Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Manifestacja Ludowa w Szczurowej  (PIAST)  1932-05-15

W dniu 8 maja br. z okazji przybycia do Szczurowy na zapowiedziane publiczne zebranie posła Witosa, zebrały się wielotysięczne tłumy nietylko ze Szczurowy i okolicy, ale także z sąsiednich powiatów bocheńskiego, dąbrowskiego oraz z za Wisły z b. Kongresówki. Naprzeciw Prezesa wyjechało 150 młodych ludowców na rowerach ustrojonych w biało-czerwone kolory.

 

Również samorzutnie zebrała się banderja konna. Przy wjeździe na rynek w Szczurowy oczekiwała muzyka strażacka pod przewodnictwem Kuryły, straże pożarne i tłumy pubIiczności. Powitalne przemówienie wygłosił prezes zarządu pow. Stanisław Nita, poczem dziewczątka szkolne Gizówna, Majkówna, Wożniakówna oddeklamowały okolicznościowe wierszyki i wręczyły Wodzow ludu poIskiego bukiety z polnych kwiatów.

 

Na przewodniczącego zebrania wybrano Stanisława Nitę na zastępcę Stanisława Gizę, na sekretarza Kołodziejskiego. Referat o ogólnem położeniu państwa wygłosił poseł Witos, o sytuacji gospodarczej poseł Brodacki. W dyskusji zabierali głos: Klimaj ze Szczurowy, Wilkosz z Jadownik, Mokrych i inni.

 

Po uchwaleniu odpowiednich rezolucji i wzniesieniu okrzyku na cześć "Najjaśniejszej Rzeczypospolitej", posła Witosa i Brodackiego, Przewodniczący zamknął imponujące zebranie.

 

źródło: PIAST, 15 maja 1932 r. nr.20 str.4 (pisownia oryginalna)

 

*****

 

RZĄCHOWA, pow. Brzesko. Utworzywszy w naszej gminie Kolo ludowe, dzięki wezwaniu p. Stanisława Nity ze Szczurowej, pragniemy, aby jego działalność zaznaczyła się jak najlepiej, by wieś stała się organizacją, żywą i czynną. Powołani ludzie do Zarządu dają rekojmie, że tak będzie. Nie, na to walczyliśmy za naszą Ojczyznę, aby nasi posłowie siedzieli w Brześciu. P. Nicie dziękujemy za starania koło założenia Kola ludowego. P. prez. Witosowi za walkę o sprawę chłopską wyrażamy naszą część.

 

Przewodniczący: Józef Majka.

 

źródło: PIAST, 15 maja 1932 r. nr.20 str.6 (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Mariusz Gałek

3 stycznia 2014 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com