Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

W Brzesku utworzył się komitet przedwyborczy stronnictwa ludowego  (Nowa Reforma)  1895-08-20

W Brzesku utworzył się komitet przedwyborczy stronnictwa ludowego i wydał odezwę do wyborców, w której zaznaczono na wstępie, że "swobody konstytucyjne nadał nam przed 35 laty najmiłościwiej panujący nam cesarz Franciszek Józef", poczem przystąpiono do rozbioru kwestyi, jakie z tej konstytucyi do dzisiaj odniósł stan włościański. Posłowie sejmowi z mniejszej własności wyzyskali swoje stanowisko dla własnych celów, a mandaty swoje mają do zawdzięczenia przekupstwu lub naciskowi rządu.

"Zresztą interesa chłopa i właściciela dóbr stoją bardzo często w rażącej sprzeczności" i pogodzić się nie dadzą. Na dowód przytoczono w odezwie ustawę drogową, o konkurencyi kościelnej i t. p. Odezwa kończy się  następującym zwrotem:
Pragnąc zapobiedz na przyszłość tak niezdrowym stosunkom, jakie się wytworzyły od całego szeregu lat w naszym powiecie, gdzie mniejszą własność reprezentuje w Sejmie człowiek, nie mający oprócz ciała i duszy nic wspólnego z chłopem, oraz zespolić w jedną silna, i świadoma, celu całość wszystkich włościan i małomieszczan, jako też tych członków szczerze demokratycznych
ze sfery inteligentnej, której hasłem jest praca nad ludem i dla ludu - zawiązał się w Brzesku komitet przedwyborczy, którego zadaniem będzie przy zbliżających się wyborach do Sejmu skupić około siebie prawych i patryotycznych obywateli, celem kierowania akcyą przedwyborczą.

Spodziewamy się, że głos nasz znajdzie posłuch u wszystkich ludzi dobrej woli, którym przyszłość kraju i Ojczyzny na sercu leży, u ludzi, którzy wiedzą i czują, jakim być powinien poseł włościański. Nie wątpimy, że ludzie ci utworzą poważny zastęp na przedwyborczem zgromadzeniu i naradzą się wspólnie, jako równi z równymi, bez strachu i namów nad wyborem kandydata do przyszłego Sejmu i nad sposobami, aby wybór jego na posła przeprowadzić. Więc dalej, bracia, w Imię Boże! Stańmy jak jeden mąż i pokażmy światu, że żadna siła, ani pokusa wstrętna nie potrafi nas zachwiać w szlachetnych przedsięwzięciach, których celem jest przeprowadzenie na posła do Sejmu męża, oddanego ciałem i duszą sprawie włościańskiej. Zgromadzenie przedwyborcze ludowe odbędzie się dnia 20 sierpnia r. b. 0 godzinie 1 po południu w sali kasynowej w Brzesku, na które
to zgromadzenie podpisany komitet zaprasza chętnych i gorliwych obywateli tutejszego powiatu.

Brzesko, dnia 8 sierpnia 1895. Komitet przedwyborczy ludowy: Dr. Szymon Bernadzikowski, Wojciech Rydzy, Piotr Bohak, Walenty Paleczek, dr. Piotr Górski, Michal Pabijan, Antoni Ziętkiewicz, Józef Kobyłecki, Władysław Kunce, Adam Marzec, Karol Bronec, Jan Band, Franciszek Podgórski, Wincenty Legutko, W1adyslaw Kargul, dr. Ludwik Parvi, Szymon Habura, Jan
Daniło, Jan Myszka, Edward Stąpniowski, Jan Stośko, Teofil Więcław, Szymon Ducinowski, Mieczysław Masłowski, dr. Zbigniew Kluczyński, Tomasz Matyasik, Wojciech Jewuła, Walenty Panek.

źródło: Nowa Reforma Kraków, 20 sierpnia 1895 r.nr.189 str.2 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek

30 grudnia 2013 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com