Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Z życia Sokoła  (Przewodnik Gimnastyczny "SOKÓŁ")  1909-08-01

Brzesko. Życie Sokoła tutejszego zaczyna bić coraz to żywszem tętnem, z czego korzystając pospieszam podzielić się tą wiadomością z ogółem druhów i dać dowód, że gniazdo nasze nie pozostaje w pracy sokolej po za innymi.

W bieżącym roku odbyło gniazdo tutejsze aż dwa walne zgromadzenia, a to pierwsze w dniu 14. marca, na którem dokonano wyboru zarządu towarzystwa na jeden rok. Na tem również zgromadzeniu uchwalono nowy statut według brzmienia wzorowego statutu związkowego, a gdy stał się ważnym, zwołano ponowne walne Zgromadzenie w dniu 9. maja i dokonano wybór nowego zarządu na przeciąg 3-letni. W walnem zgromadzeniu wzięło udział 96 druhów, z tych 89 z prawem głosowania, co na ogólną ilość 143 druhów było ilością wprost imponującą.

Prezesem wybrano d. Juliusza Salwacha. Nowy wydział zabrał się z energią do pracy, aby obudzić uśpione życie w gnieździe.

Obchodziliśmy dalej wspólne święcone, uroczystość 3. Maja, w której wzięli udział okoliczni włościanie a w kwietniu wręczyliśmy we Lwowie dyplom członka honorowego zasłużonemu naszemu byłemu prezesowi Szymonowi Bernadzikowskiemu.

W najbliższym czasie urządza Wydział - celem pomnożenia funduszów towarzystwa - festyn, również przystąpi w tym czasie do założenia własnej strzelnicy.  Na ostatniem posiedzeniu Wydziału wybrano komisyę mundurową, mającą na celu dostarczenie druhom na możliwie przystępnych warunkach strojów sokolich, abyśmy na przyszłorocznym zlocie „Grunwaldzkim" w pokaźnej mogli wystąpić liczbie. Również uchwalono na ostatniem posiedzeniu Wydziału poczynienie pewnych adaptacyi w budynku, bez których życie towarzyskie nie może się należycie rozwijać.

Do należytego spełnienia jednak naszych zadań potrzeba nam solidarnego i wydatnego poparcia ze strony miejscowego społeczeństwa, zwracamy się więc doń z gorącym apelem, aby pamiętało, że Sokół to jedna z pierwszorzędnych instytucyi narodowych, która na stałą opiekę zasługuje.

źródło: Przewodnik Gimnastyczny "SOKÓŁ" Lwów, sierpień 1909 r. nr.8 str.66 i 67 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek

30 grudnia 2013 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com