Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Awanse i odznaczenia dla policjantów z KPP w Brzesku  (Ewelina Buda)  2014-07-28

Uroczystości z okazji 95. rocznicy powstania Policji Polskiej.

Nasza formacja została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto właśnie 24 lipca.

W dzisiejszej uroczystości uczestniczył m.in. Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Jacek Fabisiak oraz zaproszeni przedstawiciele samorządów i instytucji.

Podczas uroczystości wręczono Medale za długoletnią służbę, odznakę  „Zasłużony Policjant” oraz medale „Za Zasługi Dla Policji” i akty nominacyjne na wyższe stopnie policyjne.

Odznaka „Zasłużony Policjant” jest wyróżnieniem i może być nadana policjantowi w uznaniu jego szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Medal „Za zasługi dla Policji” został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001 jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Otrzymuje go m.in. osoba, która inicjowała lub organizowała działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył.

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę
-    komisarza Pawła Draba
-    podinspektora Pawła Maturę

Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę
-    aspiranta sztabowego Konrada Bilskiego

W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych nadał:

Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”
-    podinspektorowi Jackowi Przepiórce,
-    podinspektorowi Piotrowi Wójciakowi

Srebrny Medal „Za zasługi dla Policji”
-    Grzegorzowi Wawryce

Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Policji”
-    Elżbiecie Wójciak

41 funkcjonariuszy Policji, służących w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku i jednostkach jej podległych otrzymało akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe.

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie mianował:

- na stopień aspiranta sztabowego Policji:
•    starszego aspiranta Krzysztofa Jaszczyńskiego
•    starszego aspiranta Józefa Kazka
•    starszego aspiranta Jacka Śmistka

- na stopień starszego aspiranta Policji:
•    aspiranta Rafała Biernata
•    aspiranta Arkadiusza Cabaka
•    aspiranta Łukasza Kawulę
•    aspiranta Rafała Kłóska
•    aspiranta Bogumiła Machaja
•    aspiranta Rafała Paleja

- na stopień aspiranta Policji:
•    młodszego aspiranta Grzegorza Buczaka
•    młodszą aspirant Ewelinę Budę
•    młodszego aspiranta Szczepana Szczypułę
•    młodszego aspiranta Krzysztofa Wiśniowskiego

- na stopień młodszego aspiranta Policji:
•    sierżanta sztabowego Marcina Adamczyka
•    sierżanta sztabowego Marcina Ćwioro
•    sierżanta sztabowego Krzysztofa Gołębia
•    sierżanta sztabowego Piotra Majchra
•    sierżanta sztabowego Rafała Młynarczyka
•    sierżanta sztabowego Winicjusza Polka
•    sierżanta sztabowego Marka Świdra

- na stopień sierżanta sztabowego Policji:
•    starszego sierżanta Jarosława Hebdę
•    starszego sierżanta Pawła Legutkę
•    starszą sierżant Wiolettę Machaj
•    starszego sierżanta Pawła Patra
•    starszego sierżanta Tomasza Srebro

 - na stopień starszego sierżanta Policji:
•     sierżanta Dariusza Gorzkowskiego
•     sierżanta Michała Bielaka

 - na stopień sierżanta Policji:
•     starszego posterunkowego Mariusza  Biela
•     starszego posterunkowego Filipa Dudziaka
•     starszą posterunkową Natalię Mierzwę
•     starszego posterunkowego Sebastiana Pałkę

Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mianował
- na stopień starszego posterunkowego Policji:

•    posterunkowego Pawła Magierę
•    posterunkowego Kamila Marszałka
•    posterunkowego Damiana Oleksego
•    posterunkową Ewelinę Sutkowską
•    posterunkowego Pawła Witkowskiego

Należy nadmienić, że w trakcie wojewódzkich obchodów tegorocznego Święta Policji, jakie odbyły się w dniu 23 lipca 2014 roku w Bochni,  Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał  Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, nadkomisarz Jarosław Dudek.
  
Podczas tych samych uroczystości Małopolski Komendant Wojewódzki wręczył starszemu aspirantowi Robertowi Gładyszowi, statuetkę „Policjanta Roku 2014”, wyłonionego w plebiscycie zorganizowanym przez Małopolską Policję i Gazetę Krakowską.
Natomiast starszy aspirant Tomasz Nosal w trakcie centralnych obchodów Święta Policji, które odbyły się w Warszawie Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został mianowany na stopień podkomisarza.    

Komendant Powiatowy Policji w ramach podziękowania za dotychczasową współpracę wręczył statuetki: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Jacek Fabisiak; Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; Starosta Brzeski Andrzej Potępa; Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach; Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski; Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak; Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek; Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński; Burmistrz Czchowa Marek Chudoba.

Szanowni Państwo! Od wielu lat przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku prężnie działa koło Honorowych Dawców Krwi. Policjanci i pracownicy naszej Komendy regularnie uczestniczą w donacjach, m.in. odpowiadając na apele szpitali czy osób prywatnych. W bieżącym roku policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku oddawali krew w Uniwersyteckim  Szpitalu  Dziecięcym  w Krakowie w dniu 18 lipca 2014 roku.

Najbliższa akcja oddawania krwi planowana jest na 8 sierpnia bieżącego roku. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych, specjalnie do tego celu przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Brzesku będzie znajdował się mobilny punkt poboru krwi tzw. „krwiobus”.

asp. Ewelina Buda
oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Brzesku
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com