Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Olbrzymi pożar w powiecie brzeskim.  (Czas)  1936-05-20

Wieś Szczurowa spalona.100 000 zł strat, 100 osób bez dachu nad głową.

Wczoraj w nocy, we wsi Szczurowa pow. brzeskiego, wybuchł gwałtowny pożar, którego pastwą padło 18 domów mieszkalnych 23 stodoły, 14 stajen i wiele zabudowań gospodarczych. W akcji ratowniczej brały udział okoliczne straże wiejskie oraz straże ogniowe z Tarnowa i Brzeska. Wczoraj nad ranem, dzięki energicznym wysiłkom 11 okolicznych straży ogniowych oraz ofiarnej pracy drużyn junackich pracujących przy obwałowaniu Wisły, udało się w Szczurowej zlokalizować ogień. Sytuacja była tym groźniejsza, że straż ogniowa nie mogła w pełni wykonać swoich zadań z powodu braku wody. W nocy przybył na miejsce starosta pow. Brzeskiego p. Baranowski i kierował akcją ratunkową Szkody wyrządzone pożarem wynoszą przeszło 100 000 tyś zł. ok 100 osób pozostało bez dachu nad głową Na miejsce pożaru wjechał wojewoda krakowski Gnoiński z wicewojewodą dr. Małaszyńskim i dyrektorem P.Z.U.W. p Nowakowski celem udzielenia na miejscu pogorzelcom doraźnej pomocy i wydania zarządzeń, co do odbudowy spalonych osiedli. P wojewoda Gnoiński po zapoznaniu się ze stanem zniszczenia wysłuchał w urzędzie gminnym w obecności towarzyszących mu osób i miejscowego wójta próśb pogorzelców, poczem rozdzielił między nich doraźnie zapomogi w wysokości 2000 tyś. oraz wydał szereg zarządzeń w szczególności zajęcia się przez starostę powiatowego pogorzelcami i udzielenia im w czasie budowy zniszczonych budynków, opieki pomocy. Dyrektor Nowakowski polecił natychmiast przeprowadzić szacunek szkód oraz wypłacenie w dniu dzisiejszym zaliczek na poczet należnych sum odszkodowania. Następnie odwiedził p. wojewoda miejscowego proboszcza ks.kan.Witkiewicza i właściciela majątku w Szczurowej p. Kępińskiego prosząc ich o opiekę nad pogorzelcami, a wreszcie udał się wojewoda do obozy junaków, którym wyraził uznanie za ich dzielną i skuteczną akcję ratowniczą w czasie pożaru

Źródło  gazeta „Czas” z 20 maja 1936 r. (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Tadeusz Drabant

13  marca 2014 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com