytań i wniosków, poczem jednogłośnie uchwalono rezolucje, wyrażające pełne wotum zaufania dla całego klubu P. S. L., posła powiatu Brodackiego, prez. Witosa, podziękowanie za ich pracę przy uchwaleniu reformy rolnej, oraz wzywające rząd do przyjścia z pomocą ciężko dotkniętej przez powodzie i gradobicie, ludności. Po przemowie posła Brodackiego, który przedstawił ogrom pracy, jakie P. S. L. ma poza sobą, zebrani urządzili posłom owacje, wznosząc na ich część trzech krotny okrzyk "Niech żyją"!

 

M. C.

 

źródło: Piast, 16 sierpnia 1925 r.nr.33 str.10  (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Mariusz Gałek

30 listopada 2013 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com