Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Sprawdź mapy zagrożenia powodziowego w dolnym i środkowym biegu Uszwicy  (Zb. Stós)  2014-01-10

Sprawdź mapy zagrożenia powodziowego w dolnym i środkowym biegu Uszwicy

Są już dostępne na stronach ISOK mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego przygotowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Granice wyznaczonych obszarów muszą być uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

 

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) zostały sporządzone na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104). Za opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, zgodnie z ustawą, odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Za opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, zgodnie z ustawą, odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego obszary stanowią podstawę do planowania zagospodarowania przestrzennego na różnych poziomach. Granice obszarów uwzględnia się w:

  • koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,

  • planie zagospodarowania przestrzennego województwa,

  • miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

  • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Każdy obywatel może sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią, a jeśli tak, to jak bardzo jest zagrożony. Udostępnienie informacji o obszarach zagrożonych powodzią i poziomie tego zagrożenia, jak również wskazanie jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem powodzi na danym obszarze, z pewnością przyczyni się do podejmowania przez mieszkańców, jak również władze lokalne, świadomych decyzji odnośnie lokalizacji inwestycji.

 

W ramach projektu ISOK zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego przedstawiające obszary zagrożone powodzią o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia:

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2 proc., (czyli raz na 500 lat);

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 proc., (czyli raz na 100 lat);

c) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 proc., (czyli raz na 10 lat).

 

Źródło: Informatyczny System Osłony Kraju


Od admina:  Poniżej zamieściłem przykład takiej mapy. Oryginalne mapy zagrożenia powodziowego można oglądać tutaj >>

 

 

Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%)

JADOWNIKI M34-78-A-b-1

wersja z dnia 9.01.2014

 

Obszary zagrożone powodzią o prawdopodobieństwie 1 proc. i 10 proc., stanowią obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu ustawy Prawo wodne, dla których obowiązują zakazy zabudowy. Jak widać na opracowanych mapach w wielu miejscowościach nie brakuje domów, które znajdują się w tej strefie. Na oryginalnych mapach można dokładnie zobaczyć, które to domy.

 

Niestety, prezentowane mapy nie obejmują miasta Brzeska i górnego biegu Uszwicy (od źródła). Miejmy nadzieję, że wkrótce i te mapy zostaną opracowane i udostępnione.

 

Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com