Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Świętowanie w Brzeskiej Rodzinie Kolpinga  (Emilia Zydroń)  2013-12-24

17 grudnia 2013 roku w Brzeskiej Farze odbyła się uroczysta msza święta poprzedzona różańcem. W tym dniu czczono błogosławionego ks. Adolfa Kolpinga z okazji dwusetnej rocznicy Jego urodzin. Z tej okazji bezpośrednio przed mszą świętą jedna z osób z RK przybliżyła postać błogosławionego niemieckiego Księdza, który całym swoim życiem służył drugiemu człowiekowi, szczególnie człowiekowi młodemu i biednemu. Ks. Adolf Kolping ur. 8.12.1813 roku w niezamożnej rodzinie w Kerpen koło Kolonii. Terminował, jako uczeń i czeladnik w warsztatach szewskich. Dzięki życzliwości ludzkiej ukończył słynne Gimnazjum Marzela w Kolonii a na Uniwersytecie w Monachium studiował filozofię i teologię. Mając 31 lat rozpoczął naukę w Seminarium duchownym w Kolonii, sakrament Kapłaństwa otrzymał 13.04.1845. Pełnił obowiązki wikariusza i katechety w Elberfeld w Zagłębiu Rury. Doświadczenie biedy głęboko naznaczyło lata Jego pełnej oddania Kapłańskiej posługi pośród bezrobotnej i opuszczonej i zaniedbanej moralnie młodzieży. Dostrzegając jej wielorakie potrzeby, zakładał bursy, kasy chorych, kasy oszczędnościowe, szkoły wieczorowe i świetlice. Ten niezmordowany kapłan – społecznik pragnął chronić młodych przed bezdomnością. Otrzymał również nominację na Rektora Kościoła Minorytów, co dało mu większą samodzielność w pracy społecznej. Choroba długo trawiła Jego wątłe ciało, przeżywszy 52 lata Ksiądz Adolf Kolping zmarł 4.12.1865 w Kolonii.

 

Dziełem życiowym A. Kolpinga był założony przez niego Katolicki Związek Czeladników. W ramach jego działalności połączył tradycyjne formy miłosierdzia z nowocześnie zorganizowaną samopomocą społeczną. Swoją pracę uważał za wkład do polepszenia świata, którego stan uważał za niezadowalający.

 

Po ponad stu latach, w roku 1991 został włączony w poczet błogosławionych przez Jana Pawła II, który powiedział o nim tak: „takich wzorów do naśladowania potrzeba współczesnemu światu”

 

W Polsce Dzieło Kolpinga jest obecne od okresu przed wojennego a na nowo działa od 1991 roku.

 

Dziś Rodziny Kolpinga zakładane są na całym świecie – aktualnie w 61 krajach świata. W Polsce dziś mamy 50 Rodzin Kolpinga. W Brzesku Rodzina Kolpinga działa już od siedemnastu lat i przyczyniła się do powstania sześciu innych: w Jadownikach, w Bochni, w Dębnie, w Łoniowej, w Porąbce Uszewskiej i w Czchowie. Prekursorem powstania wymienionych Rodzin Kolpinga jest Przewodniczący Józef Pabian. To głównie Jego dzieło. Nowopowstałe Rodziny Kolpinga pod przewodnictwem swoich prezesów i przewodniczących prężnie się rozwijają i czynią wiele dobrego dla swoich środowisk.

 

Drugim elementem, który wybrzmiał w brzeskiej świątyni w tym dniu to łączność z emigracją zarobkową. Emigracja Polaków jest faktem. Motywy bywają różne – najczęściej ekonomiczne. Brzeska Rodzina Kolpinga nie pozostaje obojętna na to zjawisko, chcemy, choć trochę pomóc tym, który wyjechać muszą. Przy naszej Rodzinie Kolpinga powstała Grupa Inicjatywna, która wspiera wyjeżdżających i rodziny pozostawiające w kraju. Przy naszym biurze Centrum Wsparcia dla Bezrobotnych staramy się pomagać szukającym pracy, organizujemy kursy zawodowe, prowadzimy doradztwo zawodowe, kursy językowe /języka niemieckiego, języka angielskiego/. Jak wcześniej wspomniano w naszym Kościele odbywają się nabożeństwa pt. „Godzina Łączności Modlitewnej z Polonią” Po tego typu nabożeństwach rozdajemy zainteresowanym różnego rodzaju ulotki, modlitwy np.: Dekalog Emigracji Jana Pawła II, wizerunek Matki Bożej Różańcowej z Kościoła św. Jakuba w Brzesku i inne.

 

Ponadto Prezes Brzeskiej Rodziny Kolpinga Ks. Zygmunt Bochenek w 2012 napisał Bożonarodzeniowy list do Brzeszczan przebywających i pracujących za granicami naszego kraju, podobny list napisał z okazji Świąt Wielkiej Nocy. W naszym Kotlinowskim Centrum w Brzesku jest czynny punkt, w którym udzielamy informacji o parafiach i innych placówkach duszpasterskich za granicą. Szczegółowe informacje o tym gdzie i kiedy są odprawiane msze święte można znaleźć także na stronach internetowych Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego: www.tchr.org/ide. Placówka ta działająca przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej posiada wielka bazę informacyjną o duszpasterstwie polonijnym na świecie.

 

Dzisiejsza Adwentowa przedświąteczna Łączność z Emigracją jest już kolejna, bowiem od 3.05.2012 roku od uroczystości Królowej Polski i Emigracji – nasza brzeska Rodzina Kolpinga bierze udział w takich uroczystościach. W czasie takich mszy świętych uwrażliwiamy się na problemy ludzi, którzy wyjechali za chlebem. Mamy na uwadze nie tylko osoby wywodzące się z Ziemi Brzeskiej, ale także tą wielką rzeszę polskich emigrantów, którzy od wielu pokoleń wyjeżdżali za granicę i dziś tworzą ogromną dwudziestomilionową rzeszę ludzi o polskich korzeniach żyjących na wszystkich kontynentach globu. Podobnie jak po poprzednich Godzinach Łączności Modlitewnej z Emigracją Zarobkową i Polonią również dziś tj. 17.12.2013 uczestnicy mszy świętej zostali obdarowani Kartką pn.: BOŻE NARODZENIE W DUCHOWEJ WIĘZI Z POLONIĄ I MIGRACJĄ ZAROBKOWĄ z obrazkiem Świętej Rodziny /na stronie głównej/, również emigrującej z powodu lęku przed niebezpieczeństwem.

 

 

 W środku kartki autor umieścił kilka praktycznych sugestii i oto one:

  • ustawmy na stole wigilijnym lub pod choinką tą rozłożona kartkę /od strony zewnętrznej/. Obok niej zdjęcie bliskich przebywający za granicą i zapalmy świecę.

  • dołączmy do wspólnej modlitwy wigilijnej intencje podane na stronie następnej i którąś z modlitw tam wypisanych.

  • po wieczerzy wigilijnej zadzwońmy do naszych bliskich lub porozmawiajmy za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych np. Skype’a.

 

 

Wszystkich migrantów, emigrantów i ich rodziny w Kraju oraz wolontariuszy chcących działać w Kolpingowskim Zespole Wsparcia dla Duszpasterstwa Emigracji Zarobkowej zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum Wsparcia dla Bezrobotnych i Duszpasterstwa Emigracji Zarobkowej albo prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: brzesko@kolping.pl.

 

Emilia Zydroń

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com