Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Z sali sądowej.  (Nowa Reforma)  1903-06-05

Sfałszowanie testamentu przez matkę na szkodę swych dzieci było przedmiotem dzisiejszej rozprawy przed sądem przysięgłych w Krakowie. Treść sprawy, podług aktu oskarżenia, obejmującego 30 stron bitego pisma przedstawia się, jak następuje:

Dnia 2 kwietnia 1875 r. zmarł w Borzęcinie Stanisław Siudut, właściciel 15 morgowego gospodarstwa tamże. Siadut rozporządził swoim majątkiem w dniu śmierci, wobec świadków: Stanisława Wrony, Jana Siuduta i Stanisława Górki, oraz wobec swej żony, Katarzyny z Wronów, a umierając osierocił dwoje dzieci-bliżniąt, Stanisława i Annę, które w dniu śmierci ojca liczyły zaledwie kilka tygodni. Dnia 17 lipca 1875 r. wdowa po zmarłym, Katarzyna, zgłosiła się o objęcie spadku, przedkładając komisarzowi sądowemu testament swego męża, z daty 2 kwietnia 1875 r. w Borzęcinie,którym to testamentem cały swój majątek zapisał jej, z pominięciem własnych dzieci, na własność.

Wdowa Sindutowa, zgłaszając się po spadek, zdeklarowała się z własnej woli połowę całego majątku oddać na własność dzieciom nieboszczyka po dojściu ich do pełnoletności. Przy złożeniu tej deklaracyi, jako opiekun nieletnich dzieci, interweniował brat pozostałej wdowy, Stanisław Wrona.

Na podstawie spisanych aktów spadkowych i owej deklaracyi wdowy do spadku przyznał sąd spadek nieletnim dzieciom Siuduta z dożywociem ¼ części dla pozostałej wdowy. Sindutowa wpisaną zaś została do ksiąg gruntowych i jako właścicielka połowy majątku weszła w jego posiadanie, wyszedłszy wówczas za mąż powtórnie za Jana Makowskiego.

Następnie aktem notaryalnym swoją połowę odstąpiła właścicielka swemu mężowi Janowi Makowskiemu z zastrzeżeniem wypłaty po 10 złr. obu dzieciom swoim z pierwszego małżeństwa: Stanisławowi i Annie Siudntom. Ten stan posiadania majątku po zmarłym Siadacie przez małżonków Makowskichtrwał przez 28 lat, aż do roku 1903 , w którym to roku dzieci z pierwszego małżeństwa Makowskiej wystąpiły przeciw matce z akcyą sądową. Dzieci te tułały się po świecie, przez dłuższy czas przebywały w Ameryce, lecz tam już doszły ich z rodzinnych stron słuchy, że testament ów na ich niekorzyść został sfałszowany przez matkę w porozumieniu ze Stanisławem Górką. Przeprowadzili więc Stanisław Siudut i Anna, jego siostra, zamężna za Wójcikiem, cały szereg czynności prawnych przeciw swej matce i Stanisławowi Górce, rezultatem czego było, po stwierdzeniu przez sąd fałszerstwa, gdy wyszło na jaw, że zmarły przeznaczył cały majątek swoim dzieciom, posadzenie na ławie oskarżonych Katarzyny I voto Siudutowej, II voto Makowskiej i Stanisława Górki za oszustwo.

Rozprawie przewodniczył radca sądu krajowego, p. Turowicz, oskarżał zastępca prokuratora, dr Chwalibogowski, Makowską bronił adwokat dr Rosenblatt, Górkę adwokat dr Seinfeld. Rozprawa z powoda wezwania licznych świadków na okoliczności stwierdzające, że Górka w porozumieniu z Siudutową istotnie sfałszował testament, dalej z powodu odczytywania licznych aktów, należących do sprawy, przeciągnęła się do popołudnia. Wyrok podamy jutro.

źródło: Nowa Reforma , 5 czerwca 1903 r. nr.126 str.2   (pisownia oryginalna)


Z sali sądowej c.d.

Rozprawa o sfałszowany testament skończyła się wczoraj po południu. Po obronie adw. dra Rossenblatta i dra Seinfelda, sędziowie przysięgli zaprzeczyli pytania o zbrodnię oszustwa co do Siudutowej i Górki, wskutek czego trybunał wydał wyrok uwalniający obu oskarżonych.


źródło: Nowa Reforma , 6 czerwca 1903 r. nr.127, str.2  (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Mariusz Gałek

7 lutego 2014 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com