Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wybrano wykonawcę brzeskiego łącznika autostradowego i podpisano umowę  (bap)  2014-03-10

Znamy już wykonawcę autostradowego łącznika brzeskiego. 10 marca 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą. Oferty do przetargu złożyło 11 firm i konsorcjów, z czego najkorzystniejszą zaproponowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB Podbeskidzie” ze Skoczowa, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „ GODROM” z Gorlic oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. 

Zadanie dla wykonawcy

W ramach umowy wykonawca musi przygotować m.in. wszystkie projekty budowlane i wykonawcze dla wszystkich branż oraz uzyskać niezbędne do realizacji dokumenty. Dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp należy wzmocnić podłoże gruntowe. Wybudowana zostanie estakada w ciągu drogi łącznikowej o długości ok. 200m i maksymalnej długości przęsła 46m, obiekt ramowy z funkcją przejścia dla zwierząt średnich, rondo jedno pasowe na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 4 i łącznice do ronda. Powstaną przepusty, drogi dojazdowe i urządzenia ochrony środowiska: ekrany, zbiornik retencyjno-oczyszczający i urządzenia do oczyszczania wód oraz system odwodnienia pasa drogowego.

Urządzenia infrastruktury technicznej będą częściowo przebudowane a częściowo zbudowane od podstaw, w zależności od konieczności. Chodzi o:

- sieć oświetleniową,
- sieć wodociągową,
- urządzenia melioracyjne,
- sieci gazowe wysokoprężne i średnioprężne,
- kanalizację sanitarną,
- kanalizację deszczową,
- sieci i urządzenia energetyczne wysokiego napięcia (WN), średniego napięcia (ŚN) i niskiego napięcia (Nn),
- sieci i urządzenia teletechniczne napowietrzne i doziemne. Przebudowane zostanie skrzyżowania z ul. Leśną, wybudowany chodnik i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca musi także przywrócić drogi publiczne, które będzie użytkował w czasie budowy do standardu sprzed rozpoczęcia budowy.

Co i za ile otrzymamy ?

W ramach realizacji inwestycji ma powstać jedno jezdniowa droga klasy GP o długości ok. 2,1km.

Zgodnie ze złożoną ofertą zaprojektowanie i budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK4 kosztować będzie prawie 44 mln zł.

Na zrealizowanie wszystkiego wykonawca ma 20 miesięcy od daty podpisania umowy. (początek listopada - przypis Zb.S.)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com