Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Dr Tomasz Konopka zgłębia tajemnice śmierci i umierania  (Zb. Stós)  2014-08-15

(fot. Wojciech Zatwarnicki)

Dr hab. Tomasz Konopka, absolwent LO w Brzesku (1980), ukończył studia medyczne na CM UJ (1986). Stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalność: medycyna sądowa uzyskał w 1998 r. ( "Analiza opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach uznania zachorowań i nagłych zgonów za wypadki przy pracy,"),. W roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność : medycyna sądowa za pracę p.t. "Rozwój tanatologii sądowej w świetle analizy protokołów sekcyjnych Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego". Pełni funkcję (2014r) Kierownika Zakładu Medycyny Sądowej i Pracowni Tanatologii (*) w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pisząc pracę habilitacyjną na temat medycyny sądowej, dr Konopka zainteresował się broszurą o Katyniu wydaną przez Niemców w czasie okupacji, którą zamieściłem na portalu, zobacz ». Na jednym ze zdjęć broszury uwidoczniona jest osoba Mariana Wodzińskiego, który jako medyk sądowy z ramienia PCK brał udział w ekshumacji z 1943 roku. Dr Wodziński (tarnowianin), pracował  w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej, niestety w archiwum nie zachowało się żadne jego zdjęcie. Tym sposobem, po raz kolejny informacja (w tym przypadku zdjęcie) zamieszczona na portalu, została wykorzystana w pracy naukowej.

W ostatnich kilku latach, w prasie krajowej ukazało się szereg wywiadów z dr Konopką. Ostatni  z nich pochodzi sprzed kilku dni i został zamieszczony na portalu onet.pl:

Dr Tomasz Konopka z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego to prawdziwy mistrz w swoim fachu. Na swoim koncie ma setki rozwiązanych śledztw. Zajmował się sprawą polskiego Hannibala Lectera, przeprowadził sekcję zwłok gen. Sikorskiego, a nawet rozwiązał zagadkę kryminalną sprzed kilku tysięcy lat. Z jego usług korzystali też funkcjonariusze FBI. Najczęściej jednak pozostaje w cieniu. O swojej pracy opowiedział w rozmowie z Mateuszem Baczyńskim, całość  »

Zbigniew Stós


(*) Tanatologia (gr. thánatos – śmierć oraz lógos – nauka, Tanatos – bóg śmierci) to nauka o śmierci człowieka, w szczególności zajmuje się jakościowym opisem przyczyn śmierci oraz żalem jej towarzyszącym. Badania opierają się na założeniu, że życie jest na tyle istotną wartością, że może okazać się korzystnym poznanie procesu umierania i, jeśli to możliwe, sposobów wpływania na niego. (za pl.wikipedia.org)


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com