Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Krzysztof Przesławski Lureatem Małopolskiego Konkursu Matematycznego   (bap)  2014-04-01

24 marca 2014 roku w auli Wydziału Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Matematycznego.

Wśród laureatów tego konkursu znalazł się Krzysztof Przesławski uczeń klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie. Warto podkreślić, że uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów do zdobycia. Krzysiu przygotowywał się do konkursu pod opieką p. mgr inż. Katarzyny Lis – nauczyciela matematyki.

Finaliści oraz laureaci konkursu otrzymali zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty, które są ważne na terenie całego kraju.

Laureaci konkursu uzyskują ocenę celującą z przedmiotu oraz są zwolnieni z pisania sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku w sprawdzianie oraz będą przyjmowani do wybranego gimnazjum, niezależnie od obowiązujących w nim kryteriów, na mocy § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianami). Laureaci konkursu otrzymali także nagrody.

Zadania na wszystkich etapach konkursu wymagały znajomości treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu matematyka, II etap edukacyjny: klasy IV-VI.

LAUREATOWI GRATULUJEMY!

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com