Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Sprawy sądowe  (Gazeta Lwowska)  1914-06-11

Edykt - L. Cz. E. 2535

 

Na wniosek miejskiej Kasy oszczędności w Bochni odbędzie się w sądzie niżej podpisanym sala Nr. 16 dnia 26 czerwca 1914 o godzinie 9 przed południem licytacya realności miejskiej stanowiącej kamienicę piętrową lwh. 68 gm. Brzesko. Cena szacunkowa tej realności wynosi 14.344 kor. 37 h. Najniższa oferta poniżej której sprzedaż do skutku nie przyjdzie wynosi 7172 kor. 18 h. Odnośne akta przeglądać można w godzinach urzędowych w kancelaryi tut. c. k. sądu Nr. 16. O. k. Sąd powiatowy, Oddział III. Brzesko, dnia 23 kwietnia 1914.

 

- ***** -

 

Edykt - L. Cz. E. 3147

 

Na żądanie Katarzyny z Bilińskich Sułkowej z Dębna odbędzie się w sądzie niżej podpisanym sala Nr. 16, dnia 26 czerwca 1914 o godzinie 9 przed południem licytacya 1/9 części realności gruntowej w obszarze 5 ha. 86 ar. 81 m. lwh. 22 ks. gr. gminy Dębno. Cena szacunkowa tej realności wynosi 2973 kor. 10 h. Najniższa oferta, poniżej której sprzedaż do skutku nie przyjdzie, wynosi 1982 kor, 06 h. Odnośne akta przeglądać można w godzinach urzędowych w kancelaryi tut. c. k. sądu Nr. 16.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział III. Brzesko, dnia 9 maja 1914.

 

- ***** -

 

L. cz. Firm.94/14 Staw. V.97

 

Wpis firmy stowarzyszenia zarobkowego i gospodarczego. Wpisano do rejestru stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych. Siedziba stowarzyszenia: Gnojnik ad Brzesko. Brzmienie firmy: Spółka oszczędności i pożyczek w Gnojniku, stowarzyszenie zarejestrowane z nieograniczoną poręką. Data statutu: Gnojnik, 7 grudnia 1913.

 

Przedmiot przedsiębiorstwa: Celem Spółki jest starać się o materyalne i moralne podniesienie członków Spółki mianowicie przez: a) udzielanie członkom w miarę potrzeby, użyteczności celu i w miarę funduszów, pożyczek potrzebnych w gospodarstwie, przemyśle i handlu a to z funduszów, które Spółka na ten cel gromadzi przy pomocy wspólnej nieograniczonej poręki swych członków; b) d.nie możności do umieszczania na procent pieniędzy zaoszczędzonych a marnie leżących, w ten sposób, iż Spółka przyjmuje i oprocentowuje wkładki oszczędności.; c) popieranie tworzenia Spółek i stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych w okręgu Spółki. Czas trwania: nieograniczony.

 

Dyrekcya składa się z przełożonego jego zastępcy i trzech członków. Pierwszy zarząd stanowią: ks. Józef Nowak, proboszcz w Gnojniku jako przełożony zarządu, Walenty Bartys zastępca przełożonego zarządu, Wojciech Lekki, Michał Czabała i Maciej Zając członkowie zarządu wszyscy rolnicy w Gnojniku. Podpis firmy: następuje w ten sposób, że pod pieczęcią (stampilią) firmy położy podpis przełożony zarządu, względnie jego zastępca i jeden z członków zarządu. Ogłoszenia umieszczone będą na tablicy przed lokalem Spółki, a w razie potrzeby w "Czasopiśmie dla Spółek rolniczych" wydawanem przez krajowy Patronat. Udziały członków: Każdy członek jest obowiązany wpłacić do Kasy Spółki przynajmniej jeden udział wynoszący 10 kor. Jeden członek nie może mieć więcej niż 5 udziałów. Udział może być wpłacony bądź odrazu w całości, bądź w półrocznych ratach wynoszących co najmniej po 1 koronie. Odpowiedzialność członków: jest nieograniczona. Data wpisu: 18 lutego 1914.

 

C. k. Sąd krajowy, jako handlowy,

            Oddział III.

Kraków, dnia 15 lutego 1914.

 

źródło: Gazeta Lwowska, 11 czerwca 1914 r. nr.131 str.8  (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Mariusz Gałek

15 stycznia 2014 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com