Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Parę fotografii z początkowych lat działalności PiMBP w Brzesku.  (Zb. Stós, Kinga Sarna)  2014-02-07

Parę fotografii z początkowych lat działalności PiMBP w Brzesku.


Powiatową Bibliotekę Publiczną w Brzesku powołano w 1946 r. Wykorzystano przy tym wcześniej podjętą działalność społeczną, w wyniku której przejęto część książek znajdujących się w prywatnych rękach, pochodzących z Bibliotek Towarzystwa Szkoły Ludowej, Kasyna Urzędniczego, TS "Sokół" i Klubu Sportowego. Jej siedzibą był początkowo lokal posklepowy przy ul Kościuszki 36 (później w lokalu tym mieściła się Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce", a wypożyczaniem zajmowały się Feliksa Gardziel i Józefa Chmioła. Od 1949 Powiatowa Biblioteka Publiczna znajduje się w pomieszczeniach zaadaptowanych do potrzeb biblioteki w wykupionym od Gminy Żydowskiej Domu Modlitwy. Jej dyrektorem w omawianym okresie była Jadwiga Dudek (1946-1949) (Roman Sady "Powiat brzeski i jego samorząd 1867-2007", Kraków-Brzesko, 2008.)

W roku 1955, Powiatową Bibliotekę Publiczną przekształcono w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną i pod taką nazwą funkcjonuje do dzisiaj.

 

 

Siedzi - Urszula Kostrzewa - bibliotekarka. Stoi - Zofia Taflińska, późniejsza dyrektorka Biblioteki (w latach 1979-1995)

 

Od 1960 r. otwarto w Bibliotece - czytelnię Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Od tego czasu, aż po dzień dzisiejszy, z  odczytami przyjeżdżają do Brzeska artyści, pisarze i ludzie nauki.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku.

Spotkanie z Jackiem Wojciechowskim. (*)

Uczennice PSP nr 1 w Brzesku, kl IV (?)

Rok 1964

 

 

Siedzą od lewej: Józefa Zydroń, Barbara Sułek, Jacek Wojciechowski, Małgorzata Pawlik, Anna Jurkowska.

Stoją od lewej: Teresa Stachel, Urszula Kożuch, Krystyna Rzepecka, Elżbieta Lewicka, Grażyna Kazimierczyk, Grażyna Stasik (przy ścianie), Małgorzata Marzec (przy p. Wojciechowskim), Krystyna Kural, Helena Hosaj, Urszula Kostrzewa (bibliotekarka)

 


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku.

Konkurs "Najciekawsza Maskotka ...?"

Rok 1964

 

 

Te same osoby jak na zdjęciu drugim ale w innym ustawieniu.

Po prawej stronie Maria Pawlik - dyrektorka Biblioteki w latach 1949-1979.

 

Zamieszczone fotografie pochodzą z archiwum rodzinnego Kingi Sarny. Nazwiska dziewcząt widocznych na zdjęciu pomogły ustalić Józefa Szefer (z d. Zydroń) i Małgorzata Pukal (z d. Pawlik)

 

Zbigniew Stós

współpraca

Kinga Sarna z d. Kostrzewa


Aktualizacja: W momencie publikacji nazwisko mężczyzny widocznego na zdjęciu nie było znane.

Jest to spotkanie z Jackiem Wojciechowskim - współcześnie prof. dr hab.  Jacek  Andrzej  Wojciechowski to wybitny bibliotekoznawca, długoletni dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, nauczyciel i mentor kilku pokoleń polskich bibliotekarzy w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Zajmuje się bibliotekoznawstwem i informacją naukowo-techniczną .

Spotkanie które uwieczniono na tym zdjęciu to zgromadzenie młodzieżowego klubu czytelnika, który prowadziła pani Kostrzewa. Jacek Wojciechowski - pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Brzesku odwiedził naszą bibliotekę i spotkał się z najmłodszymi i aktywnymi czytelnikami.

Informacje znaleziono w kronice naszej biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Brzesku.

Leokadia Rudek
29 maja 2014r.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com