Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

24 maja brzeszczanka Janina Kaczmarowska skończy 100 lat!!!  (Andrzej Kurtyka)  2014-05-20

Janina Kaczmarowska urodziła się 24 maja 1914 roku w Chrzanowie. Rodzina P. Kaczmarowskich przeniosła się do Brzeska, gdzie P. Janina kontynuowała edukację szkolną. W roku 1934 wspólnie ze swoim bratem Leopoldem (ur.18 XII 1915 r.) zdali egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzesku. W następnych latach uzyskała wykształcenie prawnicze.

 

Przez wiele lat pracowała w brzeskim banku. Po okresie czynnej pracy zawodowej przeszła na emeryturę. Całe życie spędziła w Brzesku, gdzie w dalszym ciągu przebywa. W tym tygodniu przypada 100. rocznica jej urodzin.

 

Wspomnienia P. Kaczmarowskiej z lat okupacji hitlerowskiej zamieszczone są w brzeskim BIM-e nr 9 z roku 2005 (str.13-16) w artykule Iwony Dojki pt. "Ta sama modlitwa - opowieść wojenna", czytaj »


Jubilatka - Janina Kaczmarowska

maj 2014

fot. Barbara Kaczmarowska-Hamilton

 

z archiwum rodzinnego PP. Kaczmarowskich

 

W dniach 23 września i 1 października 2013 roku odbyły się dwa spotkania czytelników portalu brzesko.ws  z P. Janiną Kaczmarowską, podczas których udzieliła wywiadu wspomnieniowego. Spotkania te odbywały się przy udziale: Barbary Folmer, Krystyny Dukały, Andrzeja Kurtyki (zdjęcia), oraz Leokadii Rudek - pracownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku. Pani L. Rudek nagrywała udzielane wspomnienia jako materiał do Archiwum Tradycji Lokalnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku.

Od admina: pisałem o tym spotkaniu na portalu, zobacz»

 

 

Przy okazji wizyty P. Kaczmarowska udostępniła nam szereg zdjęć i dokumentów z jej prywatnego archiwum.

Klasa IV brzeskiego gimnazjum w roku szkolnym 1929/1930 z opiekunem prof. Józefem Kijakiem.

W drugim rzędzie najwyższa z uczennic to J. Kaczmarowska.

Profesor Kijak Józef był nauczycielem matematyki i fizyki brzeskiego gimnazjum w latach 1919-1939.

 

Od admina: Pozostałe koleżanki klasowe Janiny Kaczmarowskiej: Chrapczynska Marja, Durkalcówna Wanda, Godzikówna Michalina, Guzikówna Aleksandra, Hetwikowna Halina, Kotfisówna Irena, Krauterówna Ciia, Krzcioszówna Zofja, Kubalówna Irena, Pawulówna Marja, Theemanówna Anna, Vogelsang Marja. - na zdjęciu dwie z nich są nieobecne.

(źródło: Sprawozdanie roczne Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Brzesku za rok 1929-1930)

 

Zbiórka drużyny harcerskiej w dniu 3 maja 1931 r. na terenie T. G. Sokół w Brzesku.

Najwyższa w szeregu to J. Kaczmarowska

 

Sodalicja Mariańska - rok 1933. Członkowie Sodalicji przy Państw. Gimnazjum w Brzesku wraz

z ks. Jakubem Opoką - opiekunem Sodalicji. Ks. Jakub Opoka był katechetą i nauczycielem

j. niemieckiego w brzeskim gimnazjum w latach 1923-1935.

W pierwszym rzędzie, pierwsza z lewej siedzi Janina Kaczmarowska.


Andrzej Kurtyka
Czytaj także:

Anna Gaudnik, "Poprzez róż przekwitłych szpaler." [2014-05-22]  
Jacek Filip, Anna Gaudnik, "Rzadko mamy okazję uczestniczyć w tak wyjątkowej uroczystości." [2014-05-24]
Jacek Filip, "Pani Janinka i Janek" [2016-04-30] 
Zmarła Janina Kaczmarowska. W maju skończyła 103 lata [2017-10-16]
Ivisib., "Pani Janinie Kaczmarowskiej"  [2017-11-11]comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com