Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wybory Samorządowe 2014 r. Wielcy Przegrani i Wygrani!!!   (JADRA)  2014-08-03

Zbliżają się ważne dla lokalnej społeczności wybory samorządowe. Wprawdzie terminu wyborów jeszcze nie określono, ale wiadomo, że odbędą się jesienią br.

Niestety z przykrością należy stwierdzić,że zdecydowana większość mieszkańców naszego pięknego miasteczka Brzeska nie jest doinformowana o zachodzących ważnych zmianach i ewentualnych skutkach zamiany ordynacji wyborczej.

Teraz w naszej gminie obowiązywać będzie po raz pierwszy ordynacja większościowa. W nowych 21 jednomandatowych okręgach wyborczych mandat otrzyma ten kandydat, który uzyska najlepszy wynik w bezpośrednim głosowaniu przez wyborców.

Nie będzie jak dotychczas upartyjnienia wyborów, w których szanowany, cieszący się autorytetem lokalnej społeczności obywatel nie miał szans wygrać podczas wyborów jeśli nie był na liście wyborczej określonego ugrupowania politycznego.

Obecne zbliżające się wybory mogą w sposób rewolucyjny zmienić nawet cały skład obecnej rady, pomimo zastosowania już różnego rodzaju sztuczek polegających miedzy innymi na  tzw. krojeniu obszaru gminy na okręgi pozornie gwarantujące im zachowanie obecnego stanu rzeczy.

To nie przyniesie oczekiwanych przez nich efektów. Raczej takie postępowanie przyniesie zdecydowaną klęskę.

Niewątpliwie nastąpi radykalne zwiększenie się ilości kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych.

Przypomnę tylko, że w 2010 r na 21 mandatów ubiegało się 142 kandydatów z list wyborczych tj.7 na jedno miejsce.

BYŁY TYLKO CZTERY OKRĘGI WYBORCZE.

Wszystkim wiadomo było, z promowana była zawsze lista urzędującego burmistrza, a wiec  eliminowani byli potencjalni oponenci jeszcze przed samym aktem głosowania.

W wyborach samorządowych 2014 r wybranych będzie również 21 radnych ale już w 21 jednomandatowych okręgach wyborczych, w tym 11 radnych z miasta Brzeska.

Uwzględniając ilość mieszkańców gminy wg, stanu na 30.06.2012 r 36 355, norma przedstawicielska dla okręgu wynosić może około 1 700 mieszkańców.

Zamiana ordynacji wyborczej spowoduje wzrost zdecydowany ilości kandydatów w każdym okręgu wyborczym do 12-15, a nawet więcej.

Po raz pierwszy pojawią się kandydaci, którzy pomimo dużego autorytetu, wiedzy nie mieli możliwości znaleźć się na upartyjnionych listach wyborczych lub nie akceptowali takiego systemu wyborczego.

Zwiększenie ilości kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych będzie również rezultatem sprzeciwu przeciwko podziałowi gminy jaki dokonali obecni radni uwzględniając swoje partykularne interesy.

Zmiana ordynacji wyborczej na większościową spowoduje również zwiększony udział w ilości kandydatów wśród ludzi młodszego pokolenia. Niewątpliwie dużym zaskoczeniem może być zwycięstwo tych, którzy sympatyzują  z NOWA PARTIA  Korwin-Mikiego i całkowite wyeliminowanie SLD.

Jeśli teoretycznie uwzględnimy, że frekwencja wyborcza będzie wynosiła około 40 procent i średnia norma przedstawicielska 1 700 mieszkańców to w głosowaniu w okręgu wyborczym może wziąć udział około 580 mieszkańców. Przy zgłoszonych 12-15 kandydatach każdy z nich może uzyskać około 48-38 głosów.

Naturalnie silniejsi liderzy  uzyskają zdecydowanie większą ilość głosów kosztem słabszych.Walka zacznie się na całego, bo przecież wystarczy przeprowadzić solidna kampanie wyborcza w dwóch czy też trzech budynkach wielorodzinnych aby zostać radnym i ich solidnie reprezentować.

Taka rywalizacja wyborcza będzie prawdziwa i wybrany radny będzie bliżej swoich wyborców.

Wielu obecnych radnych, którzy przyzwyczaili się do tego, że nie zawsze należy się kierować dobrem powszechnym, reprezentowaniem społeczności danego okręgu i gminy, głosowaniem bezkrytycznie nad dokumentami opracowanymi przez władze samorządowe, a także prywatą przeżyją SZOK WYBORCZY!!!

Na nic nie zdadzą się dokonane podziały na okręgi wyborcze i określone w sposób niezrozumiały siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Przyjdzie pora pożegnać się z nieuzasadnionym splendorem bycia radnym, dietami i żyć jak przeciętny obywatel z troskami i kłopotami dnia codziennego. Zdecydowana większość z Was zacznie zauważać to czego dotychczas nie widzieliście lub nie cichliście widzieć. Zaczniecie nareszcie sprawiedliwie oceniać ludzi sprawujących władzę oraz żądać od nich solidnej i rzetelnej pracy.

Tego wam serdecznie życzę.

JADRA
1 sierpnia 2014 r.


Od admina:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r., czytaj »


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r., czytaj »

1 sierpnia 2014 r.
Czytałem felieton no i niestety nie zgadzam się z większością zawartych tam opinii:

- obserwując przedwyborcze rozgrywki - okazuje się, że duże komitety wystawiające dotychczas po 10 kandydatów w chwili obecnej rezygnują z tego rozwiązania i wstawiają dotychczasowych radnych jako jedynki.
Zanosi się na to że oprócz jedynek, nikt nie będzie startował więcej z tych list.

- z kolei obserwując aktywność w sołectwach i mieście można wręcz mieć pewność, że większość starych wyjadaczy zostanie na stanowiskach radnych, brak jakiejkolwiek aktywności, większość młodych wyjechała, nie ma przebicia lub nic nie robi.

Autora ponosi euforia związana z wiarą w JOWy. W ostatniej kadencji pojawiło się 10 nowych/starych nazwisk. I była to właśnie zasługa dużych okręgów, gdzie w przypadku gdy głosy w poszczególnych miejscowościach się rozbijały do rady dostawały się nowe osoby.

- o krojeniu okręgów pod konkretne nazwiska wie tylko wąska grupa osób.  
Temat ten dotyczył głównie radnych, a poza forum.brzesko.ws, czytaj » nie był poruszany.

- z jednym z czym mogę się zgodzić to fakt, że Nowa Prawica może namieszać nieco w nadchodzących wyborach.

 W przypadku SLD kandydaci nadal będą się pojawiać, jak nie pod swoim szyldem to jako przedstawiciele jednego z komitetów gromadzącego różnej maści "sprawdzonych samorządowców".

P.S. Obym był złym prorokiem.

(ndwr)

3 sierpnia 2014 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com