Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Koniec Kolpingowskich bezpłatnych porad prawnych.  (bap)  2014-04-11

Podsumowanie  realizacji bezpłatnych porad 3 letniego projektu

„Bliżej Obywatela- poradnictwo prawne i obywatelskie” w Brzesku

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Brzesku w okresie od października 2010r. do końca stycznia 2014r. (40 miesięcy) realizowało projekt „Bliżej Obywatela poradnictwo prawne i obywatelskie”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem Projektu było  udzielanie  bezpłatnych porad prawnych osobom, które:

- nie było stać na korzystanie z płatnej porady prawnej

- nie prowadziły działalności gospodarczej

- znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebowały konsultacji i porady prawnej

 

Biuro – Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich,  w którym udzielano porad prawnych usytuowane było w siedzibie Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Brzesku w budynku starego szpitala- wejście od ul. Ogrodowej, podnajmowanym do działalności od Starostwa Powiatowego (ZOL).

 

Bezpłatne porady prawne udzielane były przez 2 doświadczonych prawników panią Monikę Wojnowicz i Agnieszkę Zapiór oraz doradcę klienta  Agnieszkę Plichtę. Każdy zainteresowany beneficjent mógł skorzystać z bezpłatnych porad i informacji, które udzielane były w sposób rzetelny i poufny. Bezpośrednio w Centrum istniała także możliwość skorzystania z dostępnych poradników, informatorów i czasopism prawnych  a także samodzielnego wyszukiwania informacji w Internecie.

 

W sytuacjach, kiedy beneficjent nie mógł bezpośrednio przybyć do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich, osoby odpowiedzialne za udzielanie w/w porad udawały się bezpośrednio do miejsca zamieszkania lub tymczasowego pobytu beneficjenta. Sytuacja dotyczyła głównie osób niepełnosprawnych, osób chorych lub przebywających w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Głównie jednak porady udzielane były bezpośrednio podczas wizyty beneficjenta w Centrum, zdarzały się  jednak także porady udzielane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.

 

Prawnicy w  Centrum oprócz porad ustnych udzielali również pomocy w przygotowywaniu i redagowaniu pism urzędowych i sądowych. Z porad pisemnych skorzystało 262 osoby, dla których przygotowano 280 pism.

 

Projekt  realizowany przez Brzeską Rodzinę Kolping, skierowany był głównie do mieszkańców powiatu brzeskiego (1085) ale korzystali z niego również mieszkańcy powiatów bocheńskiego (23 osoby),  tarnowskiego (18 osób) oraz Dąbrowy Tarnowskiej (7).

 

Z bezpłatnych porad prawnych świadczonych w Centrach Porad Prawnych i Obywatelskich w Brzesku skorzystało łącznie 1016 osób , w większości były to kobiety.

 

Ze względu na wielokrotne wizyty tych samych osób, łącznie w czasie 3 letniego okresu trwania projektu prawnicy udzielili łącznie 6486 porad prawnych.

 

W ujęciu na gminy statystyka przedstawia się następująco:

 

Gminy:

Brzesko        503 osoby

Szczurowa    125 osób

Dębno          118 osób

Gnojnik          98 osób

Czchów          59 osób

Borzęcin         77 osób

Iwkowa          85 osób

 

Najwięcej porad prawnych  udzielono w obszarze prawa rodzinnego i opiekuńczego,  w tym głównie dotyczących spraw  alimentacyjnych, rozwodów, separacji uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi, pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej -  25 %.

 

Kolejną dużą grupę beneficjentów stanowili  klienci ze sprawami z zakresu prawa rzeczowego zwłaszcza w kwestiach dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości w tym sprawy o zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, ochronę własności, ochronę posiadania - 20 %.

 

Popularne były również porady dotyczące spraw spadkowych w tym sprawy związane z postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku, postępowaniem o dział spadku, dochodzeniem roszczeń z tytułu zachowku, odpowiedzialność za długi spadkowe, rodzaje testamentów, zapis windykacyjny – 21 %.

 

Również znaczną grupę stanowiły porady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Tematyka ta skupiała się głównie wokół roszczeń pracowniczych, świadczeń z tytułu macierzyństwa, zwolnień grupowych oraz świadczeń emerytalno-rentowych - 14 %

 

Zainteresowaniem cieszyły się także porady z szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego, prawa wodnego, gospodarki nieruchomościami, sprawy wywłaszczeniowe oraz procedury administracyjnej – 12 %

 

Klienci  korzystali także z pomocy w zakresie objaśniania procedury cywilnej i karnej - 7 %.

 

Klientami Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Brzesku były osoby w różnym wieku. Jednakże zauważyć można  pewną równowagę pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi do 70 roku życia.  Jedynie respondenci powyżej 70 roku życia stanowili 11 %.

 

Grupą, która najliczniej korzystała z porad prawników były osoby  z wykształceniem średnim – 45% respondentów, z wykształceniem zawodowym -  33%  podstawowym -  12%.  Liczną grupę stanowili również beneficjenci z  wykształceniem wyższym  - 10 % - jednak biorąc pod uwagę fakt, że trudność języka prawniczego przysparza kłopoty także osobom z wyższym wykształceniem, oraz fakt, że wyższe wykształcenie obecnie nie gwarantuje wysokich dochodów - za które można pokryć koszty prawnicze – wskaźnik ten nie dziwi.

 

W ramach projektu organizowane były także tzw. Mobilne Centra Porad Prawnych polegające na udzielaniu porad prawnych przez prawników bezpośrednio w danych gminach czy parafiach. Z usług Mobilnych Centrów mogli skorzystać mieszkańcy gmin powiatu brzeskiego w następujących miejscowościach: Szczepanów, Mokrzyska, Dębno, Sufczyn, Gnojnik, Iwkowa, Bucze, Rudy Rysie, Przyborów, Jaworsko,  Łysa Góra, Biesiadki, Szczurowa, Borzęcin, Złota, Domosławice, Czchów, Porąbka Uszewska, Jasień, Łoniowa, Łącznie 32 dni tj. 134 godziny, podczas których z porad prawnych skorzystało 189 osób.

 

Ponadto w ramach „społecznych niedziel prawnych”  w Łoniowej, Porąbce Uszewskiej, Iwkowej i Dębnie.

 

Projekt cieszył ogromną popularnością wśród mieszkańców o czym świadczą przedstawione powyżej dane. Jedyne co może smucić to fakt, że projekt dobiegł końca. Pozostaje mieć nadzieje, że znajdą się środki unijne na ponowne uruchomienie projektu i kontynuowanie działalności Centrum Porad Prawnych w Brzesku.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com