Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wiadomości sprzed lat.  (bap)  2014-07-05

Skutki Powodzi w powiecie brzeskim.

W brzeskim powiecie szkody zarządzone powodzią obliczają na 1 milion 150 tysięcy złr. Szkody tylko w samych plonach wynoszą:
W Borzęcinie 72,500 złr. W Szczurowy – 51,500 złr, w Biskupicach radłowskich – 23,700 złr. w Woli przemykowskiej 22,200 złr. w Woli radłowskiej – 19,238 złr. Radłowie 18,500 złr. w Dołędze – 15,500 złr, w Zaborowie – 15,240 złr. w Bielczy – 14,240 złr. w Kopaczach księżych- 13,350 złr., oprócz tego w 6 innych gminach po 10 lub 12 tyś. złr.

Z tego powodu Komitet ratunkowy wysłał na ręce Rady pow. Brzeskiej 3 000 złr. i c.k. namiestnictwo na ręce starosty 2 000 złr. celem rozdania pomiędzy najbardziej pomocy potrzebujących

Źródło „POGON” nr 17 z dnia 17 sierpnia 1884 (pisownia oryginalna)

Zmarł Starosta z Brzeska

ŚP. Henryk Pfau- starosta z Brzeska umarł dnia 29 zeszłego miesiąca w Karlsbadzie gdzie przebywał na kuracyi. Urodzony r 1823 w Czernichowicach, po ukończeniu nauk uniwersyteckich w Lwowie, urzędował w Rzeszowie, Dąbrowej, Sanoku, Krośnie i Brzesku, znany, jako prawy i sprężysty urzędnik. W r 1865 posądzony o sprzyjanie narodowemu powstaniu, więziony był czas dłuższy w sądzie wojennym w Tarnowie, a jego prace około owładnięcia biegu rzek Bruta i Uszwicy, zawiązania ochotniczych straży pożarnych, zakładanie kas gminnych itp. przyniosły mu godność honorowego obywatelstwa kilku miast.

Źródło „POGON” nr 18 z dnia 2 września 1883 (pisownia oryginalna)

Sąd C.K.

Gazeta Lwowska ogłasza następujący wykaz prawomocnych wyroków c.k. sądów wojennych zapadłych w 1864

Sąd wojenny C.K. w Krakowie skazywał za;
Za zbrodnię zburzenia spokojności publicznej
Za zbrodnię obrazy majestatu
Za zbrodnię nieprawnego werbunku
Za zbrodnię gwałtu publicznego
Za zbrodnie udzielania pomocy
 Za przestępstwa przeciw urzędnikom publicznym
Za przekroczenie obwieszczeń  z 28 i 29 lutego 1864r.
    
„Czas” nr 92 z dnia 22.Lipca 1864

Za zbrodnie zaburzenia spokoju publicznego skazany: Sąd w Krakowie
Franciszek Kucharski z Ujścia solnego – 20 lat, rzeźnik na 1 miesiąc więzienia.
Andrzej Wróbel z Ujścia solnego – 20 lat, krawiec na 1 miesiąc więzienia
Jan Koftura z Ujścia solnego- 30 lat ,szeregowiec rezerwy furgonów, na 40 kijów.

Za przekroczenia obwieszczeń z 28 i 29 lutego 1864r
Jan Wąs 38 lat z Brzeska właściciel gruntu, na 48 godz.aresztu w Sztokhauzie.
Wincenty Mączka 40 lat z Ujścia solnego- uwolniony z braku dowodu.

Za przestępstwo przeciw urzędnikom publicznym
Wojciech Siemiek 40 lat, kmieć Okocim na 48 godz. Aresztu.

„Czas”  nr 143 z dnia 22.Października 1864 r.- Sad w Tarnowie

Franciszek Gąsiorek
syn włościanina, 21 lat z Porąbki ob. Łac. Stanu wolnego obciążony przestępstwem przeciw bezpieczeństwu własności przez kradzież skazuje na 1 miesiąc więzienia, zaostrzonego 1 razowym postem o chlebie i wodzie w każdym tygodniu.

Oswald Lebowski właściciel Woli Przemykowskiej lat 48 na karę pieniężną w kwocie 10 zł za przekroczenia obwieszczenia z 28 i 29 lutego 1864 r.

Jan Pachowski – czeladnik kamieniarski 27 lat z Wojnicza na 3 tygodnie więzienia za zbrodnię zburzenia spokojności publicznej.

Nadesłał
Drabant Tadeusz
5 lipca 2014r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com