Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

BRZESKO "ZAPRASZA" TURYSTÓW!!!  (JADRA)  2014-07-15

Coraz szybciej zbliża się kolejny etap rozbudowy infrastruktury drogowej wokół naszego miasteczka Brzeska, a w tym szczególnie północnych i południowych obwodnic, które są "Wielkim" sukcesem władz samorządowych.

Rozbudowa szczególnie obwodnicy w kierunku Nowego Sącza ma wiele pozytywnych aspektów, a w tym szczególnie zniesienie uciążliwości wynikających w ruchu pojazdów nie tylko wielotonowych dla mieszkańców, wzroście bezpieczeństwa jak również zmniejszenia zniszczeń ulic, chodników i samych domów. Ale jest tez i druga strona tychże zmian które przyniosą negatywne skutki o których na obecnym etapie nikt z władz samorządowych nie mówi, nie czyni starań w ich wyeliminowaniu. Po prostu widać jasno brak perspektywicznego myślenia o przyszłości naszego miasteczka i jego mieszkańców.

Widoczna jest wyraźnie i o tym mieszkańcy mówią na różnego rodzaju zebraniach i spotkaniach środowiskowych postawa władz samorządowych do "PRZETRWANIA" do kolejnych wyborów bez problemów, a potem jakoś do będzie przez kolejne kilka lat. Wyraźnie widać, że ludzie pracujący etatowo w Urzędzie Miasta albo nie utożsamiają się z naszym miasteczkiem bo pochodzą i mieszkają w ościennych miejscowościach, albo unikają za wszelka cenę pracy, która wymaga dodatkowego zaangażowania, czasami dodatkowego twórczego myślenia itp.

W efekcie doprowadzi to do sytuacji, że Brzesko będzie już w niedalekiej przyszłości jednym z cichych małopolskich miasteczek, z zamkniętą w swym kręgu społecznością, z obumierającym handlem oraz usługami i cofającym się do początków XX w. Władze samorządowe nic nie robią, aby wzorem innych miast w Polsce przygotować się do działań mających zachęcenie szerokiego kręgu turystów przemierzających drogi wokół miasta do zobaczenia w Brzesku ciekawych zabytków, skorzystania z gastronomi czy też handlu opartego na lokalnych produktach.

Wprawdzie w Urzędzie Miasta jest szumnie noszące nazwę Biuro Promocji, a wiec wyspecjalizowana komórka zatrudniająca etatowych pracowników, ale jak można zaobserwować to działa w głównej mierze na rzecz Burmistrza i samego Kierownika którego lokalna społeczność już dość dawno nawała "Krakowiaczkiem". Burmistrz promuje się oraz buduje swój autorytet sam swoja codzienną praca i robi to dość skutecznie. Natomiast Kierownik Biura Promocji nie. Może nawet wprost przeciwnie. Charakterystycznym przykładem jest to, że na oficjalnych imprezach np. spotkaniach z okazji Dnia Kobiet podczas gdy Burmistrz występuje w stosownym kolorystycznie garniturze, natomiast Kierownik Biura Promocji w smokingu i powstaje trudne pytanie: Kto jest Kim.

W naszym Brzesku jest dużo ciekawych i godnych zobaczenia zabytków o których o zgrozo wielu mieszkańców starszego i młodszego pokolenia bardzo mało wie lub wiedza o nich jest znikoma. Niewątpliwie wpływ ma na to wielopokoleniowe zaniedbania w wychowaniu w rodzinie wynikające z braku źródłowych wówczas materiałów, słaba edukacja młodzieży w szkołach, ograniczone zaangażowanie różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji na przekazywanie wiedzy młodemu pokoleniu bo przecież najłatwiej pracować z emerytami i rencistami jak również duży napływ w okolicznych miejscowości ludności wiejskiej, który nastąpił po II wojnie światowej, a szczególnie w okresie rozbudowy zakładów przemysłowych.

Obecnie samorządowe władze miasta mają w swym statutowym zakresie działania zadanie promocji miasta, mają organy wykonawcze z etatowymi pracownikami oraz środki finansowe. Maja możliwość spełniać inspirującą i planową długofalowa politykę promowania historii, zabytków, kultury, ludzi i lokalnych produktów.

Zdaje sobie sprawę z tego, że zaraz padnie odpowiedź, ze występuje brak środków lub są one w ograniczonej ilości. Tak to prawda, ale jeśli zadania promujące zaplanowane będą na dłuższy okres i rozłożone w czasie oraz Urząd Miasta w sposób rzeczowy i komunikatywny przedstawi wizję przyszłości, a w tym szczególnie komplikacje jakie powstaną dla przedsiębiorców i zmniejszające się wpływy z podatków to nie wątpię w to, że będzie wielu sponsorów do  różnego rodzaju przedsięwzięć.

Niezbędne jest zorganizowanie "Pierwszego" otwartego Forum na wzór "Okrągłego stołu" w którym etatowi urzędnicy będą strona wyłącznie słuchająca. Oni już pokazali co potrafią i jak pracować. Teraz powinni wysłuchać mieszkańców i na tej bazie opracować szczegółowy Plan promocji miasta z rozliczeniem kosztów i możliwości finansowych.

Musimy patrzeć w przyszłość aby nie tylko nie cofać się w rozwoju, ale aby uniknąć zaściankowości, która nieuchronnie się do nas zbliża.

JADRA
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com