Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Lucjan Rydel, ojciec Pana Młodego z "Wesela" Wyspiańskiego, urodził siię w Strzelcach Wielkich.  (bap)  2014-03-19

Lucjan Rydel, ojciec Pana Młodego z "Wesela" Wyspiańskiego,
urodził siię w Strzelcach Wielkich.

Bonawentura Rydel, wg tablicy znajdującej się na  pomniku na Starym Cmentarzu w Tarnowie, był oficerem wojsk polskich Napoleona I. Niektórzy uważają, że w tym stwierdzeniu jest dużo nieścisłości, bo podjęte próby weryfikacji tej informacji zakończyły się niepowodzeniem, czytaj »

 

W jaki sposób Bonawentura Rydel znalazł się w Strzelcach Wielkich, dowiedzieć się można ze wspomnień jego wnuka Lucjana Antoniego Rydla - znanego pisarza i poety - Pana Młodego z Wesela Wyspiańskiego:


"Mój dziad, Bonawentura ożenił się z panną Wojtawską, a po jej rychłej śmierci, pojął w drugie małżeństwo jej siostrę, Joannę. Gospodarzył nad Wisłą na Woli Szczucińskiej i w Kółku Rydlowskim, bo tak zwał się folwark na drugim brzegu Wisły, już w Królestwie Polskim. Później wziął w dzierżawę Strzelce Wielkie w Bocheńskiem, majątek znacznie większy od własnego i tam zamieszkał na stałe."

 

W Strzelcach Wielkich zastała całą rodzinę rabacja. Majątek został zrabowany, dwór splądrowano. Sprzęty i zapasy zniszczone. Na szczęście nikomu z przebywających tam członków rodziny nic złego się nie stało, więcej »

 

W majątku w Strzelcach Wielkich urodził się w dniu 13 listopada 1833 r.  Lucjan Rydel (1833-1895), najmłodszy syn Bonawentury.


W 1852 roku ukończył gimnazjum w Tarnowie, po czym rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale już po roku przeniósł się na Uniwersytet Wiedeński. W  1859 roku uzyskał stopień doktora medycyny, a w 1861 - doktora chirurgii. Od 1862 roku rozpoczął pracę jako drugi, a od 1864 roku jako pierwszy asystent w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego, prowadzonej przez prof. Ferdynanda Artla. Dnia 21 kwietnia 1866 roku habilitował się z okulistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy "O zaćmie warstwowej". W roku akademickim 1869/70 zastępował chorego prof. Antoniego Sławikowskiego, a po jego śmieci w 1870 roku mianowany został profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W latach 1875/76, 1877/78 i 1882/83 był dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w roku akademickim 1884/85 rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1867-71 redagował "Przegląd Lekarski". Był członkiem nadzwyczajnym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem honorowym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członkiem Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 

Opublikował 30 prac (wedle innych danych około 70) w czasopismach polskich, głównie w "Przeglądzie Lekarskim", oraz niemieckojęzycznych. Dziesięć artykułów ukazało się w zbiorowym dziele "Bericht über die Augenklinik der Wiener Universität 1863-1865". Głównym tematem badań Rydla były zaćma i jaskra. W pracy pt. "Nowsze sposoby operowania katarakty. Powrót do cięcia płatowego" (Przeg. Lek. 1889) opisuje wprowadzoną przez siebie metodę operacji zaćmy oraz sposób przygotowania chorego i leczenia po zabiegu, szczególną uwagę zwracając na aseptykę. Szereg prac poświęcił metodom badań w okulistyce, krótkowzroczności, stanom zapalnym błony naczyniowej i kurzej ślepocie, której przyczyn w owym czasie nie znano.

 

Zamiłowany i utalentowany dydaktyk, w wykładach używał języka barwnego, bogatego, wyrażał się w sposób ścisły i dokładny, znakomitą polszczyzną. Wielką jego zasługą jest rozwinięcie polskiego słownictwa okulistycznego.


Był twórcą krakowskiej szkoły okulistycznej. Wykształcił wielu znanych okulistów. Do jego uczniów należeli: Emanuel Machek, od 1898 roku profesor okulistyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, doc. Karol Nałęcz Brudzewski, od 1923 roku prymariusz Oddziału Ocznego Szpitala św. Łazarza w Krakowie, dr Józef Kilarski, prymariusz Oddziału Ocznego Szpitala Powszechnego we Lwowie, doc. Franciszek Sroczyński, doktorzy Józef Buszek, Adam Langie, Alfred Laskiewicz, Feliks Marciszewski.


źródło: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Lucjan Rydel wraz z żoną Heleną z Kremerów mieli 7 dzieci: (tylko o 5-ciu z nich znalazłem informacje - przypis Zb. Stós)


Lucjan Antoni Feliks Rydel (ur. 17 maja 1870 w Krakowie, zm. 8 kwietnia 1918 w Krakowie-Bronowicach Małych) – poeta i dramatopisarz polski okresu Młodej Polski, Pan Młody z Wesela Stanisława Wyspiańskiego , autor Betlejem polskiego i Zaczarowanego koła więcej »

 

Adam Rydel (ur. 1 czerwca 1872 w Krakowie, zm. 31 maja 1914 w Krakowie) – polski lekarz neurolog i psychiatra, więcej »

 

Anna Antonina Rydlówna (ur. 30 października 1884 r. w Krakowie, zm. 6 marca 1969 r. w Krakowie) - polska pielęgniarka, pedagog i działaczka społeczna. Stanisław Wyspiański w Weselu przedstawił ją jako Haneczkę. więcej »

 

Józef Rydel ożenił się z Heleną Epstein.

 

Najmłodsza Maria Rydel wyszła za mąż za znanego historyka Stanisława Smolkę (1854-1924).

 

Na podstawie informacji przesłanych przez Mariusza Gałka

opracował Zbigniew Stós


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com