Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Z kraju (obchody grunwaldzkie)  (Nowa Reforma)  1910-07-05

W niedzielę 10 b. m. odbędzie się w Łoniowach (pow. Brzesko) obchód Grunwaldzki, poprzedzony nabożeństwem w kościele parafialnym w Porąbce Uszewskiej, skąd wyruszy następnie pochód do Łoniów, gdzie zostanie dokonane poświęcenie krzyża na kopcu, pięknej pamiątki tego obchodu. Krzyż ten wznoszą już miejscowi włościanie. Materyał na krzyż został zakupiony kosztem złożonych wkładek przez dzieci. Odbędzie się również uroczysty wieczór w lokalu Czytelni T. O. L.

 

Piszą nam z Brzeska: Staraniem nauczycielstwa Uszwi i Zawady odbył się 26 b. m. obchód grunwaldzki w  U s z w i. Rozpoczął się nabożeństwem. Wieczorem zebrała się dziatwa szkolna i lud na obszernym placu pod kościołem, gdzie przemówił ks. dziekan i katecheta R. Po kantacie, odśpiewanej przez dzieci szkolne wygłosił piękny odczyt kierownik p. S. Potem nastąpiły deklamacye i śpiewy patriotyczne dziatwy, pod kierunkiem nauczyciela p. M., a po końcowej mowie włościanina K., oznajmiły salwy moździerzowe pochód. Przy blasku pochodni i lampionów, wtórze pieśni polskich, wyruszył pochód na polanę za wieś, gdzie spaleniem licznych ogni sztucznych, odśpiewaniem szeregu pieśni zakończono obchód. W czasie obchodu zebrano na „Dar Grunwaldzki" 18 K 14 h., któreskładamy w redakcyi „N. Reformy".

 

źródło: Nowa Reforma, 5 lipca 1910 r. nr.299 str.2 (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Mariusz Gałek

10 lipca 2014 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com