Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Starania o budowę linii kolejowej Słotwina - Czchów - Marcinkowice k/N.Sącza.  (Alg 382 - Sprawozdanie., Lwów)  1908-10-18

L. s. 21.06/08                                    We Lwowie, dnia 18. października 1908.

 

Alg 382

 

Sprawozdanie

 

Komisyi kolejowej w sprawie petycyi Wydzialu Rady powiatowej w Brzesku o zbadanie rentowności i wzięcie pod rozwagę potrzeby zbudowania linii kolejowej Słotwina-Okocim - Marcinkowice.

 

Wysoki Sejmie!

 

Wydział powiatowy brzeski podnosi w swojej petycyi, że powiat brzeski jest płożony niefortunnie pod względem komunikacyi kolejowej, kolej bowiem przecina wązki pas północnej szęści powiatu, natomiast szeroko rozciągnięta część południowa powiatu pozbawiona jest zupełnie drogi żelaznej. Mieszkańcy niektórych okolic mają, przeto 40 kl. do przebycia, zanim dostaną, się do najbliższej stacyi kolejowej.

 

Także gmina Czchów i kilkanaście gmin sąsiednich wniosła do Sejmu petycyęo przeprowadzenie kolei żelaznej od stacyi kolejowej Bochnia lub Słotwina-Brzesko względnie Okocim do Nowego Sącza lub Marcinkowic w ten sposób, aby kolej ta szła przez grunta miasta Czchowa i aby miasto to miało w pobliżu stacyę kolejową.

 

Dwie te petycye są między sobą zgodne, o ile rozchodzi się o linię Czchów -  Marcinkowice; natomiast petycya miasta Czchowa godzi się na to, ażeby linia ta zaczynała się albo w Słotwinie, albo w Bochni, podczas gdy Wydział powiatowy brzeski żąda, żeby kolej ta zaczynała się od stacyi Słotwina.

 

Wobec tego, że petycya miasta Czchowa tylko ewentualnie godzi się na linię Bochnia-Marcinkowice; dalej wobec tego, że gmina Czchów i okoliczne gminy przydzielone są do starostwa, sądu powiatowego, urzędu podatkowego w Brzesku, a nie w Bochni sądzi Komisya kolejowa, że może obie petycye traktować kumulatywnie.

 

Mieszkańcy Czchowa mają, dzisiaj do linii kolejowej w Słotwinie 26 klm., do stacyi Gromnik 25 klm., do stacyi Marcinkowice 24 klm. do przebycia.

 

Wobec przynależności do starostwa i innych władz w Brzesku pierwsze z tych połączeń przedstawia dla nich największą wagę. Ludność traci ogromnie wiele czasu i pieniędzy na przebycie drogi do Brzeska, którą w razie połączenia kolejowego mogłaby zrobić w jednej godzinie.

 

Okolica ta obfituje w płody roIne, w owoce, wikliny, kamieniołomy, a przedewszystkiem w drzewo. W Tymowej istnieje wielka i na export urządzona rzeźnia bydła. Rzeka Dunajec płynąca pod Czchowem posiada olbrzymią siłę wodną, która dopiero po podniesieniu się okolicy przez wybudowanie kolei możnaby należycie wyzyskać. Olbrzymi browar w Okocimie zapewniłby tak że znaczne transporty piwa tej kolei, bo dziś już wysyłka piwa w kierunku Sącza, daje znaczny zarobek właścicielom sprzężaju.

 

Z tych motywów Komisya kolejowa wnosi:

 

Wysoki Sejm raczy uchwalić:

 

I. Poleca się Wydziałowi krajowemu, ażeby rozpatrzył projekt budowy kolei żelaznej ze Słotwiny-Brzeska przez Czchów ku Marcinkowicom, względnie projekt linii Bochnia-Marcinkowice, tak pod względem technicznym jak pod względem rentowności i aby o tem sprawozdanie Sejmowi przedłożył.

 

II. Petycyę gminy Czchów i gmin sąsiednich L. 2.106 uznaje się tem samem za załatwioną.
 

Przewodniczący:                              Sprawozdawca:

 Skołyszewski.                                      Górski.

 

źródło: Alg 382 - Sprawozdanie L. s. 21.06/08 We Lwowie, dnia 18 października 1908 r.

Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Pierwszej Sesyi Dziewiątego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1908. Alegat 382.(pisownia oryginalna)

 

Od admina: Alegat, l.mn. alegata – przestarzała nazwa dokumentu będącego załącznikiem, podstawą wystawienia innego dokumentu będącego dowodem w sprawie.

 

Nadesłał: Mariusz Gałek

20 maja 2014 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com