Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wiec z Przyborowie; Ksiądz proboszcz Harbut prostuje  (Piast)  1930-08-03

W gminie Przyborowie odbył się w dniu 29 czerwca 1930 r. wiec zwołany przez jedynkarzy, zapomocą miejscowych agitatorów: którzy już koryta swoje po wyborach wypróżnili, a chcąc takowe napełnić, starają się używać różnych podstępów, żeby chłopów powtórnie w błąd wprowadzić. W dniu wspomnianym zjawili się w tutejszej gminie jakiś jedynkowy poseł w towarzystwie "literata" Staśka z Borzęcina, hurtownika Czuły z Brzeska i Pikulskiego Łęk. P. Przepiórka Franciszek, wójt  Be Be ulokował ich na dziedzińcu szkolnym. Na przewodniczącego zamianowali sobie p. Stanisława Kanię, a sekretarzem p. Pikulskiego, byłego sekretarza Kasy zawodowych rolników. Wiec zagaił p. Staszko, kierownik szkoły, który przedstawił się wielkim zwolennikiem p. marsz. Piłsudskiego. Następnie przewodniczący udzielił
głosu p. posłowi, ale ponieważ plótł, jak Piekarski na mękach, nie chciano go w ogóle słuchać. Następnie zabrał głos p. Czuła, ale mimo, że biedak się spocił i spienił, jednak go zmuszano do wypoczynku. W końcu zabrał glos p. Staśko, ale gdy go zebrani zobaczyli na mównicy na jego widok narobili tyle wrzasku, pytając się, kiedy wreszcie zacznie drenować łąki, jak to przed wyborami przyrzekł? Biedaczysko chciało coś przemówić, pewno znów o drenowaniu, ale po wszystkich wysiłkach, na jakie się tylko mógł zdobyć nie mógł przyjść do słowa i jak niepyszny musiał zejść z mównicy. - Wniesiony okrzyk przez p. Franczaka Jana na cześć Rzeczpospolitej Polskiej, P. S. L. "Piast" i p. prezesa Witosa,
zebrani powtórzyli trzykrotnie, a następnie odśpiewano "Gdy naród do boju..."

Piastowcy


Ksiądz proboszcz Harbut prostuje

Odnośnie do notatki w Nrze 28 .,Piasta", zarzucającej ks. Harbutowi, proboszczowi w Szczurowej, że w przeddzień kongresu Centrolewu z ambony nawoływał ludzi, by nìe jechali na kongres, bo jak pojadą na ten djabelski kongres, to będą zgubieni,na kongresie bowiem będą sami łajdacy i bezbożnicy, przysłał do redakcji ks. Harbut sprostowanie, w którem podaje, że w sam dzień kongresu, t. j. 29 czerwca, powiedział: "Dziwna rzecz, iż djabeł musi rzucić swoje nasienie, bo i dzisiaj, kiedy cała Polska gromadzi się w Poznaniu, aby publicznie zamanifestować swoją wiarę w Chrystusa w Eucharystji, to znów, gdy nie chcę posądzać o złą wolę, ale dziwna rzecz, że na ten dzień zwołują kongres do Krakowa, aby tysiące odciągnąć i nie dać im sposobności połączyć się z ogółem.

Jakkolwiek sprostowanie ks. Harbuta nie odpowiada warunkom ustawy, chętnie je zamieszczamy, by ogól się dowiedział, jakie to nauki głosi ks.Harbut z ambony.

źródło: PIAST, 3 sierpnia 1930 r. nr.31 str.6  (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Mariusz Gałek

7 grudnia 2013 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com