Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

List otwarty do sekretarza Gminy Brzeska Pana Stanisława Sułka  (Waldemar Stós)  2014-05-09

Szanowny Pan
Stanisław Sułek
Sekretarz Gminy Brzesko

                
    Informacje, jakie podał Pan w ogólnopolskim programie telewizji TVP Info w dniu 5 maja 2014 r. są twierdzeniami kłamliwymi i pokazują, iż urzędnicy brzeskiego magistratu kompletnie nie mają pojęcia, CZYM SĄ WARUNKI ZABUDOWY I KTO MOŻE O NIE WNOSIĆ . Informowanie przez Pana, jako urzędnika państwowego, iż moje sprawy spadkowe miały jakiekolwiek znaczenie przy wydawaniu kolejnych decyzji o warunkach zabudowy utwierdzają mnie jedynie w tym przekonaniu.

    Aby pomóc Panu jak i naszym urzędnikom zrozumieć, czym są warunki zabudowy i kto może o nie wnosić w dniu dzisiejszym złożyłem wniosek o wydanie mi warunków zabudowy na działce należącej do BURMISTRZA MIASTA BRZESKA PANA GRZEGORZA WAWRYKI, z którym nie łączą mnie jakiekolwiek więzi rodzinne !!!  (Nadmienię, iż działka Pana burmistrza Wawryki położona jest na gruntach rolnych i pastwiskach w klasie V, wobec czego NIKT nie może mi teraz odmówić wydania warunków zabudowy na tej działce).

    Mam nadzieję, że zarówno Pan sekretarzu GminyBrzesko, Burmistrz Brzeska Pan Grzegorz Wawryka jak i reszta urzędników zajmujących się moją sprawą zrozumiecie teraz, iż do wydania warunków zabudowy PRAWA WŁASNOŚCI NIE MAJĄ JAKIEGOKOLWIEK ZNACZENIA.

    Rozpowiadanie więc o moich sprawach rodzinnych i spadkowych w telewizji publicznej było nie na miejscu, nie miało kompletnie nic wspólnego z wydawaniem dla mnie decyzji o warunkach zabudowy, wprowadziło widzów w błąd i poniżyło mnie w oczach opinii publicznej, czym naraziło moje dobre imię na szwank. Dlatego też ta sprawa za kilka dni zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, aby uniknąć podobnych przypadków w przyszłości. Nie może być tak, że urzędnik państwowy wykorzystując swoje stanowisko wypowiada w telewizji publicznej nieprawdziwe informacje w stosunku do poszkodowanego przez urząd i jego urzędników mieszkańca.

Na zakończenie zacytuję Panu artykuł 8 kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, iż:
„Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.”

Nie wiem, jakie jest Pana zdanie w tej sprawie, ale od siebie dodam, że ja to zaufanie do Was a w szczególności do Pana jak i do Burmistrza Brzeska Pana Grzegorza Wawryki całkowicie straciłem.

Z poważaniem
Waldemar Stós
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com