Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

lipiec - „Trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów – wiedza, umiejętności i ruch”  (RK) 

Działania dla seniorów w brzeskiej Rodzinie Kolpinga.

Brzeska Rodzina Kolpinga w kwietniu b.r. przystąpiła do projektu „Seniorzy dla Demokracji”. Uczestnicy projektu to seniorzy po 60 roku  życia – Członkowie Kolpingowskiego Klubu Seniora w Brzesku.

Dotychczas, osoby zaangażowane w projekt wzięły udział w dwóch spotkaniach – warsztatach motywacji. W trakcie tych zajęć odkrywają swój potencjał jako aktywnych członków lokalnej społeczności, są motywowani do aktywności w lokalnych środowiskach. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonego coacha, który pomaga seniorom w podniesieniu ich samooceny, uświadomieniu im jak wiedza i doświadczenie zdobywane przez całe życie mogą im pomóc w dalszym aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym szczególnie w obszarze pomocy innym seniorom.

W perspektywie są dalsze szkolenia, zajęcia z psychologiem, wyjazdy, kursy komputerowe, itp. Projekt zakłada również możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych przez  wszystkich potrzebujących Seniorów, także nie będących bezpośrednimi uczestnikami projektu.

Projekt będzie realizowany do końca 2015 roku.

O poszczególnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z dotychczasowych zajęć:

Photo


Kolejnym przedsięwzięciem Rodziny Kolpinga na drugie półrocze 2014 r. (lipiec 2014 do luty 2015) będzie realizacja kolejnego projektu Kolpingowskiego Klubu Seniora pt.: „Trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów – wiedza, umiejętności i ruch” skierowanego także do osób po 60-tym roku życia.

Celem projektu będą:

- poprawa jakości edukacji seniorów w zakresie profilaktyki prozdrowotnej,
-motywowanie Seniorów do podejmowania działań prozdrowotnych i zachowania
  aktywności ruchowej,
-wzmocnienie sprawności fizycznej oraz poprawa zdrowia fizycznego Seniorów
-tworzenie warunków do rozwoju oferty edukacyjno-społecznej dla osób starszych 60+

Wśród działań projektowych będą spotkania ze specjalistami w dziedzinie ziołolecznictwa, zdrowej diety, domowej opieki nad chorym.

Są także atrakcyjne zajęcia ruchowe jak: gimnastyka oraz nordic-walking. Mają one zachęcić Seniorów do aktywności fizycznej, poprawić kondycję i przekonać, że ruch może być nie tylko zdrowy, ale i  przyjemny.

Pod hasłem: „Coś dla ciała coś dla ducha” w ramach tego projektu Seniorzy wezmą także udział w pielgrzymce śladami św. Jakuba.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych o zgłaszanie się do naszego kolpingowskiego biura lub pod nr tel. 14 68 62 302.

Ilość miejsc ograniczona!

Rodzina Kolpinga w Brzesku
                       
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com