Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Z Brzeska   (Nowy Dziennik)  1933-07-06

(-) Przygotowania do wyborów na XVIII. Kongres Sjoński wzbudziły żywe zainteresowanie. Kampanję wyborczą rozpoczął gen sekret. Egzekutywy tow. Hofstatter, który na licznem zebraniu odbytem w Żyd. Domu Ludowym wygłosił obszerny referat. Kierownikiem wyborczym mianowany został tow. Faust. Tow. Hofstatter, w czasie pobytu w Brzesku, odbył również posiedzenie z Komitetem Lokalnym Org. Sjon. na którem omówiono i załatwiono wszystkie aktualne sprawy sjon., a w szczególności załatwioną została sprawa chalucu, w miejsce którego Komitet Lokalny przystąpił do utworzenia stowarzyszenia starszej młodzieży stamsjonistycznej, "Bnej Sjon". Komitet Lokalny wzywa przeto całą młodzież, zwłaszcza wszystkich niezorganizowanych stamsjonistów w Brzesku, aby się niezwłocznie zapisali na członków tego stowarzyszenia. Wpisy przyjmują tow. M. Rothkopf i Sz. Einhorn. 

Żyd. sekcja dramatyczna przy Żyd. Domu Ludowym odegrała dwukrotnie, popularny dramat Gordina pt. "Mirele Efros". Gra stała na należytym poziomie. 

Również Stowarzyszenie opieki nad sierot. żyd. rozwinęło ostatnio żywszą działalność. I tak prowadziło przez zimę aż do wakacji akcję pomocy pozaszkolnej, jak również akcję dożywiania dla wszystkich biednych dzieci żyd. W ub. niedziele, odbył się w Żyd. Domu Lud. z ramienia i na rzecz tegoż. stow. sierót kiermasz dla dzieci z bardzo ładnym i bogatym programem. Dzięki pomocy
Zarządu Żyd. Domu Lud., oddał cały dom do dyspozycji wraz ze sceną i urządzeniem, kiermasz wypadł imponująco i miał również sukces materjalny. W najbliższysz dniach Stowarzyszenie to urządzi półkolonję dla dzieci żydowskich.
(F.)

źródło: Nowy Dziennik Kraków, 6 lipca 1933 r. nr.186, str.10  (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek
18 luty 2014 r.
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com