Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zegar czasu w MZGM w Brzesku się zatrzymał!  (JADRA)  2014-07-01

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku nadal pracuje według systemu z drugiej połowy XX wieku, czyli tzw. okresu rozwiniętego socjalizmu. Prezes zakładu i podlegli mu pracownicy nie zrozumieli jeszcze przemian, jakie nastąpiły, a także swojej roli w stosunku do mieszkańców, z których wnoszonych przez nich opłat są zatrudnieni i pobierają sowite uposażenie.

Wielokrotne sygnalizowanie problemów nieudolnej organizacji pracy oraz stylu zarządzania na granicy arogancji prezesowi MZGM, nawet w obecności Burmistrza miasta, nie przynoszą żadnych rezultatów.

Spotkania środowiskowe z udziałem tych osób to niekończące się skargi, na które prezes nigdy nie udzielił żadnej merytorycznej odpowiedzi. Są po prostu ignorowane.

Mieszkaniec jest petentem, który musi się bezwzględnie podporządkować bezimiennej Administracji, która kieruje do niego różnego rodzaju pisma czy też formularze według swojego utartego schematu i dostosowane do własnego czasu pracy.

Przykładem takiego działania jest między innymi np.odczytywanie wskazań wodomierzy przez samych mieszkańców .

Administracja rozdaje bezimienne karteczki, które nazywa formularzami, w których zobowiązuje mieszkańca do dokonania odczytu wodomierza w dniu 30.06.2014 r., a następnie, żeby zdał ją w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie do 4.07.2014 roku. Nikogo w tej Administracji nie interesuje, że większość mieszkańców, aby to żądanie spełnić, musi w swoim macierzystym zakładzie pracy wziąć jeden dzień urlopu. Jednocześnie, powierzając odczyt mieszkańcowi, prezes MZGM przejawia całkowity brak zainteresowania stanem licznika, jego terminem homologacji, sposobem montażu, a nawet w sporadycznych przypadkach nielegalnemu poborowi wody.

Taki stan rzeczy powoduje wielkie niezadowolenie mieszkańców z dużych ubytków wody, jakie występują na kilkumetrowym odcinku magistrali w budynku pomiędzy licznikiem głównym, a licznikami mieszkańców, za które mieszkańcy muszą solidarnie płacić.Analogiczna sytuacja ma miejsce od lat w zwoływaniu Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych.  Są one zwoływane w terminie i czasie dogodnym dla pracy Administracji MZGM, tzn. w godzinach do 15.00, przez co frekwencja na tych zebraniach jest niska, a wpływ mieszkańców  na podejmowane uchwały znikomy. Jednocześnie pan prezes nie musi wysłuchiwać skarg oraz uwag mieszkańców i odpowiadać na trudne pytania. Protokół z Zebrania jest do wglądu również w terminie wskazanym przez Administracje w godzinach do 15.00, ale aby się z nim zapoznać, trzeba również wziąć urlop przez mieszkańców w swoim zakładzie pracy.

Problem ten był przedstawiany na spotkaniach środowiskowych w obecności pana Burmistrza  i prezesa MZGM, lecz niestety bez rezultatu. Prezes jest nieugięty jak granitowa skała.

To tylko dwa przykłady z pracy MZGM w Brzesku, które dobitnie pokazują, że tym zakładzie czas stanął w miejscu !!!

JADRA
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com